Liikuntatieteen päivät 2021

Luennoitsijat

Key note -puhujat

Key note: professor emeritus Wladimir Andreff, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

In English

Emeritus professori Wladimir AndreffHonorary Professor at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, President of the Scientific Council at the Observatory of the sports economy (French Ministry of Sports), 2019 Chelladurai Award of the European Association of Sport Management, Honorary President of the International Association of Sports Economists and of the European Sports Economics Association of the European Association of Sport Management, Honorary President of the International Association of Sports Economists and of the European Sports Economics Association.

How combat corruption in sport more efficiently?

The presentation How combat corruption in sport more efficiently? first screens empirical evidence about corruption on the playing field (match fixing), then in sport governing bodies when awarding a site to host a mega-sporting event or electing some VIP. The most criminal behaviour is checked to be fraudulent betting related to match fixing which is manipulated by international criminal networks. The economic model of crime (Becker) delivers inefficient (or not efficient enough) recipes to combat corruption in sport. Since the major issue is one of (including economic) governance. Some advices for improving governance in sport are surveyed.

The presentation ends up with two new and more efficient schemes for combatting corruption in sport: 1/ A set of new rules to be enforced when recruiting, educating, and supervising (auditing) all insiders operating in high-level and professional sports (insiders are meant to be sport decision makers, participants, players, coaches, referees,managers, wagerers, etc.). 2/ A specific 'Sportbettobin tax' to make fraudulent betting less profitable and push (incite to leave) criminals out of sport.

Andreff's key note speech "How combat corruption in sport more efficiently?" on Wednesday 8th at 12:30 p.m.

Wladimir Andreff's profile at ResearchGate

Key note: professori Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto

Tuuli ToivonenTuuli Toivonen on geoinformatiikan professori Helsingin yliopistosta. Hän käyttää tutkimuksessaan ihmisten arkisen toiminnan ja erityisesti matkapuhelinten tuottamia paikkatietoaineistoja ja on tutkinut vuosia esimerkiksi viheralueiden virkistyskäyttöä ja ihmisten liikkumista näillä aineistoilla. Toivonen johtaa kansainvälistä, monitieteistä Digital Geography  Lab -tutkimusryhmää.

Liikunnan tutkimusta Big Datalla

Lähes kaikilla meillä on taskussamme kännykkä. Se kerää tietoa liikkeistämme niin matkapuhelinoperaattorien tietokantoihin kuin sovelluksillekin. Näillä tiedoilla ihmisten liikkumistottumuksia ja arvostuksia voidaan seurata eri tavoin kuin koskaan ennen. Mobiililaitteiden tuottamat massadatat (engl. Big Data) sallivat muutosten jatkuvan seurannan yli vuodenaikojen tai vaikkapa pandemian yllättäessä. Matkapuhelinaineistot kattavat suuren osan väestöstä, sosiaalinen media taas paljastaa enemmän sisällöllistä tietoa aktiviteeteista, arvostuksista ja ympäristöstä. Urheilusovellukset kertovat tavoitteellisesta liikkumisesta. LIikkumispalvelut, kuten kaupunkipyörät, kerryttävät osaltaan tietoa liikunnasta.

Esityksessäni tarkastelen massadatojen käytön mahdollisuuksia ja tuon esiin rajoitteita liikunnan tutkimuksessa. Nostan esiin esimerkkejä Suomesta, erityisesti kaupunkien viheralueilta ja kansallispuistoista. Kansallispuistot ovat tarjonneet tutkimusryhmällemme ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia massadatojen mahdollisuuksia, sillä verrokkidataa, Metsähallituksen kävijätutkimuksia ja laskuridataa on ollut niistä saatavilla. Spatiaalisen analytiikan ja sisältöanalyysin keinoin (konenäkö ja luonnollisen kielen analytiikka) luonnon virkistyskäytöstä pystytään tuottamaan uutta tietoa. Haasteitakin riittää: Aineistoja on välillä vaikea saada tutkimuskäyttöön, vaikka niitä kerätäänkin. Edustavuus mietityttää: Ketkä tulevat aineistoilla edustetuiksi, jos niitä käytetään päätöksentekoon. Ja entä tieteen avoimuus, kun aineistot ovat yksityisten yritysten hallinnassa? Massadatoihin liittyvän innostuksen yhteydessä näitäkin on hyvä pohtia.

Tuuli Toivosen key note -puheenvuoro "Liikunnan tutkimusta Big Datalla" keskiviikkona 8.9. klo 9.10.

Key note: professor Mike McNamee, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Swansea University, United Kingdom

In English

Mike McNamee

Mike McNamee is Professor of Applied Ethics in Swansea University, United Kingdom. He has dual backgrounds and qualifications in philosophy and in sports sciences. He has published several books including Sports, Virtues and Vices (Routledge, 2008) and Sport, Medicine, Ethics (Routledge, 2016), Bioethics, Genetics, and Sport (Routledge, 2018).

McNamee is also a full professor of Ethics and programme director of the Academic Board of Studies of MAiSI at the Faculty of Exercise and Rehabilitation Sciences in Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. He has been a director of the newly established research centre Interdisciplinary Center for Ethics & Integrity in Sports (iCERIS), where scientists interested in ethical and regulatory issues surrounding sport integrity will collaborate.

 

 

McNamee's key note speech "Athlete Rights and Elite sport; Conceptual and normative issues" on Thursday 9th at 10.45 a.m.

Mike McNamee's profile at ResearchGate

 

Teemasessioiden puhujat

Liikunnan rahoitus

Tutustu teemasessioon tarkemmin

Ruoka ja liikunta

Tutustu teemasessioon tarkemmin

Aktiivinen arki

Tutustu teemasessioon tarkemmin

Eriarvoisuudesta yhdenvertaisuuteen

Tutustu teemasessioon tarkemmin

Elite Athlete's Status and Rights

Read more about the theme session

Tutkimuksen tulevaisuus

Tutustu teemasessioon tarkemmin

Paneelikeskustelu tulevaisuuden vastuullisista liikuntateoista

Tutustu teemasessioon tarkemmin

Silmäys 2020-luvun liikuntatieteelliseen tutkimukseen (opiskelijat)

Tutustu teemasessioon tarkemmin