Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Julkaisemme vertaisarvioituja suomalaisia tutkimusartikkeleita Liikunta & Tiede -lehdessämme. Vuodesta 2008 lähtien julkaistut tutkimusartikkelit ovat tällä sivulla pdf-muodossa vapaasti luettavissa. Käsikirjoituksia otamme arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa: tämän vuoden määräajat ovat 29.3. ja 30.9.

Aikataulu ja kirjoitusohjeet 2019

Otamme vertaisarvioitavien tutkimusartikkeleiden käsikirjoituksi arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa. Tutustu aikatauluun ja kirjoitusohjeisiin.

Lue lisää

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2019

Abstrakti, muodollinen ja vanhentunut tasa-arvo? Diskursiivinen tulkinta liikuntajärjestöjen tasa-arvopuheesta. Liikunta & Tiede 56 (1), 84–92.

Saara Isosomppi, Hannu Itkonen, Anna-Katriina Salmikangas.

Liikuntapalveluiden käyttäjälähtöinen kehittäminen – tapaustutkimuksena pienten lasten äidit. Liikunta & Tiede 56 (1), 93–99.

Paula Harmokivi-Saloranta, Sirpa Laitinen-Väänänen

Nuorten urheilijoiden suhde liikuntaan: yläkoululeiritykseen osallistuviennuorten liikunnalle antamat merkitykset. Liikunta & Tiede 56 (1), 100–106.

Emmi Ristimäki, Joni Kuokkanen, Tiina Kujala

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2018

Yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä koulupäivien liikunnallistamisesta. Liikunta & Tiede 55 (6), 79–87.

Mari Lehmuskallio, Joonas Toskala

Liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila peruskouluissa koulujen itsearvioinnin näkökulmasta. Liikunta & Tiede 55 (6), 88–95.

Karoliina Kämppi, Virpi Inkinen, Annaleena Aira, Harto Hakonen, Kaarlo Laine

Seksuaalivähemmistöjen häirintä joukkueessa tai liikuntaryhmässä: henkisen pahoinvoinnin näkökulma. Liikunta & Tiede 55 (6), 96–102.

Marja Kokkonen

Toimintarajoitteita koskevien nuorten liikunta- ja urheiluseura-aktiivisuus sekä istumisen määrä. Liikunta & Tiede 55 (6), 103–110.

Ng Kwok, Pauli Rintala, Aija Saari, Niko Leppä, Sami Kokko

Suomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan vuoropuhelu 1920–80-luvuilla. Liikunta & Tiede 55 (6), 111–119.

Kerkko Huhtanen, Hannu Itkonen

Urheilija vai opiskelija? Urheilulukiolaisten identiteettiprofiilit. Liikunta & Tiede 55 (2–3), 80–87.

Laura Koivusalo, Kaisa Aunola, Raymond Bertram, Tatiana V. Ryba

”Aika ikään kuin pysähtyy” – opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Liikunta & Tiede 55 (2–3), 88–93.

Tiina Kujala, Maarit Marttila

Mikä opiskelijoita liikuttaa? Liikunnan merkitys ja niiden yhteys koettuun hyvinvointiin ja liikunnan määrään. Liikunta & Tiede 55 (2–3), 94–10.

Miia Grénman, Airi Oksanen, Eliisa Löyttyniemi, Juulia Räikkönen, Kristina Kunttu

Miksi Varkaus oli menestyvä urheilukaupunki 1960-luvulla? Liikunta & Tiede 55 (1), 89–97.

Itkonen Hannu, Nevala Arto, Salmikangas Anna-Katriina

Vain yksi voimaharjoitus viikossa riittää toimintakyvyn ylläpitämiseen ikääntyneillä. Liikunta & Tiede 55 (1), 98–104.

Forssell Jaakko, Walker Simon

VERTAISARVIOIDUT TUTKIMUSARTIKKELIT 2017

Kulttuurienvälinen osaaminen liikuntakasvatuksessa: opiskelijoiden kokemuksia turvapaikanhakijoille pidetyistä liikunnallisista kielityöpajoista. Liikunta & Tiede 54 (6), 88–94.

Siljamäki Mariana, Anttilla Eeva, Ponkilainen Maria

Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen. Liikunta & Tiede 54 (6), 81–87.

Määttä Suvi, Lehto Reetta, Sajaniemi Nina, Erkkola Maijaliisa, Roos Eva

Nuorten salibandypelaajien nuuskan käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Liikunta & Tiede 54 (6), 73–80.

Pelto-Arvo Roosa, Palomäki Sanna

Yleisön mediarepresentaatiot Ilta-Sanomien ja Urheilulehden vuoden 2011 miesten jääkiekon MM-kisauutisoinnissa. Liikunta & Tiede 54 (6), 66–72.

Dahlberg Olli, Laine Antti

Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten ylipainoon. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 106–112.

Haapala Eero, Väistö Juuso, Lintu Niina, Eloranta Aino-Maija, Lindi Virpi & Lakka Timo

Eri-ikäisten urheilijoiden syömishäiriökäyttäytyminen lajityypeittäin. Kirjallisuuskatsaus. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 113–120.

Poikkimäki Teemu, Rantala Erik, Nurkkala Marjukka, Keisala Joni, Korpelainen Raija & Vanhala Marja

Arvostus, yhteisöllisyys ja oppilaiden tukeminen ammatissa pitkään työskennelleiden liikunnanopettajien kokeman työhyvinvoinnin ytimessä. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 99–105.

Lipponen Henry, Hirvensalo Mirja, Ilmanen Kalervo

Fyysisen aktiivisuuden ja kouluviihtyvyyden muutokset Actiontrack-sovelluksen opetuskäytön myötä – pilottitutkimus. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 91–98.

Koivisto Kimmo, Koski Pasi, Matarma Tanja

Vanhempien ja kavereiden tuen yhteys nuoruusiän fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 83–90.

Palomäki Sanna, Huotari Pertti, Kokko Sami

Liikuntatehtäviä kotiläksyinä: koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetuksen tukena tyttöjen liikunnassa. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 74–82.

Kääpä Mari, Hirvensalo Mirja, Palomäki Sanna, Valleala Ulla Maija

Liikuntakulutus eri koulutusryhmissä vuosina 1985–2012. Liikunta & Tiede 54 (1), 68–74.

Kajava Olli, Saarinen Arttu, Räsänen Pekka

”Mentorina terveelliselle elämäntyylille” – asiantuntijuuden rakentuminen suomalaisten naisten fitnessblogeissa. Liikunta & Tiede 54 (1), 58–67.

Turtiainen Riikka

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2016

Jääkiekon siirtyminen ulkokentiltä sisälajiksi vuodesta 1965 alkaen. Liikunta & Tiede 53 (6), 70–78.

Isotalo Kimmo

Urheilun keskusjärjestöjen jäsenmäärissä tapahtuneet maantieteelliset ja historialliset muutokset 1951−1991. Liikunta & Tiede 53 (6), 63–69.

Rantala Kalle, Muukkonen Petteri

Vammaisuus suomalaisen sanomalehden ruumiinkulttuureissa. Liikunta & Tiede 53 (6), 56–62.

Eriksson Susan, Liikanen Veli, Rannikko Anni, Sihvonen Santeri, Torvinen Pasi

3–10-vuotiaiden lasten motoriset perustaidot. Liikunta & Tiede 53 (6) 49–55.

Rintala Pauli, Sääkslahti Arja, Iivonen Susanna

”Et siinä ois joku pointti” – opettajaopiskelijoiden suhtautuminen teknologian käyttöön liikunnanopetuksessa. Liikunta & Tiede 53 (6), 42– 48.

Wallin Anna, Kujala Tiina

Koululiikuntaan myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvat oppilaat. Erilaisten oppilastekijöiden yhteyksiä koululiikuntaan suhtautumiseen yhdeksäsluokkalaisilla. Liikunta & Tiede 53 (4), 99–105.

Pentikäinen Sari, Palomäki Sanna & Heikinaro-Johansson Pilvikki

Vanhempien hyvä koulutus- ja tulotaso lisäävät nuorten liikkumista etenkin urheiluseuroissa. Liikunta & Tiede 53 (4), 92–98.

Palomäki Sanna, Laherto, Lauri Kukkonen, Tomi Hakonen, Harto, Tammelin Tuija

Väestöruudun sosioekonomisen aseman yhteys miesten liikuntakäyttäytymiseen Kymenlaaksossa. Liikunta & Tiede 53 (4), 81–91.

Lehtonen Olli, Kauronen Marja-Leena, Kallunki Valdemar

Metsästä motivaatiota liikuntaan ja painonhallintaan? Monimetodinen tutkimus miesten luontoliikuntaohjelmasta. Liikunta & Tiede 53 (4), 72–80.

Kaasalainen Karoliina, Tilles-Tirkkonen Tanja, Kasila Kirsti, Poskiparta Marita, Vähäsarja Kati

Urheilijoiden kaksoisuraan liittyvän tutkimuksen tämänhetkinen tilanne Suomessa. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 88–95.

Ryba Tatiana V., Aunola Kaisa, Ronkainen Noora J., Selänne Harri, Kalaja Sami

KTK lasten motorisen koordinaation mittarina – systemaattinen katsaus. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 80–87.

Iivonen Susanna, Sääkslahti Arja, Laukkanen Arto

Nuorten miesten fyysinen aktiivisuus ja istuminen itsearvioituna ja mitattuna. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 73–79.

Niemelä Maisa, Ahola Riikka, Pyky Riitta, Jauho Anna-Maiju, Tuovinen Lauri, Siirtola Pekka, Tornberg Jaakko, Mäntysaari Matti, Keinänen-Kiukaanniemi Sirkka, Röning Juha, Jämsä Timo, Korpelainen Raija

Liikunnan ja painoindeksin yhteydet 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen käsityksiin kehostaan. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 64–72.

Ojala Kristiina, Välimaa Raili, Tynjälä Jorma, Villberg Jari, Kannas Lasse

Lähtökohtana holistinen kehollisuus: koululiikunnan uudet tuulet. Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46.

Siljamäki Mariana, Kalaja Merja, Perttula Juha, Kokkonen Marja

Liikunnanopettajaopiskelijoiden valmiudet koulun liikunnallistamisessa. Liikunta & Tiede 53 (1), 47–53.

Lyyra, Nelli, Palomäki Sanna, Heikinaro-Johansson, Pilvikki

Objektiivisesti mitatun liikkumattoman ajan yhteys 10–12-vuotiaiden niska-hartiakipuihin. Liikunta & Tiede 53 (1), 54–59.

Siekkinen Kirsti, Kankaanpää Anna, Kulmala Janne, Tammelin Tuija

Liikunnan yhteiskuntatieteilijät työmarkkinoilla – vuosina 2000–2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Liikunta & Tiede 53 (1), 60–67.

Laine Antti, Ilmola Riina

Fyysisen aktiivisuuden merkitys elämänkulussa. Liikunta & Tiede 53 (1), 68–74.

Karvonen Liisa, Nikander Riku, Piirainen Arja

VERTAISARVIOIDUT TUTKIMUSARTIKKELIT 2015

Sukupolvikokemukset urheilun kentillä – esimerkkinä yleisurheilu. Liikunta & Tiede 53 (6), 86–92.

Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen

Tavoiteristiriita ja kiinteys – tapaus- ja seurantatutkimus yhdestä naisten SM-tason ringettejoukkueesta. Liikunta & Tiede 53 (6), 78–85.

Kim Forsblom, Taru Lintunen, Niilo Konttinen

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille – tunnettuus, toteutumisarvio ja huoli alakoululaisten vanhempien keskuudessa. Liikunta & Tiede 53 (6), 70–77.

Mari Lehmuskallio, Laura Konkarikoski, Tiia-Mari Tiistola

Suomen CDG-malli: oppilaiden kokemukset oppijakeskeisestä liikunnanopetusinterventiosta. Liikunta & Tiede 53 (6), 62–69.

Henri Hytönen,Lasse Rautio,Juha Kokkonen, Marja Kokkonen

Kollektiiviset tavoitteet naisten palloilujoukkueissa kilpailukauden alussa. Liikunta & Tiede 52 (1), 87–92.

Kim Forsblom, Niilo Konttinen, Taru Lintunen

Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) suomalaisille opettajille – Motor observation questionnaire for teachers -lomakkeen kulttuurinen kääntäminen. Liikunta & Tiede 52 (1), 78–86.

Piritta Asunta, Helena Viholainen, Jari Westerholm, Pauli Rintala

Video-reflektoinnin ja observointimenetelmien hyödyntäminen liikunnanopettajakoulutuksessa. Liikunta & Tiede 52 (1), 70–77.

Nelli Lyyra, Pilvikki Heikinaro-Johansson, Sanna Palomäki

Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 52 (1), 64–69.

Aki Hentilä, Ismo Miettinen, Kristina Kunttu, Tuija Tammelin, Mika Venojärvi, Raija Korpelainen

Sosiodemografiset erot suomalaisten hyötyliikunnassa. Liikunta & Tiede 52 (1), 55–63.

Heidi Saarela, Tomi Mäki-opas, Karri Silventoinen, Katja Borodulin

Vaihtoehtolajit nuorten liikunnallisena elämäntapana. Liikunta & Tiede 52 (1), 47–54.

Veli Liikanen, Anni Rannikko

Erikseen yhdessä – sosiaalisen toiminnan merkitys koetulle työkyvylle verkkoympäristöä hyödyntävässä liikuntainterventiossa. Liikunta & Tiede 52 (1), 40–46.

Lauri Penkkimäki, Anna Wallin, Anita Saaranen-Kauppinen, Jari Eskola

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2014

Liikunta-alustan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen. Liikunta & Tiede 51 (6), 85–92.

Tapani Jäniskangas

Liikun, siis jaan? Nuorten käsitykset liikuntapäiväkirjan jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Liikunta & Tiede 51 (6), 78–84.

Anna Wallin, Anita Saaranen-Kauppinen, Sini Rosenberg, Jari Eskola

Vanhempien sosiaalisen tuen ja koulutustason yhteys lasten liikuntaan. Liikunta & Tiede 51 (6), 71–77.

Suvi Määttä, Teija Nuutinen, Carola Ray, Johan G. Eriksson, Elisabete Weiderpass, Eva Roos

Yläkoululaisten subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys välituntiliikuntaan ja osallisuuteen. Liikunta & Tiede 51 (6), 63–70.

Katja Rajala, Hannu Itkonen, Anna Kankaanpää, Tuija Tammelin, Kaarlo Laine

Kahdeksasluokkalaisten suhtautuminen liikuntaan sekä sen yhteys sosiaaliseen lähipiiriin ja omaan liikuntaan. Liikunta & Tiede 51 (6), 56–62.

Ritva Nupponen, Minna Aittasalo, Olavi Paronen

Liikuntatuntien psykologinen turvallisuus ja motivaatioilmasto alakoululaisten tyttöjen ja poikien silmin. Liikunta & Tiede 51 (6), 49–55.

Juha Ruokonen, Marja Kokkonen, Juha Kokkonen

Ensimmäisellä luokalla motorista lisätukea saaneiden oppilaiden menestys koululiikunnassa sekä kokemuksia oppimisesta ja liikunnasta. Liikunta & Tiede 51 (6), 41–48.

Osmo Reinikka, Arja Sääkslahti, Eeva Luukkonen

Painin ja yleisurheilun ammattivalmentajat Suomessa ennen toista maailmansotaa. Liikunta & Tiede 51 (6), 34–40.

Kalle Rantala

Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen koulun liikuntatunnilla systemaattisella LOTAS-observointimenetelmällä ja ACTIGRAPH WGT3X+ kiihtyvyysmittarilla. Liikunta & Tiede 51 (1), 56–63.

Terhi Huovinen, Mirja Hirvensalo, Janne Kulmala, Sanna Palomäki, Tuija Tammelin, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Alakoululaisten itsearvioidun sosiaalisen pätevyyden sukupuolierot ja yhteydet liikunnan työskentelytaitojen arvosanaan. Liikunta & Tiede 51 (1), 50–55.

Marja Kokkonen, Suvi Poutanen, Juha Kokkonen

Liikuntakykyisyyden ja sosiaalisen aseman yhteys alakoululaisilla pojilla. Liikunta & Tiede 51 (1), 44–49.

Kimmo Korpi, Santeri Mäkelä, Mirja Hirvensalo

Tutkimustiedon käyttö terveyttä edistävien liikunnan politiikkatoimien valmistelussa. Liikunta & Tiede 51 (1), 36–43.

Riitta-Maija Hämäläinen, Tiia Villa

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2013

Vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit vuoden 2012 yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa. Liikunta & Tiede 50 (6) 59–65.

Kaisu Aarno-Kaisti, Harri Virolainen

”Mähän ajattelin, että lapsen voi viedä vauvaparkkiin”– perheenäitien arjen jännitteet liikuntasuhdetta rakentamassa. Liikunta & Tiede 50 (6), 40–46.

Anita Saaranen-Kauppinen, Esa Rovio, Liisa Parikka

Yksilö- ja joukkueurheilevien urheilulukiolaisten koulumenestystä selittävät tekijät. Liikunta & Tiede 50 (6), 53–58.

Henri Öhrnberg, Marja Kokkonen

Liikutaan ja/vai hengaillaan? Liikunta ja kaverit ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten elämänkokonaisuudessa. Liikunta & Tiede 50 (6), 32–39.

Satu Liimakka, Piia Jallinoja, Nelli Hankonen

Reipas liikunta takaa lasten motoristen perustaitojen kehityksen – mutta kevyttäkin tarvitaan! Liikunta & Tiede 50 (6), 47–52.

Arto Laukkanen, Taija Finni, Arto Pesola, Arja Sääkslahti

Naisten telinevoimistelu 1900-luvun Suomessa. Liikunta & Tiede 50 (1), 86–92.

Aino Sarje

Teknologian käyttö ja vaikuttavuus liikuntaan liittyvissä interventiotutkimuksissa – järjestelmällinen katsaus. Liikunta & Tiede 50 (1), 75–85.

Tuulikki Sjögren, Minna Haapakoski, Sirkku Kosonen, Ari Heinonen

Mikä sienirihmasto siellä alla piileekään? Toimintatutkimukseen osallistuneen perheenäidin liikuntasuhde osana identiteettiä. Liikunta & Tiede 50 (1), 67–74.

Esa Rovio, Anita Saaranen-Kauppinen, Marjukka Pirkkalainen, Liisa Lautamatti

Yleisopetuksessa olevien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten suomalaisnuorten vapaa-ajan liikuntasyyt. Liikunta & Tiede 50 (1), 60–66.

Pauli Rintala, Lilja Grönroos, Raili Välimaa, Jorma Tynjälä, Marja Kokkonen

Liikunnan sivuaineopintoihin integroitu ohjattu harjoittelu luokanopettajaksi opiskelevien ammatillisen kehityksen tukena. Liikunta & Tiede 50 (1), 52–59.

Jaana Kari, Jyrki Komulainen, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Kertomuksia koululiikunnasta – suorittamisesta yhdenvertaisuuteen. Liikunta & Tiede 50 (1), 45–51.

Tiina Kujala

Mieluisat ja epämieluisat koululiikuntalajit yhdeksäsluokkalaisten kokemina. Liikunta & Tiede 50 (1), 38–44.

Joanna Rintala, Sanna Palomäki, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2012

Helsingin Sanomien urheilu-uutisoinnin ominaispiirteet – tapauskohtaisessa tarkastelussa vuoden 2009 tennisjutut. Liikunta & Tiede 49 (6), 66–73.

Antti Laine, Elviira Välimäki

Hilma Jalkasen voimistelujärjestelmän tyylianalyysiä. Liikunta & Tiede 49 (6), 60–65.

Aino Sarje

Tanssinharrastajien kokema voimaantuminen eri kulttuureista lähtöisin olevissa tanssimuodoissa. Liikunta & Tiede 49 (6), 52–59.

Mariana Siljamäki, Eeva Anttila, Juha Perttula, Arja Sääkslahti

Lavatanssiko liikuntaa? Lavatanssi-illan fyysinen aktiivisuus ja kuormittavuus sekä niihin yhteydessä olevat tekijät. Liikunta & Tiede 49 (6), 45–51.

Kirsi Kuuttila, Mirja Hirvensalo, Lauri Laakso

Juniorigolfareiden motivaatio ja viihtyminen golfharrastuksessa ja koululiikunnassa. Liikunta & Tiede 49 (6), 36–44.

Reetu Nieminen, Pipsa Nieminen

Vanhemmat moni-ilmeinen vaikuttaja kilpaurheiluun sosiaalistumisessa. Liikunta & Tiede 49 (6), 29–35.

Outi Aarresola, Niilo Konttinen

Liikuntaa opettavaksi opettajaksi sosiaalistuminen – luokanopettajaopiskelijoiden koulutus- ja työkokemustaustojen yhteydet käsityksiin hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Liikunta & Tiede 49 (6), 23–28.

Juha Valtonen, Heikki Ruismäki

Liikuntakasvatuksen eetos. Liikunta & Tiede 49 (6), 18–22.

Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen, Jyri Pesonen

Kolmevuotiaiden päiväkotilasten mitattu fyysinen aktiivisuus. Liikunta & Tiede 49 (1), 52–58.

Anne Soini, Tarja Kettunen, Anette Mehtälä, Arja Sääkslahti, Tuija Tammelin

Opetusviestintä heterogeenisen kolmannen luokan liikuntatunneilla. Liikunta & Tiede 49 (1), 59–66.

Heidi Siutla, Terhi Huovinen, Anniina Partanen, Mirja Hirvensalo

Liikunnanopettajaksi vuosina 1984–2004 valmistuneiden työtyytyväisyys. Liikunta & Tiede 49, (1), 67–74.

Kasper Mäkelä, Mirja Hirvensalo, Sanna Palomäki, Heikki Herva, Lauri Laakso

Hiekkapintaisten pallokenttien pinnan materiaali- ja jousto-ominaisuudet. Liikunta & Tiede 49 (1), 75–83.

Tapani Jäniskangas

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2011

Telinevoimistelun varhaisvaiheet suomalaisissa voimisteluohjeistoissa. Liikunta & Tiede 48 (6), 71–77.

Aino Sarje

Naiset paitsiossa? – maahanmuuttajanaisten Liikunnan tunnuspiirteitä Suomessa. Liikunta & Tiede 48 (6), 63–70.

Tuomas Zacheus, Pasi Koski, Suvi Mäkinen

Johtajuuden siirtovaikutus urheiluja koulumaailman välillä. Liikunta & Tiede 48 (6), 55–62.

Seppo Pulkkinen

Urheilu-uralta opettajaksi opiskelemaan – neljä kilpaurheilijamiestä liikuntakokemustensa Tulkitsijoina luokanopettajaopintojensa alussa. Liikunta & Tiede 48 (6), 46–54.

Jaana Kari

Sosioemotionaalisia taitoja kehittävän liikuntaintervention ilmapiiri päiväkodeissa. Liikunta & Tiede 48 (6), 40–45.

Katri Takala, Arja Oikarinen, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

ActiveAquarium -virtuaaliakvaari on vaikutus lasten liikunta-aktiivisuuteen, motivaatioon ja tavoiteorientaatioon. Liikunta & Tiede 48 (6), 32–39.

Henna Mikkola, Henna Koivikko, Anna-Emilia Peltoperä, Ari Rahikkala, Kari Kumpulainen, Jukka Riekki

Ei VilleGalle vaan vertaiset, valmentajat ja vanhemmat – lasten ja nuorten näkemyksiä liikuntakiinnostukseensa vaikuttajista. Liikunta & Tiede 48 (6), 24–31.

Mari Lehmuskallio

”Kaino löysi parin, mutta jatkaa liikunnan harrastamista edelleen” – sosiaaliset suhteet ja liikunta-aktiivisuus. Liikunta & Tiede 48 (6), 18–23.

Anita Saaranen-Kauppinen, Esa Rovio, Anna Wallin, Jari Eskola

Suomalaisen naisvoimistelun kenttänäytösten tyylisuunnat. Liikunta & Tiede 48 (1) 63–69.

Aino Sarje

Suomalaisten vasemmistoaatteiden suhde urheiluun vuosina 1903–1923. Liikunta & Tiede 48 (1), 56–62.

Lauri Keskinen

”Liikuntaa yhdessä ja erikseen” – terveysliikunnan integroiminen lukiotyttöjen pakollisille liikuntakursseille. Liikunta & Tiede 48 (1), 49–55.

Nelli Johansson, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen. Liikunta & Tiede 48 (1), 42–48.

Karoliina Kaasalainen, Kirsti Kasila, Jyrki Komulainen, Jari Villberg, Marita Poskiparta

Perherakenteen vaikutus suomalaisten aikuisten liikunta-aktiivisuuteen. Liikunta & Tiede 48 (1), 36–41.

Esa Rovio, Harto Hakonen, Kaarlo Laine, Satu Helakorpi, Antti Uutela, Eino Havas

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2010

Leikkikenttien turvahiekkojen iskunvaimennusominaisuudet eri kosteusolosuhteissa. Liikunta & Tiede 47 (6), 61–66.

Tapani Jäniskangas

Nuorten miesten liikuntatottumusten muutos varusmiespalveluksessa. Liikunta & Tiede 47 (6), 54–60.

Jenni Wessman

Viiden maan liikunnanopiskelijoiden arviot liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeydestä. Liikunta & Tiede 47 (6), 45–53.

Pipsa Nieminen, Kati Salminen

Koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle. Liikunta & Tiede 47 (6), 38–44.

Arto Gråstén, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola, Sami Yli-Piipari

Liikunnan vaikutus nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin, koettuun terveyteen ja koulumenestykseen. Liikunta & Tiede 47 (6), 30–37.

Marko Kantomaa, Tuija Tammelin, Hanna Ebeling, Anja Taanila

Miksi doping kiellettiin 1928? IAAF, piristeet ja rotu-uskomusten voima. Liikunta & Tiede 47 (6), 24–29.

Erkki Vettenniemi

Kevyen lihasvoimaharjoittelun vaikutus toimistotyöntekijöiden kokemaan työkykyyn. Ryhmätasolla satunnaistettu kontrolloitu vaihtovuorokoe. Liikunta & Tiede 47 (1), 43–48.

Tuulikki Sjögren, Minna Haapakoski, Atte Hänninen, Kirsi Mustonen

Poliisien fyysisen työkyvyn edellytysten mittaamiseen ja arviointiin käytetyt testit – kirjallisuuskatsaus. Liikunta & Tiede 47 (1), 36–50.

Maija Rauma, Annina Ropponen, Veikko Louhevaara

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2009

Koululaisten fyysisen aktiivisuuden seuranta 6. luokalta 8. luokalle. Liikunta & Tiede 46 (6), 61–67.

Sami Yli-Piipari, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen

Liikunnanopettajien käsitykset vuorovaikutustaidoista – liian hyvää ollakseen totta? Liikunta & Tiede 46 (6), 54–60.

Jukka Virta, Taru Lintunen

Tuoreiden ylioppilaiden ja aiemmin ylioppilaiksi tulleiden valmiudet liikunnan aineenopettajan valintakokeessa. Liikunta & Tiede 46 (6), 48–53.

Teppo Kalaja

Voimisteleva nainen Suomen kansakunnan symbolina. Liikunta & Tiede 46 (6), 41–47.

Aino Sarje

Liikunnan merkitykset vuosina 1923–1988 syntyneiden suomalaisten nuoruudessa. Liikunta & Tiede 46 (6), 34–40.

Tuomas Zacheus

Vähän liikkuvien nuorten aikuisväestöryhmien tunnistaminen Suomessa. Liikunta & Tiede 46 (6), 26–33.

Esa Rovio, Harto Hakonen, Anna Kankaanpää, Jari Eskola, Matti Hakamäki, Tuija Tammelin, Satu Helakorpi, Antti Uutela, Eino Havas

Koululiikunnan tilanneahdistuneisuusmittarin suomenkielisen version validiteetti ja reliabiliteetti. Liikunta & Tiede 46 (1), 51–56.

Sami Yli-Piipari, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola

Yhdeksäsluokkalaisten koululaisten raportoima liikuntatuntien motivaatioilmasto ja koherenssin tunne koetun fyysisen pätevyyden selittäjinä. Liikunta & Tiede 46 (1), 45–50.

Juha Kokkonen, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

Motoriset perustaidot peruskoulun seitsemäsluokkalaisilla oppilailla. Liikunta & Tiede 46 (1), 36–44.

Sami Kalaja, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen

Iloa suksilla – kouluhiihtotapahtuma lasten kokemana. Liikunta & Tiede 46 (1), 30–35.

Samu Tuomaala, Pertti Huotari, Jarmo Liukkonen

Päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen liikuntatuokioiden avulla. Liikunta & Tiede 46 (1), 22–29.

Katri Takala, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2008

Elin Kallion voimistelujärjestelmä − suomalaisen naisvoimistelun perusta. Liikunta & Tiede 45 (6), 66–71.

Aino Sarje

Kuudennen luokan oppilaiden itsearvioidun ja mitatun fyysisen kunnon yhteydet. Liikunta & Tiede 45 (6), 38–43.

Arja Sääkslahti, Pertti Huotari, Eeva Luukkonen, Kati Huotari, Unto Luukkonen

Opettajan pedagogisen ajattelun kehittyminen liikunnanopettajakoulutuksen aikana. Liikunta & Tiede 45 (6), 24–30.

Sanna Palomäki, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa. Liikunta & Tiede 45 (6), 50–54.

Päivi Mäkilä, Mirja Hirvensalo, Terttu Parkatti

Suomalaisnuorten ravintolisien käyttö suorituskyvyn parantamiseksi vuosina 1995 ja 2005 sekä käytön yhteys liikuntaharrastukseen. Liikunta & Tiede 45 (6), 44–49.

Lauri Laakso, Arja Rimpelä, Lasse Pere, Heimo Nuponen, Risto Telama

Vanhaa ja uutta – Venäjän Karjalan urheilu ja liikunta muutoksessa? Liikunta & Tiede 45 (6), 60–65.

Hannu Itkonen

Yläkoululaisten kiinnostus koululiikuntaan ja kiinnostuksen yhteydet vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen. Liikunta & Tiede 45 (6), 31–37.

Pilvikki Heikinaro-Johanson, Väinö Varstala, Miko Lyyra