Liikuntalääketiede

Liikuntatieteellisen Seuran tehtävänä on tukea liikuntalääketieteen tutkimus-, tiedonvälitys- ja koulutustoimintaa Suomessa.

Liikuntalääketiede on itsenäinen lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on edistää väestön terveyttä sekä ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä ja omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen. Erikoisala integroi lääketieteen erikoisalojen, liikuntatieteen ja terveystieteiden tietämystä ja osaamista. Liikuntalääketiede on hyväksytty omaksi erikoisalakseen vuonna 1986.

Liikuntalääketieteen keskukset

Suomessa toimii kuusi liikuntalääketieteen keskusta, joiden toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Keskusten tehtävänä on liikuntalääketieteellisen tutkimuksen tekeminen, liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutus yhdessä yliopistojen kanssa, koulutus- ja viestintä sekä alueellinen palvelutoiminta.

Liikuntalääketieteen keskusten ohella liikuntalääketieteen tutkimuksesta Suomessa vastaavat yliopistot, erityisesti Jyväskylän ja Kuopion yliopisto sekä muut tutkimuslaitokset, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja UKK-instituutti.

Liikuntalääketiede Suomi -konsortio

Vuonna 2016 tehdyn Liikuntalääketieteen keskusten toiminnan arvioinnin (Uusitupa 2016) perusteella Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti yhteistyössä Liikuntalääketieteen keskusten kanssa perustaa vuonna 2017 Liikuntalääketiede Suomi -konsortion. Konsortio on laatinut yhteisen strategisen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteina ovat mm. keskusten yhteistyön, alan tutkimuksen ja tieteellisen jatkokoulutuksen sekä erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen Suomessa.

Liikuntatieteellinen Seura toimii Liikuntalääketiede Suomi -konsortion strategisena kumppanina. Seuran tehtävänä on liikuntalääketieteen keskusten ja Liikuntalääketiede Suomi -konsortion tukeminen alan tutkimus-, tiedonvälitys- ja koulutustoiminnassa sekä luotettavan liikuntalääketieteellisen tiedon välittäminen osana Seuran tiedeviestintää.

Liikuntalääketieteen päivät

Liikuntalääketieteen päivät on vuosittain toistuva alan kansallinen päätapahtuma ja liikuntalääketieteen ja liikunta-alan asiantuntijoiden sekä tutkijoiden kohtaamispaikka Suomessa. Päivät toimivat yhteisenä jatkokoulutustilaisuutena liikunnan ja terveydenhuollon alalla toimiville ammattiryhmille sekä liikuntalääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Päivät ovat keskeinen osa Liikuntatieteellisen Seuran liikunnan tiedeviestintätehtävää, jonka tarkoituksena on jalkauttaa tutkimustietoa liikunnan ja terveydenhuollon toimijoiden sekä päättäjien käyttöön, välittää kentän tutkimustarpeita suoraan tutkijoille ja lisätä vuorovaikutusta liikunta- ja terveystutkimuksessa. Päivien osallistujat ovat lääkäreitä, fysioterapeutteja, muita terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisia sekä näiden alojen päättäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Tapahtuman yhteydessä järjestettävä liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailu toimii suomalaisen liikuntalääketieteellisen tutkimuksen edistäjänä ja nuorten tutkijoiden tieteellisen jatkokoulutuksen foorumina.

Liikuntalääketieteen päivien suunnittelusta ja järjestelyistä vastaa Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Liikuntalääketieteen keskusten, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston edustajien kanssa.

Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voittajat

Vuoden nuori tutkija

Lisätietoa:
erityisasiantuntija Jonne Kamsula, jonne.kamsula(at)lts.fi.