Liikuntatieteen päivät 2023

Tutkimusesittelyt ja -kilpailu

Viisi uransa alkuvaiheessa olevaa tutkijaa palkittiin Liikuntatieteen päivillä

Liikuntatieteen päivillä 6.–7.9.2023 järjestettiin tutkimuskilpailu perustutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotka eivät ole vielä väitelleet. Kilpailuun osallistuneista 19 tutkijasta viisi palkittiin stipendeillä. Tutkimukset arvioinut tieteellinen toimikunta jakoi palkituille 400 euron stipendit.

Palkitut tutkijat ja tutkimukset

Lisäksi parhaan suullisen esityksen palkinnon saivat Onni Hämäläinen Jyväskylän yliopistosta tutkimuksellaan Alhainen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä sarkopenialle: poikkileikkaustutkimus kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä ja Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta tutkimuksellaan Jalkapallon Suomen miesten A-maajoukkueen televisiointi ja sen muutokset 1980-luvulta nykypäivään eurooppalaisessa viitekehyksessä.

 

Tutustu tutkimusabstrakteihin ja esitysmateriaaleihin

 

Tutkimukset arvioi tieteellinen toimikunta, johon kuuluivat yliopistonlehtori Liisa Hakala Helsingin yliopistosta, LitT Kari L. Keskinen ja FT Jouko Kokkonen. Tutkimuskilpailun stipendit tarjosivat Liikuntatieteellinen Seura ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Tutkimusesittelyt ja tutkimuskilpailu Liikuntatieteen päivien aikana

Tutkimusesittelyiden ja -kilpailun salijako, esitysjärjestys sekä tiivistelmät

Linkistä pääset katsomaan tutkimusesittelyiden ja -kilpailun salijaon sekä esitysjärjestyyksen. Tutustu myös osallistujien tiivistelmiin. Julkaisemme tiivistelmät niiltä osin, kun olemme saaneet luvat julkaisuun.

Liikuntatieteen päivillä esitellään tutkimusta ja käydään tutkimuskilpailu. Tutkimusesittelyt pidetään tapahtuman aikana Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa. Mukana on liikuntaa käsitteleviä tutkimuksia eri tieteenaloilta. Esityksiä on esimerkiksi liikuntapedagogiikan, liikunnan yhteiskuntatieteiden, liikuntabiologian ja -fysiologian ja terveystieteiden aloilta.

Erikseen järjestettävä tutkimuskilpailu on tarkoitettu perustutkinnon suorittaneille, mutta ei vielä väitelleille tutkijoille. Kilpailuun voi osallistua 1.9.2021 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntaan liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailuun osallistuvat työt esitellään Liikuntatieteen päivillä omissa tutkimusesittelysessioissa.

Kilpailun neljä parasta työtä palkitaan stipendeillä, joiden kokonaismäärä on 2000 euroa. Summa jaetaan tieteellisen komitean määrittäminä stipendeinä. Lisäksi parhaat suulliset esitykset palkitaan erillisillä palkinnoilla. Stipendit rahoittavat Liikuntatieteellinen Seura ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Osallistumisohjeet

Tutkimusesitysten ja tutkimuskilpailun ilmoittautuminen on päättynyt. Saimme määräaikaan 24.5. mennessä 45 tutkimusabstraktia, joista tutkimuskilpailuun osallistuu 21 tutkimusta ja tutkimusesittelyihin 24 tutkimusta. 

Tieteellinen komitea on arvioinut tiivistelmät. Tutkimusesittelyihin ja -kilpailuun hyväksytyille osallistujille on lähetetty ilmoitus hyväksymisestä sähköpostitse 14.6.2023. Kaikki työt esitellään suullisina esityksinä rinnakkaisissa tutkimusesittelysessiossa Liikuntatieteen päivillä.

Abstraktin jättäneiden tulee ilmoittautua tapahtumaan normaalisti sekä maksaa osallistumismaksu. Löydät osallistumishinnat ja ilmoittautumisen Liikuntatieteen päiville täältä.

Tutkimuskilpailun tieteellinen toimikunta

Arviointikriteerit

Liikuntatieteen päivien abstraktien arvioinnissa korostetaan tasapuolisuutta tieteenalojen kesken. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

Aikataulu

Esitykset

Esitykset pidetään Liikuntatieteen päivillä keskiviikkona 6.9 ja torstaina 7.9. Työt esitetään neljässä tutkimusesittelysessiossa. Salijako ja esitysjärjestys lähetetään sähköpostilla ennen tapahtumaa, viimeistään 14.8.2023.

Esitysdiojen määrää ei rajoiteta, mutta niiden käytössä kannattaa huomioida käytettävissä oleva aika. Tehosteet ja animaatiot ovat sallittuja, mutta ethän käytä videoita. Esityksien sekä esitysmateriaalin toivotaan olevan suomenkielisiä. Esitysaika tulee olemaan noin n. 4 +2 minuuttia.

Ohjeita diaesityksen tekemiseen:

 

Lisätietoja tutkimusesittelyistä ja -kilpailusta:

Venla Väyrynen
koordinaattori, Liikuntatieteen päivät
venla.vayrynen(a)lts.fi
p. 010 778 6605