Liikuntatieteellisen Seuran historia

Juhlavuoden 2023 juttusarja Liikunta & Tiede -lehdessä

 

Väläyksiä LTS:n historiasta

Alussa oli kasvatus…

Helmikuussa 1933 perustettu Liikuntatieteellinen Seura nähtiin tarpeelliseksi, koska "liikuntakasvatusta harrastavilla henkilöillä ei ole ainakaan Helsingissä aikaa pysytellä aikansa tasalla". Lisäksi kiinnostivat "liikunnan fysiologiset ja terveydelliset aspektit”. LTS:n jäsenkunta koostui aluksi suomenkielisen porvarillisen liikuntaelämän eliitistä. Vuosina 1946–1955 seura toimi jopa Suomen Urheiluakatemian nimellä.

Keskustelua, keskustelua!

LTS laskeutui vuonna 1956 lähemmäksi arkea ja otti käyttöön alkuperäisen nimen. Seurassa alkoi vuodesta 1960 vaikuttaa toimitusosasto, joka halusi herättää keskustelua ja saada julki tutkittua liikuntatietoa. Toimitusosaston aloitteellisuus johti Stadion-lehden perustamiseen vuonna 1963. Liikuntatutkimus sai julkaisukanavan ja seura oman lehden, joka ilmestyy nykyisin Liikunta & Tiede -nimellä. Eikä aikaakaan, kun kysyttiin: soveltajien vai tutkijoiden lehti? Seuran toimintamahdollisuudet paranivat, kun opetusministeriö myönsi vuonna 1967 varat pääsihteerin palkkaamiseen.

Politiikkaa peliin!

Urheilusta ja kuntoliikunnasta tuli osa yhteiskuntapolitiikkaa 1960-luvulla. LTS:n vuonna 1967 järjestämät ensimmäiset Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät toivat julki ajatuksen urheilun kolmijaosta kilpaurheiluun, kuntoiluun ja liikuntakasvatukseen.

Periaateohjelmassaan 1970-luvun alussa LTS julisti: "Seuran tuli toiminnallaan pyrkiä edistämään ihmisten hyvinvointia ja sen mahdollisimman tasaista jakautumista. [...] Liikkuminen oli sisällytettävä ihmisen biologisiin perustarpeisiin."

Seuran kuukausikokouksissa ja Stadionin sivuilla väittelyt aaltoilivat kiivaina. Samanlaista poliittista paloa ei myöhemmin ole syttynyt, mutta ei liekki ole sammunutkaan. Liikuntapoliittinen keskustelu on sopeutettu kulloisenkin ajan henkeen.

Suunnitelmien mukaan…

Suunnittelu-usko oli luja 1960–1970-luvuilla. LTS järjesti jo vuonna 1969 liikuntasuunnittelua käsitelleen seminaarin. Seura osallistui myös vuonna 1971 valmistuneen ensimmäisen liikuntatieteellisen tutkimuksen kehittämissuunnitelman laatimiseen. Seuraavana vuonna seura kiirehti opetusministeri Marjatta Väänäselle jätetyssä julkilausumassa liikuntalain valmistelua.

Kaavamainen suunnittelu ei täyttänyt kaikkia toiveita, mikä ei vähennä tutkitun ja pohditun tiedon arvoa. LTS on tuottanut runsaasti taustatietoa virkamiehille ja poliittisille päättäjille – eri asia on, onko sitä hyödynnetty tai haluttu käyttää.

Ei vain terveiden miesten juttu…

Liikuntakulttuuri on ollut Suomessa perinteisesti miehistä. Kuntoliikuntaa 1960-luvun lopussa pohtinut Niemen komiteakin painotti työikäisten miesten liikuntaa, jotta nämä eivät vapaalla eksyisi väärille poluille.

LTS on tuonut esille, että liikunta on muutakin kuin miehistä ähellystä. Se on muistuttanut naisilla, lapsilla ja ikäihmisillä olevan liikunnallisia tarpeita ja toiveita.

Erityisliikuntaan LTS kiinnitti huomiota jo 1960-luvulla. Vuosina 1976–1978 se toteutti kunnallisen erityisryhmien liikunnan kokeiluprojektin. Erityisliikunnasta tuli tärkeä osa LTS:n toimintaa 1980-luvulla. Erityisliikunnan Päivät on lunastanut paikkansa soveltavan liikunnan keskeisenä kohtaamispaikkana.

Välitättekö tutkitusta tiedosta? Me välitämme!

Seuran rooli monitieteisten tutkimushankkeiden ideoijana ja toteuttajana korostui 1980-luvulla. Rakennettiin liikunnan mallikuntaa, hahmoteltiin lapsille omaa liikuntakulttuuria ja vauhditettiin tiedonvälitystä mm. kokoamalla tietoa suomalaisesta liikuntakirjallisuudesta ja -tutkimuksesta. Historia-projekti loi pohjaa alan vakavalle tutkimukselle. Liikunnan tulevaisuus -projekti hahmotteli mahdollisia tulevaisuuksia.

Projektien myötä laajeni julkaisutoiminta. Kymmenessä vuodessa LTS julkaisi yli 40 kirjaa. Liikunta ja Tiede -lehden rinnalla alkoi vuonna 1990 ilmestyä englanninkielinen Motion – Sport in Finland -lehti. Moniste-sarjan korvasi 1990-luvulla reipassanaisempi Impulssi-sarja, jossa on ilmestynyt 27 raporttia.

Tutkimustiedon popularisointi ja välittäminen on korostunut 1990-luvulta lähtien. Seura pyrkii vastaamaan kysyntään luomalla analyyttistä ja syntetisoivaa liikuntatietoa.

Koulutusta ja kongresseja

Aika 1960-luvulta 1980-luvulle oli LTS:n järjestämien seminaarien kulta-aikaa – puhetta ja osallistujia riitti. Vuosittain seura järjesti 4–5 koulutustilaisuutta – eikä kilpailijoita juuri ollut.

Aiheita riitti – sen takasi liikuntakulttuurin kiihtynyt muutos. Liikuntaan liitettiin uusia sanoja: viihde, kaupallisuus, sponsorit, narsismi, liigat, kulutus ja muoti.

Vaikka tarjonta on lisääntynyt, niin seura haluaa välittää tilaisuuksissaan tutkittua tietoa ja käsitellä liikuntakulttuurin ajankohtaisten aiheita. Liikuntatieteen päivät kokoavat kolmen vuoden välein suuren osan alan tutkijoita yhteen.

Liikuntaa lääkkeeksi? Ainakin kunnon testejä!

Liite ry:n liikuntalääketieteen ja kuntotestauksen toiminnot saivat uuden kotipesän seurasta 2000-luvun alussa. LTS järjestää vuosittain Liikuntalääketieteen päivät yhteistyössä opetusministeriön ja liikuntalääketieteen keskusten kanssa.

LTS haluaa asiantuntijana kehittää suomalaisen kuntotestauksen laatua ja turvallisuutta. Joka kevät ohjelmassa ovat Kuntotestauspäivät.

Historia opettaa?

Riippumaton ja puolueeton LTS on historiansa aikana koonnut yhteen eri alojen ja näkökulmien edustajia. Internet ja videoluennot eivät ole tehneet tyhjäksi inhimillistä kanssakäymistä.

Liikuntaelämän yleisestä suuntauksesta poiketen LTS toimii edelleen liikuntatieteen yleisseurana, joka tekee yhteistyötä niin tieteen, hallinnon kuin järjestöjen kanssa.