Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Julkaisemme vertaisarvioituja suomalaisia tutkimusartikkeleita Liikunta & Tiede -lehdessämme. Vuodesta 2008 lähtien julkaistut tutkimusartikkelit ovat tällä sivulla pdf-muodossa vapaasti luettavissa. Käsikirjoituksia otamme arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa: vuoden 2021 määräajat ovat 31.3. ja 30.9.

Tutkimusartikkelien toimitusryhmä:

Lisätietoja:
Jouko Kokkonen, jouko.kokkonen(at)lts.fi tai puh. 010 778 6609.

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2021

Liikunta-alan tutkintokoulutuksen merkitykset valmistuneiden elämänkertomuksissa ‒ fenomenogafinen analyysi. Liikunta & Tiede 58 (4), 82–90.

Kaisa-Mari Jama, Päivi Tynjälä, Leena Aarto-Pesonen, Anita Malinen ja Raija Hämäläinen

Pyöräilytaidon oppimista selittävät yksilö-, ympäristö- ja tehtävätasontekijät 1950–2010-luvuilla. Liikunta & Tiede 58 (4), 91–98.

Arto Laukkanen, Elina Hasanen ja Pertti Matilainen

Oppilaiden välinen kiusaaminen alakoulun liikuntatilanteissa. Liikunta & Tiede 58 (2), 62–70.

Mari Lehmuskallio, Emma Leskinen ja Iida Vinberg

Urheilu-uran yhdistäminen koulutukseen: Kaksoisuraympäristöt ja urheilulukioiden menestystekijät Suomessa. Liikunta & Tiede 58 (1), 77–85.

Aku Nikander, Milla Saarinen, Kaisa Aunola, Sami Kalaja ja Tatiana V. Ryba

Toisen asteen opiskelijoiden mielipiteet liikunnasta ja sen lisäämisestä opiskelupäivään. Liikunta & Tiede 58 (1), 86–94.

Kirsti Siekkinen, Johanna Kujala, Jouni Kallio, Harto Hankonen ja Tuija Tammelin

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2020

Let's move it -liikuntaintervention vastaanoton laadullinen arviointi vähän liikkuvien nuorten haastatteluista. Liikunta & Tiede 57 (5), 97–105.

Anni Nelimarkka, Kaarlo Laine, Katri Kostamo ja Nelli Hankonen

Etäteknologiaa hyödyntävän liikunnallisen kuntoutuksen merkitys sydänkuntoutujan valtaistuimessa. Liikunta & Tiede 57 (5), 106–114.

Julija Chichaeva, Marjo-Riitta Anttila, Hilkka Korpi ja Tuulikki Sjögren

Mobiilisovelluksen opetuskäytön yhteys kahdeksasluokkalaisten fyysiseen aktiivisuuteen koulupäivän aikana. Liikunta & Tiede 57 (5), 115–122.

Kimmo Koivisto, Jouni Kallio, Janne Kulmala, Harto Hakonen, Tuija Tammelin ja Pasi Koski

Viekö älypuhelin aikaa liikunnalta? Nuorten älypuhelimen käytön ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet. Liikunta & Tiede 57 (4), 79–85.

Joel Lahti, Janne Pietilä ja Sanna Palomäki

Ajankäyttö ja vähintään kohtuukuormitteinen fyysinen aktiivisuus lasten toiminnoissa varhaiskasvatuksessa. Liikunta & Tiede 57 (4), 71–78.

Anna-Liisa Kyhälä, Jyrki Reunamo, Heikki Ruismäki ja Juha Valtonen

Vuonna 2016 järjestetyn elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikon vapaaehtoisten motiivit. Liikunta & Tiede 57 (3), 75–82.

Essi Kähkönen, Anna-Katriina Salmikangas ja Kwok Ng

Valmentajan vuorovaikutustapojen yhteydet joukkuevoimistelijoiden harjoituskokemuksiin. Liikunta & Tiede 57 (3), 83–90.

Roosa-Maaria Louhimaa, Nelli Lyyra ja Marja Kokkonen

Tukea tarvitsevien lasten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus, ohjattu liikunnan harrastaminen ja liikunnan esteet. Liikunta & Tiede 57(1), 62–69.

Vilma Pikkupeura, Piritta Asunta, Jari Villberg ja Pauli Rintala

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2019

Sarjat, joiden puolesta taistella – suomalaisen jalkapallokannattajuuden arvoja, merkityksiä ja päämääriä Futisforum² -keskustelupalstalla. Liikunta & Tiede 56(6), 68–76.

Marko Kananen

Kaupunkiluonto asukkaiden liikunnan edistäjänä Helsingissä. Liikunta & Tiede 56(6), 77–86.

Marjo Neuvonen, Katja Kangas, Ann Ojala, Liisa Tyrväinen

Viisi suurta persoonallisuuden piirrettä ja fyysinen aktiivisuus aikuisiässä – systemaattinen katsaus vuosilta 2013–2019. Liikunta & Tiede 56(6), 87–95.

Tiia Kekäläinen, Jenni Karvonen, Katja Kokko

Suomalaisten pääsarjatason palloilujoukkueiden näkemykset Suomen rahapelijärjestelmästä. Liikunta & Tiede 56(6), 96–104.

Antti Laine, Olli Venäläinen, Pertti Matilainen

Päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin. Liikunta & Tiede 56 (2–3), 77–83.

Arja Sääkslahti, Donna Niemistö, Kaisa Nevalainen, Arto Laukkanen, Elisa Korhonen, Taija Juutinen-Finni

Passiivisesti vietetty ruutuaika ja sen sisällölliset muutokset sekä yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen 7. luokalta 9. luokalle. Liikunta & Tiede 56 (2–3), 84–89.

Pertti Huotari, Matias Aunio, Leevi Paavola, Jouni Kallio

Vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden ja sukupuolen yhteys liikuntatunnin kuormittavuuteen yläkouluikäisillä. Liikunta & Tiede 56 (2–3), 90–96.

Nelli Lyyra, Mikko Lyyra, Jari Villberg, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Sport motivation scale -mittarin validiteetti korkeakouluopiskelijoilla ja motivaatioprofiilien erot liikunta-aktiivisuudessa, liikuntapalvelujen koetussa tärkeydessä ja käytössä. Liikunta & Tiede 56 (2–3), 97–106.

Karoliina Kaasalainen, Juhani Saari

Abstrakti, muodollinen ja vanhentunut tasa-arvo? Diskursiivinen tulkinta liikuntajärjestöjen tasa-arvopuheesta. Liikunta & Tiede 56 (1), 84–92.

Saara Isosomppi, Hannu Itkonen, Anna-Katriina Salmikangas

Liikuntapalveluiden käyttäjälähtöinen kehittäminen – tapaustutkimuksena pienten lasten äidit. Liikunta & Tiede 56 (1), 93–99.

Paula Harmokivi-Saloranta, Sirpa Laitinen-Väänänen

Nuorten urheilijoiden suhde liikuntaan: yläkoululeiritykseen osallistuvien nuorten liikunnalle antamat merkitykset. Liikunta & Tiede 56 (1), 100–106.

Emmi Ristimäki, Joni Kuokkanen, Tiina Kujala

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2018

Yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä koulupäivien liikunnallistamisesta. Liikunta & Tiede 55 (6), 79–87.

Mari Lehmuskallio, Joonas Toskala

Liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila peruskouluissa koulujen itsearvioinnin näkökulmasta. Liikunta & Tiede 55 (6), 88–95.

Karoliina Kämppi, Virpi Inkinen, Annaleena Aira, Harto Hakonen, Kaarlo Laine

Seksuaalivähemmistöjen häirintä joukkueessa tai liikuntaryhmässä: henkisen pahoinvoinnin näkökulma. Liikunta & Tiede 55 (6), 96–102.

Marja Kokkonen

Toimintarajoitteita koskevien nuorten liikunta- ja urheiluseura-aktiivisuus sekä istumisen määrä. Liikunta & Tiede 55 (6), 103–110.

Ng Kwok, Pauli Rintala, Aija Saari, Niko Leppä, Sami Kokko

Suomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan vuoropuhelu 1920–80-luvuilla. Liikunta & Tiede 55 (6), 111–119.

Kerkko Huhtanen, Hannu Itkonen

Urheilija vai opiskelija? Urheilulukiolaisten identiteettiprofiilit. Liikunta & Tiede 55 (2–3), 80–87.

Laura Koivusalo, Kaisa Aunola, Raymond Bertram, Tatiana V. Ryba

”Aika ikään kuin pysähtyy” – opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Liikunta & Tiede 55 (2–3), 88–93.

Tiina Kujala, Maarit Marttila

Mikä opiskelijoita liikuttaa? Liikunnan merkitys ja niiden yhteys koettuun hyvinvointiin ja liikunnan määrään. Liikunta & Tiede 55 (2–3), 94–10.

Miia Grénman, Airi Oksanen, Eliisa Löyttyniemi, Juulia Räikkönen, Kristina Kunttu

Miksi Varkaus oli menestyvä urheilukaupunki 1960-luvulla? Liikunta & Tiede 55 (1), 89–97.

Itkonen Hannu, Nevala Arto, Salmikangas Anna-Katriina

Vain yksi voimaharjoitus viikossa riittää toimintakyvyn ylläpitämiseen ikääntyneillä. Liikunta & Tiede 55 (1), 98–104.

Forssell Jaakko, Walker Simon

VERTAISARVIOIDUT TUTKIMUSARTIKKELIT 2017

Kulttuurienvälinen osaaminen liikuntakasvatuksessa: opiskelijoiden kokemuksia turvapaikanhakijoille pidetyistä liikunnallisista kielityöpajoista. Liikunta & Tiede 54 (6), 88–94.

Siljamäki Mariana, Anttilla Eeva, Ponkilainen Maria

Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen. Liikunta & Tiede 54 (6), 81–87.

Määttä Suvi, Lehto Reetta, Sajaniemi Nina, Erkkola Maijaliisa, Roos Eva

Nuorten salibandypelaajien nuuskan käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Liikunta & Tiede 54 (6), 73–80.

Pelto-Arvo Roosa, Palomäki Sanna

Yleisön mediarepresentaatiot Ilta-Sanomien ja Urheilulehden vuoden 2011 miesten jääkiekon MM-kisauutisoinnissa. Liikunta & Tiede 54 (6), 66–72.

Dahlberg Olli, Laine Antti

Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten ylipainoon. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 106–112.

Haapala Eero, Väistö Juuso, Lintu Niina, Eloranta Aino-Maija, Lindi Virpi & Lakka Timo

Eri-ikäisten urheilijoiden syömishäiriökäyttäytyminen lajityypeittäin. Kirjallisuuskatsaus. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 113–120.

Poikkimäki Teemu, Rantala Erik, Nurkkala Marjukka, Keisala Joni, Korpelainen Raija & Vanhala Marja

Arvostus, yhteisöllisyys ja oppilaiden tukeminen ammatissa pitkään työskennelleiden liikunnanopettajien kokeman työhyvinvoinnin ytimessä. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 99–105.

Lipponen Henry, Hirvensalo Mirja, Ilmanen Kalervo

Fyysisen aktiivisuuden ja kouluviihtyvyyden muutokset Actiontrack-sovelluksen opetuskäytön myötä – pilottitutkimus. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 91–98.

Koivisto Kimmo, Koski Pasi, Matarma Tanja

Vanhempien ja kavereiden tuen yhteys nuoruusiän fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 83–90.

Palomäki Sanna, Huotari Pertti, Kokko Sami

Liikuntatehtäviä kotiläksyinä: koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetuksen tukena tyttöjen liikunnassa. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 74–82.

Kääpä Mari, Hirvensalo Mirja, Palomäki Sanna, Valleala Ulla Maija

Liikuntakulutus eri koulutusryhmissä vuosina 1985–2012. Liikunta & Tiede 54 (1), 68–74.

Kajava Olli, Saarinen Arttu, Räsänen Pekka

”Mentorina terveelliselle elämäntyylille” – asiantuntijuuden rakentuminen suomalaisten naisten fitnessblogeissa. Liikunta & Tiede 54 (1), 58–67.

Turtiainen Riikka

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2016

Jääkiekon siirtyminen ulkokentiltä sisälajiksi vuodesta 1965 alkaen. Liikunta & Tiede 53 (6), 70–78.

Isotalo Kimmo

Urheilun keskusjärjestöjen jäsenmäärissä tapahtuneet maantieteelliset ja historialliset muutokset 1951−1991. Liikunta & Tiede 53 (6), 63–69.

Rantala Kalle, Muukkonen Petteri

Vammaisuus suomalaisen sanomalehden ruumiinkulttuureissa. Liikunta & Tiede 53 (6), 56–62.

Eriksson Susan, Liikanen Veli, Rannikko Anni, Sihvonen Santeri, Torvinen Pasi

3–10-vuotiaiden lasten motoriset perustaidot. Liikunta & Tiede 53 (6) 49–55.

Rintala Pauli, Sääkslahti Arja, Iivonen Susanna

”Et siinä ois joku pointti” – opettajaopiskelijoiden suhtautuminen teknologian käyttöön liikunnanopetuksessa. Liikunta & Tiede 53 (6), 42– 48.

Wallin Anna, Kujala Tiina

Koululiikuntaan myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvat oppilaat. Erilaisten oppilastekijöiden yhteyksiä koululiikuntaan suhtautumiseen yhdeksäsluokkalaisilla. Liikunta & Tiede 53 (4), 99–105.

Pentikäinen Sari, Palomäki Sanna & Heikinaro-Johansson Pilvikki

Vanhempien hyvä koulutus- ja tulotaso lisäävät nuorten liikkumista etenkin urheiluseuroissa. Liikunta & Tiede 53 (4), 92–98.

Palomäki Sanna, Laherto, Lauri Kukkonen, Tomi Hakonen, Harto, Tammelin Tuija

Väestöruudun sosioekonomisen aseman yhteys miesten liikuntakäyttäytymiseen Kymenlaaksossa. Liikunta & Tiede 53 (4), 81–91.

Lehtonen Olli, Kauronen Marja-Leena, Kallunki Valdemar

Metsästä motivaatiota liikuntaan ja painonhallintaan? Monimetodinen tutkimus miesten luontoliikuntaohjelmasta. Liikunta & Tiede 53 (4), 72–80.

Kaasalainen Karoliina, Tilles-Tirkkonen Tanja, Kasila Kirsti, Poskiparta Marita, Vähäsarja Kati

Urheilijoiden kaksoisuraan liittyvän tutkimuksen tämänhetkinen tilanne Suomessa. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 88–95.

Ryba Tatiana V., Aunola Kaisa, Ronkainen Noora J., Selänne Harri, Kalaja Sami

KTK lasten motorisen koordinaation mittarina – systemaattinen katsaus. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 80–87.

Iivonen Susanna, Sääkslahti Arja, Laukkanen Arto

Nuorten miesten fyysinen aktiivisuus ja istuminen itsearvioituna ja mitattuna. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 73–79.

Niemelä Maisa, Ahola Riikka, Pyky Riitta, Jauho Anna-Maiju, Tuovinen Lauri, Siirtola Pekka, Tornberg Jaakko, Mäntysaari Matti, Keinänen-Kiukaanniemi Sirkka, Röning Juha, Jämsä Timo, Korpelainen Raija

Liikunnan ja painoindeksin yhteydet 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen käsityksiin kehostaan. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 64–72.

Ojala Kristiina, Välimaa Raili, Tynjälä Jorma, Villberg Jari, Kannas Lasse

Lähtökohtana holistinen kehollisuus: koululiikunnan uudet tuulet. Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46.

Siljamäki Mariana, Kalaja Merja, Perttula Juha, Kokkonen Marja

Liikunnanopettajaopiskelijoiden valmiudet koulun liikunnallistamisessa. Liikunta & Tiede 53 (1), 47–53.

Lyyra, Nelli, Palomäki Sanna, Heikinaro-Johansson, Pilvikki

Objektiivisesti mitatun liikkumattoman ajan yhteys 10–12-vuotiaiden niska-hartiakipuihin. Liikunta & Tiede 53 (1), 54–59.

Siekkinen Kirsti, Kankaanpää Anna, Kulmala Janne, Tammelin Tuija

Liikunnan yhteiskuntatieteilijät työmarkkinoilla – vuosina 2000–2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Liikunta & Tiede 53 (1), 60–67.

Laine Antti, Ilmola Riina

Fyysisen aktiivisuuden merkitys elämänkulussa. Liikunta & Tiede 53 (1), 68–74.

Karvonen Liisa, Nikander Riku, Piirainen Arja

VERTAISARVIOIDUT TUTKIMUSARTIKKELIT 2015

Sukupolvikokemukset urheilun kentillä – esimerkkinä yleisurheilu. Liikunta & Tiede 53 (6), 86–92.

Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen

Tavoiteristiriita ja kiinteys – tapaus- ja seurantatutkimus yhdestä naisten SM-tason ringettejoukkueesta. Liikunta & Tiede 53 (6), 78–85.

Kim Forsblom, Taru Lintunen, Niilo Konttinen

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille – tunnettuus, toteutumisarvio ja huoli alakoululaisten vanhempien keskuudessa. Liikunta & Tiede 53 (6), 70–77.

Mari Lehmuskallio, Laura Konkarikoski, Tiia-Mari Tiistola

Suomen CDG-malli: oppilaiden kokemukset oppijakeskeisestä liikunnanopetusinterventiosta. Liikunta & Tiede 53 (6), 62–69.

Henri Hytönen,Lasse Rautio,Juha Kokkonen, Marja Kokkonen

Kollektiiviset tavoitteet naisten palloilujoukkueissa kilpailukauden alussa. Liikunta & Tiede 52 (1), 87–92.

Kim Forsblom, Niilo Konttinen, Taru Lintunen

Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) suomalaisille opettajille – Motor observation questionnaire for teachers -lomakkeen kulttuurinen kääntäminen. Liikunta & Tiede 52 (1), 78–86.

Piritta Asunta, Helena Viholainen, Jari Westerholm, Pauli Rintala

Video-reflektoinnin ja observointimenetelmien hyödyntäminen liikunnanopettajakoulutuksessa. Liikunta & Tiede 52 (1), 70–77.

Nelli Lyyra, Pilvikki Heikinaro-Johansson, Sanna Palomäki

Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 52 (1), 64–69.

Aki Hentilä, Ismo Miettinen, Kristina Kunttu, Tuija Tammelin, Mika Venojärvi, Raija Korpelainen

Sosiodemografiset erot suomalaisten hyötyliikunnassa. Liikunta & Tiede 52 (1), 55–63.

Heidi Saarela, Tomi Mäki-opas, Karri Silventoinen, Katja Borodulin

Vaihtoehtolajit nuorten liikunnallisena elämäntapana. Liikunta & Tiede 52 (1), 47–54.

Veli Liikanen, Anni Rannikko

Erikseen yhdessä – sosiaalisen toiminnan merkitys koetulle työkyvylle verkkoympäristöä hyödyntävässä liikuntainterventiossa. Liikunta & Tiede 52 (1), 40–46.

Lauri Penkkimäki, Anna Wallin, Anita Saaranen-Kauppinen, Jari Eskola

Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit 2014

Liikunta-alustan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen. Liikunta & Tiede 51 (6), 85–92.

Tapani Jäniskangas

Liikun, siis jaan? Nuorten käsitykset liikuntapäiväkirjan jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Liikunta & Tiede 51 (6), 78–84.

Anna Wallin, Anita Saaranen-Kauppinen, Sini Rosenberg, Jari Eskola

Vanhempien sosiaalisen tuen ja koulutustason yhteys lasten liikuntaan. Liikunta & Tiede 51 (6), 71–77.

Suvi Määttä, Teija Nuutinen, Carola Ray, Johan G. Eriksson, Elisabete Weiderpass, Eva Roos

Yläkoululaisten subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys välituntiliikuntaan ja osallisuuteen. Liikunta & Tiede 51 (6), 63–70.

Katja Rajala, Hannu Itkonen, Anna Kankaanpää, Tuija Tammelin, Kaarlo Laine

Kahdeksasluokkalaisten suhtautuminen liikuntaan sekä sen yhteys sosiaaliseen lähipiiriin ja omaan liikuntaan. Liikunta & Tiede 51 (6), 56–62.

Ritva Nupponen, Minna Aittasalo, Olavi Paronen

Liikuntatuntien psykologinen turvallisuus ja motivaatioilmasto alakoululaisten tyttöjen ja poikien silmin. Liikunta & Tiede 51 (6), 49–55.

Juha Ruokonen, Marja Kokkonen, Juha Kokkonen

Ensimmäisellä luokalla motorista lisätukea saaneiden oppilaiden menestys koululiikunnassa sekä kokemuksia oppimisesta ja liikunnasta. Liikunta & Tiede 51 (6), 41–48.

Osmo Reinikka, Arja Sääkslahti, Eeva Luukkonen

Painin ja yleisurheilun ammattivalmentajat Suomessa ennen toista maailmansotaa. Liikunta & Tiede 51 (6), 34–40.

Kalle Rantala

Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen koulun liikuntatunnilla systemaattisella LOTAS-observointimenetelmällä ja ACTIGRAPH WGT3X+ kiihtyvyysmittarilla. Liikunta & Tiede 51 (1), 56–63.

Terhi Huovinen, Mirja Hirvensalo, Janne Kulmala, Sanna Palomäki, Tuija Tammelin, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Alakoululaisten itsearvioidun sosiaalisen pätevyyden sukupuolierot ja yhteydet liikunnan työskentelytaitojen arvosanaan. Liikunta & Tiede 51 (1), 50–55.

Marja Kokkonen, Suvi Poutanen, Juha Kokkonen

Liikuntakykyisyyden ja sosiaalisen aseman yhteys alakoululaisilla pojilla. Liikunta & Tiede 51 (1), 44–49.

Kimmo Korpi, Santeri Mäkelä, Mirja Hirvensalo

Tutkimustiedon käyttö terveyttä edistävien liikunnan politiikkatoimien valmistelussa. Liikunta & Tiede 51 (1), 36–43.

Riitta-Maija Hämäläinen, Tiia Villa

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2013

Vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit vuoden 2012 yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa. Liikunta & Tiede 50 (6) 59–65.

Kaisu Aarno-Kaisti, Harri Virolainen

”Mähän ajattelin, että lapsen voi viedä vauvaparkkiin”– perheenäitien arjen jännitteet liikuntasuhdetta rakentamassa. Liikunta & Tiede 50 (6), 40–46.

Anita Saaranen-Kauppinen, Esa Rovio, Liisa Parikka

Yksilö- ja joukkueurheilevien urheilulukiolaisten koulumenestystä selittävät tekijät. Liikunta & Tiede 50 (6), 53–58.

Henri Öhrnberg, Marja Kokkonen

Liikutaan ja/vai hengaillaan? Liikunta ja kaverit ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten elämänkokonaisuudessa. Liikunta & Tiede 50 (6), 32–39.

Satu Liimakka, Piia Jallinoja, Nelli Hankonen

Reipas liikunta takaa lasten motoristen perustaitojen kehityksen – mutta kevyttäkin tarvitaan! Liikunta & Tiede 50 (6), 47–52.

Arto Laukkanen, Taija Finni, Arto Pesola, Arja Sääkslahti

Naisten telinevoimistelu 1900-luvun Suomessa. Liikunta & Tiede 50 (1), 86–92.

Aino Sarje

Teknologian käyttö ja vaikuttavuus liikuntaan liittyvissä interventiotutkimuksissa – järjestelmällinen katsaus. Liikunta & Tiede 50 (1), 75–85.

Tuulikki Sjögren, Minna Haapakoski, Sirkku Kosonen, Ari Heinonen

Mikä sienirihmasto siellä alla piileekään? Toimintatutkimukseen osallistuneen perheenäidin liikuntasuhde osana identiteettiä. Liikunta & Tiede 50 (1), 67–74.

Esa Rovio, Anita Saaranen-Kauppinen, Marjukka Pirkkalainen, Liisa Lautamatti

Yleisopetuksessa olevien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten suomalaisnuorten vapaa-ajan liikuntasyyt. Liikunta & Tiede 50 (1), 60–66.

Pauli Rintala, Lilja Grönroos, Raili Välimaa, Jorma Tynjälä, Marja Kokkonen

Liikunnan sivuaineopintoihin integroitu ohjattu harjoittelu luokanopettajaksi opiskelevien ammatillisen kehityksen tukena. Liikunta & Tiede 50 (1), 52–59.

Jaana Kari, Jyrki Komulainen, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Kertomuksia koululiikunnasta – suorittamisesta yhdenvertaisuuteen. Liikunta & Tiede 50 (1), 45–51.

Tiina Kujala

Mieluisat ja epämieluisat koululiikuntalajit yhdeksäsluokkalaisten kokemina. Liikunta & Tiede 50 (1), 38–44.

Joanna Rintala, Sanna Palomäki, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2012

Helsingin Sanomien urheilu-uutisoinnin ominaispiirteet – tapauskohtaisessa tarkastelussa vuoden 2009 tennisjutut. Liikunta & Tiede 49 (6), 66–73.

Antti Laine, Elviira Välimäki

Hilma Jalkasen voimistelujärjestelmän tyylianalyysiä. Liikunta & Tiede 49 (6), 60–65.

Aino Sarje

Tanssinharrastajien kokema voimaantuminen eri kulttuureista lähtöisin olevissa tanssimuodoissa. Liikunta & Tiede 49 (6), 52–59.

Mariana Siljamäki, Eeva Anttila, Juha Perttula, Arja Sääkslahti

Lavatanssiko liikuntaa? Lavatanssi-illan fyysinen aktiivisuus ja kuormittavuus sekä niihin yhteydessä olevat tekijät. Liikunta & Tiede 49 (6), 45–51.

Kirsi Kuuttila, Mirja Hirvensalo, Lauri Laakso

Juniorigolfareiden motivaatio ja viihtyminen golfharrastuksessa ja koululiikunnassa. Liikunta & Tiede 49 (6), 36–44.

Reetu Nieminen, Pipsa Nieminen

Vanhemmat moni-ilmeinen vaikuttaja kilpaurheiluun sosiaalistumisessa. Liikunta & Tiede 49 (6), 29–35.

Outi Aarresola, Niilo Konttinen

Liikuntaa opettavaksi opettajaksi sosiaalistuminen – luokanopettajaopiskelijoiden koulutus- ja työkokemustaustojen yhteydet käsityksiin hyvästä alakoulun liikunnanopetuksesta. Liikunta & Tiede 49 (6), 23–28.

Juha Valtonen, Heikki Ruismäki

Liikuntakasvatuksen eetos. Liikunta & Tiede 49 (6), 18–22.

Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen, Jyri Pesonen

Kolmevuotiaiden päiväkotilasten mitattu fyysinen aktiivisuus. Liikunta & Tiede 49 (1), 52–58.

Anne Soini, Tarja Kettunen, Anette Mehtälä, Arja Sääkslahti, Tuija Tammelin

Opetusviestintä heterogeenisen kolmannen luokan liikuntatunneilla. Liikunta & Tiede 49 (1), 59–66.

Heidi Siutla, Terhi Huovinen, Anniina Partanen, Mirja Hirvensalo

Liikunnanopettajaksi vuosina 1984–2004 valmistuneiden työtyytyväisyys. Liikunta & Tiede 49, (1), 67–74.

Kasper Mäkelä, Mirja Hirvensalo, Sanna Palomäki, Heikki Herva, Lauri Laakso

Hiekkapintaisten pallokenttien pinnan materiaali- ja jousto-ominaisuudet. Liikunta & Tiede 49 (1), 75–83.

Tapani Jäniskangas

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2011

Telinevoimistelun varhaisvaiheet suomalaisissa voimisteluohjeistoissa. Liikunta & Tiede 48 (6), 71–77.

Aino Sarje

Naiset paitsiossa? – maahanmuuttajanaisten Liikunnan tunnuspiirteitä Suomessa. Liikunta & Tiede 48 (6), 63–70.

Tuomas Zacheus, Pasi Koski, Suvi Mäkinen

Johtajuuden siirtovaikutus urheiluja koulumaailman välillä. Liikunta & Tiede 48 (6), 55–62.

Seppo Pulkkinen

Urheilu-uralta opettajaksi opiskelemaan – neljä kilpaurheilijamiestä liikuntakokemustensa Tulkitsijoina luokanopettajaopintojensa alussa. Liikunta & Tiede 48 (6), 46–54.

Jaana Kari

Sosioemotionaalisia taitoja kehittävän liikuntaintervention ilmapiiri päiväkodeissa. Liikunta & Tiede 48 (6), 40–45.

Katri Takala, Arja Oikarinen, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

ActiveAquarium -virtuaaliakvaari on vaikutus lasten liikunta-aktiivisuuteen, motivaatioon ja tavoiteorientaatioon. Liikunta & Tiede 48 (6), 32–39.

Henna Mikkola, Henna Koivikko, Anna-Emilia Peltoperä, Ari Rahikkala, Kari Kumpulainen, Jukka Riekki

Ei VilleGalle vaan vertaiset, valmentajat ja vanhemmat – lasten ja nuorten näkemyksiä liikuntakiinnostukseensa vaikuttajista. Liikunta & Tiede 48 (6), 24–31.

Mari Lehmuskallio

”Kaino löysi parin, mutta jatkaa liikunnan harrastamista edelleen” – sosiaaliset suhteet ja liikunta-aktiivisuus. Liikunta & Tiede 48 (6), 18–23.

Anita Saaranen-Kauppinen, Esa Rovio, Anna Wallin, Jari Eskola

Suomalaisen naisvoimistelun kenttänäytösten tyylisuunnat. Liikunta & Tiede 48 (1) 63–69.

Aino Sarje

Suomalaisten vasemmistoaatteiden suhde urheiluun vuosina 1903–1923. Liikunta & Tiede 48 (1), 56–62.

Lauri Keskinen

”Liikuntaa yhdessä ja erikseen” – terveysliikunnan integroiminen lukiotyttöjen pakollisille liikuntakursseille. Liikunta & Tiede 48 (1), 49–55.

Nelli Johansson, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen. Liikunta & Tiede 48 (1), 42–48.

Karoliina Kaasalainen, Kirsti Kasila, Jyrki Komulainen, Jari Villberg, Marita Poskiparta

Perherakenteen vaikutus suomalaisten aikuisten liikunta-aktiivisuuteen. Liikunta & Tiede 48 (1), 36–41.

Esa Rovio, Harto Hakonen, Kaarlo Laine, Satu Helakorpi, Antti Uutela, Eino Havas

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2010

Leikkikenttien turvahiekkojen iskunvaimennusominaisuudet eri kosteusolosuhteissa. Liikunta & Tiede 47 (6), 61–66.

Tapani Jäniskangas

Nuorten miesten liikuntatottumusten muutos varusmiespalveluksessa. Liikunta & Tiede 47 (6), 54–60.

Jenni Wessman

Viiden maan liikunnanopiskelijoiden arviot liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeydestä. Liikunta & Tiede 47 (6), 45–53.

Pipsa Nieminen, Kati Salminen

Koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle. Liikunta & Tiede 47 (6), 38–44.

Arto Gråstén, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola, Sami Yli-Piipari

Liikunnan vaikutus nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin, koettuun terveyteen ja koulumenestykseen. Liikunta & Tiede 47 (6), 30–37.

Marko Kantomaa, Tuija Tammelin, Hanna Ebeling, Anja Taanila

Miksi doping kiellettiin 1928? IAAF, piristeet ja rotu-uskomusten voima. Liikunta & Tiede 47 (6), 24–29.

Erkki Vettenniemi

Kevyen lihasvoimaharjoittelun vaikutus toimistotyöntekijöiden kokemaan työkykyyn. Ryhmätasolla satunnaistettu kontrolloitu vaihtovuorokoe. Liikunta & Tiede 47 (1), 43–48.

Tuulikki Sjögren, Minna Haapakoski, Atte Hänninen, Kirsi Mustonen

Poliisien fyysisen työkyvyn edellytysten mittaamiseen ja arviointiin käytetyt testit – kirjallisuuskatsaus. Liikunta & Tiede 47 (1), 36–50.

Maija Rauma, Annina Ropponen, Veikko Louhevaara

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2009

Koululaisten fyysisen aktiivisuuden seuranta 6. luokalta 8. luokalle. Liikunta & Tiede 46 (6), 61–67.

Sami Yli-Piipari, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen

Liikunnanopettajien käsitykset vuorovaikutustaidoista – liian hyvää ollakseen totta? Liikunta & Tiede 46 (6), 54–60.

Jukka Virta, Taru Lintunen

Tuoreiden ylioppilaiden ja aiemmin ylioppilaiksi tulleiden valmiudet liikunnan aineenopettajan valintakokeessa. Liikunta & Tiede 46 (6), 48–53.

Teppo Kalaja

Voimisteleva nainen Suomen kansakunnan symbolina. Liikunta & Tiede 46 (6), 41–47.

Aino Sarje

Liikunnan merkitykset vuosina 1923–1988 syntyneiden suomalaisten nuoruudessa. Liikunta & Tiede 46 (6), 34–40.

Tuomas Zacheus

Vähän liikkuvien nuorten aikuisväestöryhmien tunnistaminen Suomessa. Liikunta & Tiede 46 (6), 26–33.

Esa Rovio, Harto Hakonen, Anna Kankaanpää, Jari Eskola, Matti Hakamäki, Tuija Tammelin, Satu Helakorpi, Antti Uutela, Eino Havas

Koululiikunnan tilanneahdistuneisuusmittarin suomenkielisen version validiteetti ja reliabiliteetti. Liikunta & Tiede 46 (1), 51–56.

Sami Yli-Piipari, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola

Yhdeksäsluokkalaisten koululaisten raportoima liikuntatuntien motivaatioilmasto ja koherenssin tunne koetun fyysisen pätevyyden selittäjinä. Liikunta & Tiede 46 (1), 45–50.

Juha Kokkonen, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

Motoriset perustaidot peruskoulun seitsemäsluokkalaisilla oppilailla. Liikunta & Tiede 46 (1), 36–44.

Sami Kalaja, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen

Iloa suksilla – kouluhiihtotapahtuma lasten kokemana. Liikunta & Tiede 46 (1), 30–35.

Samu Tuomaala, Pertti Huotari, Jarmo Liukkonen

Päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen liikuntatuokioiden avulla. Liikunta & Tiede 46 (1), 22–29.

Katri Takala, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

Ver­tai­sar­vioi­dut tut­ki­musar­tik­ke­lit 2008

Elin Kallion voimistelujärjestelmä − suomalaisen naisvoimistelun perusta. Liikunta & Tiede 45 (6), 66–71.

Aino Sarje

Kuudennen luokan oppilaiden itsearvioidun ja mitatun fyysisen kunnon yhteydet. Liikunta & Tiede 45 (6), 38–43.

Arja Sääkslahti, Pertti Huotari, Eeva Luukkonen, Kati Huotari, Unto Luukkonen

Opettajan pedagogisen ajattelun kehittyminen liikunnanopettajakoulutuksen aikana. Liikunta & Tiede 45 (6), 24–30.

Sanna Palomäki, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa. Liikunta & Tiede 45 (6), 50–54.

Päivi Mäkilä, Mirja Hirvensalo, Terttu Parkatti

Suomalaisnuorten ravintolisien käyttö suorituskyvyn parantamiseksi vuosina 1995 ja 2005 sekä käytön yhteys liikuntaharrastukseen. Liikunta & Tiede 45 (6), 44–49.

Lauri Laakso, Arja Rimpelä, Lasse Pere, Heimo Nuponen, Risto Telama

Vanhaa ja uutta – Venäjän Karjalan urheilu ja liikunta muutoksessa? Liikunta & Tiede 45 (6), 60–65.

Hannu Itkonen

Yläkoululaisten kiinnostus koululiikuntaan ja kiinnostuksen yhteydet vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen. Liikunta & Tiede 45 (6), 31–37.

Pilvikki Heikinaro-Johanson, Väinö Varstala, Miko Lyyra

Liikuntatieteellinen Seura suosittelee

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi

Pysy vireessä ja tutkitun liikuntatiedon virrassa liittymällä LTS:n jäseneksi! Jäsenenä saat Liikunta & Tiede -lehden vuosikerran sekä alennuksia LTS:n julkaisuista ja tapahtumien osallistumismaksuista.

Liity jäseneksi

Tilaa Liikunta & Tiede -lehti

Tilaa Liikunta & Tiede -lehti

Tilaa Liikunta & Tiede -lehti itsellesi tai lahjaksi. Voit myös liittyä Liikuntatieteellisen Seuran jäseneksi, jolloin saat lehden jäsenetuna.

Tilaa lehti

Osta julkaisujamme

Osta julkaisujamme

Julkaisemme liikuntatieteellisiä oppi- ja tietokirjoja sekä tutkimustietoon perustuvia arviointeja, selvityksiä ja ajankohtaisia katsauksia. Julkaisujamme voit ostaa Tiedekirjan myymälästä ja verkkokaupasta.

Tutustu julkaisuihin