Tutkimusesittelyjen ja tutkimuskilpailun osallistujat sekä materiaalipankki

Tällä sivulla voit tutustua jo etukäteen tutkimusesittely ja -kilpailusessioissa esitettäviin tutkimuksiin. Tutkimuskilpailu on tarkoitettu perustutkinnon suorittaneille, mutta ei vielä väitelleille tutkijoille. Osallistujien tiivistelmät ja esitysdiat ovat näkyvillä niiltä osin, kun olemme saaneet luvan julkaisuun.

Työt esitetään rinnakkaisissa sessiossa keskiviikkona 6.9 klo 15.30–17.00 ja torstaina 7.9 klo 9.00–10.45.
Esitykset pidetään luentosaleissa Agora Auditorio 1 ja Ag Alfa.

Lisätietoa tutkimusesittelyistä ja -kilpailusta

 

Keskiviikko 6.9 klo 15.30-17.00

Tutkimusesittelyjä, Agora Auditorio 1

Esitysjärjestys:

 1. Susanna Iivonen: Hiekkaleikit ja niiden yhteydet 0–8-vuotiaiden lasten terveyteen ja kehitykseen: systemaattinen katsaus [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 2. Arto Laukkanen: Vanhemman liikunnallisen tuen lapsi-, perhe- ja ympäristötason ennusmerkit: kolmen vuoden pitkittäistutkimus [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 3. Donna Niemistö: Lasten motoriset taidot ja koettu motorinen pätevyys urautuvat jo 5–7-vuotiaina; kolmevuotinen pitkittäistutkimus [Tiivistelmä]
 4. Kati Karinharju: Profiililomakkeen kehittäminen fyysisen aktiivisuuden mittarin valintaan toimintarajoitteisilla nuorilla [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 5. Tiina Savikangas: Monimuotoisen EXECP-liikuntaintervention vaikutukset motoriikkaan, lihasvoimaan ja nivelten liikkuvuuteen lapsilla ja nuorilla, joilla on cp-vamma [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 6. Irinja Lounassalo: Lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamisen muutokset Suomessa kahden sukupolven välillä [Tiivistelmä]
 7. Tuuli Suominen: Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastamisen yhteydet liikemittarilla mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen aikuisuudessa [Tiivistelmä]
 8. Anna Kristiina Kokko & Annu Kaivosaari: Liikuntakasvatuksen ja ympäristökysymysten välinen suhde – ­temaattinen kirjallisuuskatsaus
 9. Susanna Takalo: Taukoliikunta ja toiminnallinen opetus matematiikan tunneilla lukiossa [Tiivistelmä]
 10. Kimmo Koivisto: Mobiilisovelluksella ulkona annetun oppitunnin yhteys kahdeksasluokkalaisten päivittäiseen fyysisen aktiivisuuteen [Tiivistelmä]
 11. Anne Soini: Hyvinvointi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa [Tiivistelmä] [Esitysdiat]

 

Tutkimuskilpailun esitykset, Ag Alfa

Esitysjärjestys:

 1. Emmi Matikainen-Tervola: IMU-sensoreiden validiteetti ikääntyvien kävelyn parametrien arvioimista varten
 2. Essi-Mari Tuomola: Iäkkäiden ihmisten kävelyvaikeudet ja aktiivisuuden paikat [Tiivistelmä]
 3. Olli-Pekka Mattila: Kävelyn kompleksisuus erottelee ikääntyneistä kävelyään mukauttaneet ja kävelyvaikeuksia kokevat [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 4. Onni Hämäläinen: Alhainen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä sarkopenialle: poikkileikkaustutkimus kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä [Tiivistelmä]
 5. Antti Löppönen: Iäkkäiden ihmisten maksimaalinen polven ojennusvoima ja arjen seisomaan nousujen nopeus ennustivat alaraajojen toimintakyvyn heikkenemistä [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 6. Katja Lindeman: Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten elinpiirin ja ulkona liikkumisen autonomian muutokset koronaviruspandemian aikana [Tiivistelmä]
 7. Sanna Pasanen: Aktiivisesti kuljettu työmatka voi ennakoida fyysisen aktiivisuuden säilymistä eläkkeelle siirryttäessä: GPS- ja liikemittaritutkimus [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 8. Suvi Lamberg: Reisi- ja pakaralihasten aktivaatiomallit pitkäaikaisen istumisen ja erilaisten istumisen tauotusmenetelmien aikana [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 9. Riina Tuokko: Nopeasti takaisin työn ja harrastusten pariin: HYPOXI®-pyöräilyn vaikutus polven kuntoutumiseen [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 10. Mikko Vaaramo: Physical activity and sedentary time in relation to healthcare utilization and costs among middle-aged individuals – A Northern Finland Birth Cohort 1966 Study [Tiivistelmä] [Esitysdiat]

 

Torstai 7.9 klo 9.00-10.45

Tutkimusesittelyjä, Agora Auditorio 1

Esitysjärjestys:

 1. Matti Hakamäki: Tasa-arvopolitiikan toteutuminen ja toteuttaminen suomalaisten liikuntajärjestöjen päätöksentekoelimissä vuodesta 1995
 2. Eva Rönkkö: Mukana ulossuljettuna - etnografinen tutkimus ulkomaalaistaustaisten naisten ohjatusta ryhmäliikunnasta [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 3. Joakim Särkivuori: Sosiaalinen kestävyys huippu-urheilijan työssä: jännitteet ja uraidentiteetin rakentuminen [Tiivistelmä]
 4. Mikko Simula: Leudontuneiden talvien riskit ja niihin reagoiminen suomalaisissa talviurheiluyhteisöissä [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 5. Elina Hasanen: Liikkumisen esteet lähiöiden sosiaalisissa tiloissa [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 6. Anna-Katriina Salmikangas: Uusvanhat kumppanuudet paikallisessa liikunta- ja urheilupaikkarakentamisessa [Tiivistelmä]
 7. Sanna Palomäki: Vanhemmuus tuo muutoksia suomalaisten aikuisten liikunnan harrastamiseen [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 8. Tiina Savikangas: Positiivisen ja negatiivisen mielen hyvinvoinnin yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen koronapandemian aikana myöhäisaikuisuuden eri vaiheissa [Tiivistelmä]
 9. Kirsi Keskinen: Iäkkäiden ihmisten fyysisen aktiivisuuden profiilit COVID-19 pandemian aikana Suomessa [Tiivistelmä]
 10. Kati Karinharju: Pyörätuolia käyttävien henkilöiden fyysisen aktiivisuuden mittaaminen ja edistäminen [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 11. Tuuli Suominen: Kiihtyvyysmittarilla mitatun fyysisen aktiivisuuden yhteys reisiluun kaulan luusto-ominaisuuksien muutoksiin iäkkäillä henkilöillä 12 kuukauden liikuntaintervention aikana [Tiivistelmä]
 12. Christian Brakenridge: Muscle contractile inactivity increases proportional to sedentary bout duration [Tiivistelmä] [Esitysdiat]

 

Tutkimuskilpailun esitykset, Ag Alfa

Esitysjärjestys:

 1. Maria Kasanen: Kolmen vuoden pitkittäistutkimus painoindeksin ja motoristen taitojen yhteydestä varhaislapsuudesta kouluikään [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 2. Nanne-Mari Luukkainen: Organisoidun ja omatoimisen liikunnan yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin 3–11-vuotiailla lapsilla – pitkittäistutkimus [Tiivistelmä]
 3. Elina Meklin: Vanhempien liikunnallinen tuki ja urheiluseuraharrastaminen 7–11-vuotiaiden koetun motorisen pätevyyden ennustajina – kolmevuotinen pitkittäistutkimus [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 4. Tuula Aira: Liikkumista nuoruudessa vähentävillä tyypillisemmin epäedullisten terveystottumusten kasautumista ja keskusteluvaikeuksia isän kanssa [Tiivistelmä]
 5. Hanna-Mari Toivonen: Aloittelevat liikunnanohjaajat oppivat käyttämään edistyneitä ohjausstrategioita vastuuntuntoisuuskoulutuksessa [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 6. Sami Koskelainen: Jalkapallon Suomen miesten A-maajoukkueen televisiointi ja sen muutokset 1980-luvulta nykypäivään eurooppalaisessa viitekehyksessä [Tiivistelmä]
 7. Johanna Kotikangas: Harjoittelutaustan vaikutus hermolihas- ja hormonijärjestelmien akuutteihin vasteisiin erityyppisten voimaharjoituksien aikana [Tiivistelmä]
 8. Matias Kanniainen: Urheilun kynnysarvojen määrittäminen sykevälivaihtelun korrelaatio-ominaisuuksista [Tiivistelmä] [Esitysdiat]
 9. Essi Ahokas: Naishormonien vaikutus yönaikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun [Tiivistelmä] [Esitysdiat]