Tutkimusesittelyjä

Torstaina 7.9 klo 9.00-10.45, Agora Auditorio 1

Sessio sisältää uuden tutkimuksen esittelyjä. Session puheenjohtajana toimii Elina Sillanpää, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto.

 

Esitysjärjestys:

 1. Matti Hakamäki: Tasa-arvopolitiikan toteutuminen ja toteuttaminen suomalaisten liikuntajärjestöjen päätöksentekoelimissä vuodesta 1995
 2. Eva Rönkkö: Mukana ulossuljettuna - etnografinen tutkimus ulkomaalaistaustaisten naisten ohjatusta ryhmäliikunnasta [Tiivistelmä]
 3. Joakim Särkivuori: Sosiaalinen kestävyys huippu-urheilijan työssä: jännitteet ja uraidentiteetin rakentuminen [Tiivistelmä]
 4. Mikko Simula: Leudontuneiden talvien riskit ja niihin reagoiminen suomalaisissa talviurheiluyhteisöissä [Tiivistelmä]
 5. Elina Hasanen: Liikkumisen esteet lähiöiden sosiaalisissa tiloissa [Tiivistelmä]
 6. Anna-Katriina Salmikangas: Uusvanhat kumppanuudet paikallisessa liikunta- ja urheilupaikkarakentamisessa [Tiivistelmä]
 7. Sanna Palomäki: Vanhemmuus tuo muutoksia suomalaisten aikuisten liikunnan harrastamiseen [Tiivistelmä]
 8. Tiina Savikangas: Positiivisen ja negatiivisen mielen hyvinvoinnin yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen koronapandemian aikana myöhäisaikuisuuden eri vaiheissa [Tiivistelmä]
 9. Kirsi Keskinen: Iäkkäiden ihmisten fyysisen aktiivisuuden profiilit COVID-19 pandemian aikana Suomessa [Tiivistelmä]
 10. Kati Karinharju: Pyörätuolia käyttävien henkilöiden fyysisen aktiivisuuden mittaaminen ja edistäminen [Tiivistelmä]
 11. Tuuli Suominen: Kiihtyvyysmittarilla mitatun fyysisen aktiivisuuden yhteys reisiluun kaulan luusto-ominaisuuksien muutoksiin iäkkäillä henkilöillä 12 kuukauden liikuntaintervention aikana [Tiivistelmä]
 12. Christian Brakenridge: Muscle contractile inactivity increases proportional to sedentary bout duration [Tiivistelmä]