Liikuntatieteen päivät 2023

Materiaalit

Täältä löydät Liikuntatieteen päivien 2023 luennoitsijoiden ja tutkimusesitysten esitysmateriaalit, joiden julkaisemiseen olemme saaneet luvan materiaalien tuottajilta. Lisäksi pääpuhujien luennot on julkaistu tekstiettyinä tallenteina Liikuntatieteellisen Seuran YouTube-tilillä.

Hyvinvoinnin teoriasta mittaamiseen – kiinnekohtia liikuntatieteilijöille

Hyvinvoinnin teoriasta mittaamiseen – kiinnekohtia liikuntatieteilijöille

Liikunta edistää hyvinvointia – mutta mitä on hyvinvointi? Jos haluamme selvittää liikunnan vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin tai edistää kansalaisten hyvinvointia, tulee meillä olla selkeä näkemys siitä mitä hyvinvointi on.

Frank Martelan luento "Hyvinvoinnin teoriasta mittaamiseen – kiinnekohtia liikuntatieteilijöille" kuultiin Liikuntatieteen päivillä 6.9.2023.

 

Planetaarinen hyvinvointi osaksi jokaisen hyvinvointia

Planetaarinen hyvinvointi osaksi jokaisen hyvinvointia

Ihmisen hyvinvointi ja muun luonnon tila ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Planetaarinen terveys kattaa ihmisten terveyden ja maapallon luonnonjärjestelmien toimivuuden keskinäisriippuvuudet. Planetaarinen terveys tarjoaa merkittävän mahdollisuuden ennaltaehkäistä kansansairauksia sekä toimia samalla paremman elinympäristön puolesta.

Liisa Pietolan ja Elina Drakvikin luento "Planetaarinen terveys osaksi jokaisen hyvinvointia" kuultiin Liikuntatieteen päivillä 6.9.2023.

Effects of exercise on physical and mental/brain health in humans

Effects of exercise on physical and mental/brain health in humans

More and more evidence supports the notion “Exercise is Medicine”, yet much research is still needed to understand what type and dose of exercise is more effective in improving health outcomes. During my talk, I will summarize the state of the art on this topic and cover a broad concept of health, including no only physical but also mental, cognitive and brain health outcomes.

Francisco Ortega's key note speech "Effects of exercise on physical and mental/brain health in humans?" was held on Thursday 7th of September 2023 in the Finnish Congress on Sport Sciences.

Ennakkomateriaali

 

Lataa tästä Liikuntatieteen päivien 2023 ennakkomateriaali (pdf)

 

Esitysmateriaalit

 

Tutkimusesittelyjen ja tutkimuskilpailun esitysten esitysmateriaalit löydät täältä

Keskiviikko 6.9.

Pääluennot:

Hyvinvoinnin teoriasta mittaamiseen – kiinnekohtia liikuntatieteilijöille
Frank Martela, VTT, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

Planetaarinen terveys osaksi jokaisen hyvinvointia
Ekologinen kestävyys ja luontoyhteyden merkitys, Liisa Pietola, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut, Sitra
Luonnon ja ympäristön vaikutukset ihmisen terveyteen, Elina Drakvik, asiantuntija, Terveysdata 2030, TEHDAS-koordinaatio, Sitra

Teemasessio 1: Hyvinvoinnin mittaaminen ja edistäminen

Hyvinvoinnin tutkimus – mitä oikeastaan tutkimme?
Katja Kokko, PsT, tutkimusjohtaja, Gerontologian tutkimuskeskus, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä
Kirsi Pyhältö, FT, professori, kasvatustieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto

Teemasessio 2: Lasten ja nuorten liikkuminen ja opetus

Liikunnanopettajakoulutuksen kuusi vuosikymmentä
Jukka Lahti, LitT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Tulevat opettajat koulupihojen liikkumismahdollisuuksien kehittäjinä
Terhi Huovinen, LitT, lehtori, Jyväskylän yliopisto

Teemasessio 3: Sosiaalinen vastuullisuus urheilussa

Mistä puhumme kun puhumme vastuullisuudesta urheilussa?
Hanna Vehmas, FT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
Suvi Heikkinen, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Kirstin Hallmann, PhD, DSHS , Köln

Urheilijoiden hyvinvointi – suorituskykyä vai vastuullisuutta?
Jarmo Mäkinen, YTT, dosentti, erikoistutkija, Huippu-urheilun instituutti KIHU

Torstai 7.9.

Teemasessio 4: Hyvinvoinnin mittaaminen ja edistäminen

Edistääkö nykyinen liikkumisen suositus yksilön hyvinvointia?
Laura Karavirta, LitT, akatemiatutkija, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Hyvinvoinnin edistäminen kehosta mitattavien biosignaalien avulla
Hannu Kinnunen, TT, FM, tuotekehittäjä ja innovaattori yrityksessä Hannu Kinnunen Innovation Oy

Teemasessio 5: Lasten ja nuorten liikkuminen ja opetus

Lasten ja nuorten liikkuminen, motoriset taidot, fyysinen kunto ja liikkumismotivaatio – 5-vuotinen pitkittäistutkimus
11–17-vuotiaat, tutkimusryhmä: Timo Jaakkola, Iiris Kolunsarka, Mikko Huhtiniemi

Teemasessio 6: Liikuntatiedepolitiikka

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma
Samuli Rasila, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sara Illman, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Liikuntatieteilijöiden näkökulma tiedepolitiikkaan
Sarianna Sipilä, FT, dekaani, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto