Hallitus 1.9.2021–31.8.2022

Hallituksen puheenjohtaja
Riikka Juntunen
, pääsihteeri, Paralympiakomitea

Hallituksen varapuheenjohtaja
Arto Hautala, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

Hallituksen jäsenet kaudella 1.9.2021–31.8.2022:

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu ilman äänivaltaa opiskelijajäsenet Fanny Harjula, Jyväskylän yliopisto sekä Tiina Anttonen, Metropolia ammattikorkeakoulu.

Vuosikokous 2021

LTS:n sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa 21.4.2021 valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle seuralle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäseniä kaudelle 1.9.2021–31.8.2023. Lisätietoa vuosikokouksesta.

Neuvottelukunta 1.9.2021–31.8.2024

Neuvottelukunnan jäsenet: