Kuntotestaus – Fyysisen kunnon mittaaminen

Kuntotestaustoiminta Liikuntatieteellisessä Seurassa

Kuntotestaus (fyysisen kunnon mittaaminen) on yksi Liikuntatieteellinen Seuran toiminta-alueista. LTS ja sen kuntotestauksen asiantuntijaryhmä seuraa ja edistää kuntotestaustoimintaa, kuntotestauksen laatua, turvallisuutta ja yhtenäisiä toimintakäytäntöjä Suomessa.

Tavoitteena on edistää fyysisen kunnon mittaamiseen ja kuntotestaukseen liittyvän tutkimustiedon sekä hyvien käytäntöjen jalkauttamista vuorovaikutuksessa liikunnan ja terveystieteiden alan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Keskeinen tehtävä on toimia alan tiedonvälittäjänä sekä alan toimijoiden yhteisenä kohtaamis- ja keskustelufoorumina sekä koordinoida kuntotestaukseen liittyviä tapahtumia. LTS toimii alan tiedonvälittäjänä eikä itse tarjoa kuntotestauspalveluja. Järjestämme vuosittain Kuntotestauspäivät-seminaarin, joka on tarkoitettu testauksen parissa työskenteleville, liikunnan ammattilaisille, fysioterapeuteille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

FKM.FI-sivusto

Perustimme maaliskuussa 2018 julkaistun Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille -teoksen rinnalle fkm.fi-verkkosivuston ja Kuntotestausverkosto FKM -Facebook-ryhmän. Tavoitteenamme on välittää tutkimustietoa ja keskustella tiedon soveltamisesta sekä vahvistaa alan toimijoiden osaamista, testauksen laatua ja turvallisuutta. Oleellinen osa laadukasta testaustoimintaa on varmistaa testaustiedon siirtyminen liikkujan tai valmentaja–urheilija-parin käyttöön sekä käytännön ohjeiksi liikunnan ja valmentautumisen tueksi.

SIIRRY FKM.FI-SIVUSTOLLE

 

Näyttöön perustuva kuntotestaus

Näyttöön perustuva kuntotestaustoiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä testauksessa, testipalautteessa sekä valmennuksessa ja liikuntaohjeistuksessa. Tavoitteena on käyttää tutkittua tietoa, laadukkaita validoituja sekä luotettavaksi ja vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä

Tutkimusnäyttöä hyödynnettäessä huomioidaan näytön vahvuus, joka vaihtelee käytetyn tutkimusasetelman ja tutkimuksen laadun mukaan. Vahvinta näyttöä edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset.

Parhaalla ajantasaisella tiedolla tarkoitetaan luotettavaa tutkimustietoa tai sen puuttuessa muuta luotettavaksi arvioitua tietoa (esim. asiantuntijoiden konsensus asiasta)

Kuntotestauksen hyvät käytännöt (pdf)

Ahtiainen, J., Aho, J., Husu, P., Kaikkonen, P., Mikkola, J. & Kamsula, J. Liikuntatieteellinen Seura, Helsinki, 2022. ISBN 978-952-5762-22-8 (PDF).

Kuntotestauspäivät ovat kuntotestauksen tärkein vuosittainen koulutus- ja verkostotapahtuma Suomessa. Päivät on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1990. Päivillä välitetään tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, keskustellaan kuntotestauksen laadusta sekä alaa koskevista yhteisistä linjoista. Päivät ovat keskeinen osa Liikuntatieteellisen Seuran liikunnan tiedeviestintätehtävää, jonka tarkoituksena on jalkauttaa tutkimustietoa liikunnan ja terveydenhuollon toimijoiden sekä päättäjien käyttöön, välittää kentän tutkimustarpeita suoraan tutkijoille ja lisätä vuorovaikutusta liikunta- ja terveystutkimuksessa. Päivien osallistujat (arviolta n. 200-300) ovat kuntotestauksen ammattilaisia, fysioterapeutteja, valmentajia ja muita terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisia sekä näiden alojen päättäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Päivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa LTS:n Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä.

Kuntotestausasioista LTS:ssa vastaa erityisasiantuntija Jonne Kamsula
puh. 010 778 6606
jonne.kamsula(a)lts.fi

Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä

Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä on osa Liikuntatieteellisen Seuran liikunnan asiantuntija- ja tutkijaverkostoa. Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä toimii erityisesti kuntotestauksen alalla kehittämässä suomalaista kuntotestaustoimintaa, laatua ja yhteisiä suosituksia sekä hyviä käytäntöjä. Asiantuntijaryhmä toimii alalla aktiivisena mielipiteen muodostajana ja keskustelijana. Asiantuntijaryhmä toimii samalla myös vuosittaisten verkosto- ja koulutustapahtuman, Kuntotestauspäivien, suunnittelutyöryhmänä.

Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä:

LTS:n julkaisut

Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille

Lähes 350-sivuinen Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille -teos (2018) on suunnattu kuntotestausalan ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden liikunnan harrastajien käsikirjaksi. Se soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi liikunta- ja terveysalaa opiskeleville. Tarjolla on muun muassa kattava teoreettinen pohja kestävyyskunnon sekä hermolihasjärjestelmän mittaamiselle ja tulosten tulkinnalle. Kari L. Keskisen, Keijo Häkkisen ja Mauri Kallisen päätoimittan teoksen kirjoittajina on yli 30 alan tutkijaa ja asiantuntijaa.

Osta kirja itsellesi tai lahjaksi Tiedekirjasta.