Liikuntatieteen päivät 2021

Yhteistyökumppanit

Tervetuloa sponsoriksi!

Toivotamme kaikki liikunta- ja terveysalan toimijat, niin yritykset kuin järjestötkin, tervetulleiksi esittelemään toimintaansa Liikuntatieteen päivien virtuaalisella kumppanialueella!

Tarjoamme tapahtuman sponsoreille näkyvyyttä ennen tapahtumaa sekä sen aikana. Virtuaalinen tapahtuma-alusta tarjoaa sponsoreille monipuolisesti mahdollisuuksia näkyä ja kommunikoida osallistujien kanssa. Sponsoreiden omat kumppanihuoneet voidaan teemoittaa yrityksen brändin mukaisin värein ja logoin. Lisäksi kumppanihuoneeseen voidaan lisätä chat-toiminto, jossa sponsorin on mahdollista keskustella osallistujien kanssa.

Parhaimmillaan yrityksellä on mahdollisuus tavoittaa reilusti liikuntakentän päättäjiä, asiantuntijoita, tutkijoita, tiedon soveltajia sekä tutkimusuraansa aloittelevia opiskelijoita poistumatta kotikoneelta.

Olemme valmistelleet erilaisia sponsorointipaketteja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia jokaiselle sponsoroinnista kiinnostuneelle! Mikäli olette kiinnostuneita, voimme räätälöidä myös yksilöllisiä ratkaisuja.
 

Tutustu sponsoripaketteihin
 

Lisätietoja:

Vilja Sipilä
liikuntatieteiden erityisasiantuntija
vilja.sipila(at)lts.fi

 

 

 

Liikunta & Tiede -lehti on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille: liikkuville ja liikkumattomille. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehden julkaisemisesta vastaa Liikuntatieteellinen Seura ja vuosittain ilmestyy viisi painettua numeroa. Lehden tilaajille ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenille on tarjolla näköislehti verkossa. Tutustu ja tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi! 

Tutustu lehteen

 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on kansainvälisesti merkittävä, liikuntaa ja hyvinvointia edistävä tiedeyhteisö. Tiedekunnassamme työskentelee noin 200 asiantuntijaa, opiskelijoita on lähes 1400 ja oppiaineita 11. Strategiamme perustassa on liikkuva ihminen – hyvinvoiva yhteiskunta. Tiedekunta palvelee monipuolisesti ympäröivää yhteiskuntaa välittämällä tutkimustietoa ja asiantuntijapalveluita tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Tapahtuma on tuotettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tutustu tiedekunnan toimintaan

 

Tapahtuma on tuotettu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Tutustu kaupungin verkkosivuihin

 

 

Mieli ry

Urheiluympäristöt tarjoavat parhaimmillaan erinomaiset puitteet lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle. Turvallisessa toimintaympäristössä nuori urheilija voi tulla hyväksytyksi omana itsenään, näyttää tunteitaan, ilmaista ajatuksiaan sekä epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen. MIELI ry:n Nuori Mieli Urheilussa -hankkeessa tuotamme materiaalia ja koulutusta lasten ja nuorten urheilun parissa toimiville, jotta he osaavat hyödyntää mielenterveystaitoja osana valmennusta.

Tutustu Suomen Mielenterveys ry:n toimintaan

 

 

Liikuntatieteen päivät 2021 on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021, joka kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Tutustu Tutkitun tiedon teemavuoteen