Liikuntatieteen tutkimuksia ja sovelluksia

Järjestämme tieteellisiä seminaareja, teemme tutkimustietoon perustuva arviointeja ja selvityksiä sekä viestimme monikavaisesti liikuntatieteistä. Tuemme myös liikuntatieteilijöitä tiedeviestinnässä. Julkaisumme käsittelevät liikuntaan, urheiluun, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä aiheita monipuolisesti. Ylläpidämme verkostoja ja järjestämme tapahtumia erityisesti soveltavaan liikuntaan, liikuntalääketieteeseen, kuntotestaukseen ja liikunnan yhteiskuntatieteisiin liittyen.