Liikunnan yhteiskuntatieteet

Tuemme  liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tunnettuutta, tiedon hyödyntämistä sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä. Koordinoimme Liikunnan yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmän toimintaa.

Julkaisu

Selvitys liikunnan yhteiskuntatieteiden muutoksista ja nykytilasta sekä suosituksia tulevaisuuteen

Keväällä 2024 julkaistu Hannu Itkosen ja Arto Nevalan selvitys tuo esille liikunnan yhteiskuntatieteiden moninaiset mahdollisuudet lisätä ymmärrystämme liikkumisesta, liikunnasta ja urheilusta. Tätä tietämystä tarvitaan esimerkiksi etsittäessä keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi väestötasolla.

Tutustu julkaisuun (pdf)

Liikunnan yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmä (LYHTY)

LYHTY edistää liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tunnettuutta, tiedon hyödyntämistä sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä. Ryhmä toimii Liikuntatieteellisen Seuran alaisuudessa ja kokoontuu 5‒6 kertaa vuodessa.

Asiantuntijaryhmän toiminta käynnistyi syyskuussa 2022. Ryhmä kokoontui syksyllä 2022 kolmesti. Aluksi hahmotettiin minkälaista tutkimusta eri tahot parhaillaan tekevät sekä keskusteltiin ryhmän toiminnan tarkoituksesta ja sisällöistä. Lisäksi käytiin yleistä keskustelua liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tilanteesta. Tällä hetkellä tutkittavia aihealueita ovat erityisesti: 1. liikunnan harrastaminen, osallistuminen, toimijaryhmät, 2. liikkumisympäristöt, 3. liikuntapolitiikka ja julkishallinto, 4. liikuntajärjestöt ja urheilujärjestelmä.

Asiantuntijaryhmä toimikaudella 2024‒2025

Asiantuntijaryhmän jäsenet toimivat ryhmässä oman työnsä ohella.

 

Kuva LYHTY-ryhmän aloituskokouksesta syksyllä 2022.

Toimintasuunnitelma 2024-2025

Vuoden 2024–2025 aikana toimintaa toteutetaan seuraavasti (tarkistetaan vuosittain):

1. TUTKIMUSYHTEISTYÖ
Tehdään yhteistyötä jo tunnistetuissa yhteisissä teema-alueissa tai käynnissä olevissa hankkeissa. Pidetään ryhmän kokouksissa yllä vuoropuhelua hankkeista synergioiden löytämiseksi.

Pyritään kokoamaan liikunnan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tekeviä tutkijoita yhteen, ja  laajentamaan verkostoja useampiin tutkimusta tekeviin henkilöihin ja organisaatioihin. Hahmotetaan 
uusia yhteistyöverkostoja ja kehitetään yhteistyön paikkoja.

Osallistutaan Liikuntatieteen päivien ohjelmatyöryhmään.

2. YHTEINEN KIRJAHANKE
Jatketaan Urheilun murros kirjahanketta, joka keskittyy keskeisiin liikunnan ilmiöihin yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna.
Kirja ilmestyy syksyllä 2024.

Järjestetään kirjan julkaisutilaisuus kaikille avoimena, maksuttomana webinaarina. Edistetään kirjan teemoista viestimistä (esim. Liikuntatieteen päivät, Liikunta & Tiede).

Keskustellaan 2025 vuoden aikana, halutaanko käynnistää uusi kirjahanke.

3. TUTKIJOIDEN SYYSKOULU
Jatketaan tutkijoiden Syyskoulua. Yritetään jatkossa houkutella mukaan lisää aiheesta kiinnostuneita tutkijoita. Markkinoidaan syyskoulua julkisesti sekä käytetään omia verkostoja aiheesta kiinnostuneiden löytämiseksi.

4. TIEDON HYÖDYNNETTÄVYYDEN EDISTÄMINEN
Etsitään aktiivisesti paikkoja ja tilaisuuksia, liikunta-alan ajankohtaisten aiheiden esiin nostamiselle.

Tunnettuuden lisääminen erityisesti Liikunta & Tiede -lehden kautta

Lataa toimintasuunnitelma pdf-muodossa