Liikuntatieteen päivät 2021

Yhteistyökumppanit

Liikunta & Tiede -lehti on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille: liikkuville ja liikkumattomille. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehden julkaisemisesta vastaa Liikuntatieteellinen Seura ja vuosittain ilmestyy viisi painettua numeroa. Lehden tilaajille ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenille on tarjolla näköislehti verkossa. Tutustu ja tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi!

 

Tutustu Liikunta & Tiede -lehteen

 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on kansainvälisesti merkittävä, liikuntaa ja hyvinvointia edistävä tiedeyhteisö. Tiedekunnassamme työskentelee noin 200 asiantuntijaa, opiskelijoita on lähes 1400 ja oppiaineita 11. Strategiamme perustassa on liikkuva ihminen – hyvinvoiva yhteiskunta. Tiedekunta palvelee monipuolisesti ympäröivää yhteiskuntaa välittämällä tutkimustietoa ja asiantuntijapalveluita tiedeyhteisön ulkopuolelle.

 

Tutustu liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaan

 

Jyväskylän kaupungin logo, jossa lukee: Liikuntapääkaupunki Jyväskylä.

Jyväskylä on liikunnan, urheilun ja terveyden osaamisen keskus. Täällä liikunnan koulutus ja kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus on maan huippua. Meillä on Suomen paras lähiliikuntaohjelma. Kolmasosa jyväskyläläisistä liikkuu vähintään 4-6 kertaa viikossa.

Lähivuosina Hippokselle rakentuu Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun, terveyden ja hyvinvoinnin keskittymä, jossa ovat mukana niin arkiliikunta, harrastaminen, huippu-urheilu kuin tutkimus- ja valmennuskin.

Asukkaat ovat aktiivisia liikkujia. Liikuntaseurat tarjoavat laadukasta ja monipuolista toimintaa ja kiinnostavia tapahtumia. Meille täällä Jyväskylässä liikunta on sydämen asia.

 

Tutustu Jyväskylän kaupungin verkkosivuihin

 

Mieli ry

Urheiluympäristöt tarjoavat parhaimmillaan erinomaiset puitteet lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle. Turvallisessa toimintaympäristössä nuori urheilija voi tulla hyväksytyksi omana itsenään, näyttää tunteitaan, ilmaista ajatuksiaan sekä epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen. MIELI ry:n Nuori Mieli Urheilussa -hankkeessa tuotamme materiaalia ja koulutusta lasten ja nuorten urheilun parissa toimiville, jotta he osaavat hyödyntää mielenterveystaitoja osana valmennusta.

 

Tutustu Suomen Mielenterveys ry:n toimintaan
 

 

Nuoli ry

Nuoli on järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä näitä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö. Vaikutamme Nuolen toiminnalla jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

 

Tutustu Nuoli ry:n toimintaan
 

Valtion liikuntaneuvoston logo

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tekee aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi.

Valtion liikuntaneuvosto ja sen tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto toteuttavat kyselyn, jolla kartoitetaan liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista. Kysely on kohdistettu henkilöille, jotka tutkivat tai ovat tutkineet fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan tai urheiluun liittyviä teemoja eri tieteenaloilla. Kysely on auki syyskuun 2021 ajan. Linkki kyselyyn löytyy VLN:n kumppanihuoneesta Liikuntatieteen päivien tapahtuma-alustalta.

 

Tutustu valtion liikuntaneuvostoon

 

Liikuntatieteen päivät 2021 on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021, joka kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

 

Tutustu Tutkitun tiedon teemavuoteen

Pilates Hetki -logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilatesstudio Hetki on pieni yksityinen matto- ja laitepilatesharjoitteluun erikoistunut liikuntapaikka Espoon Leppävaarassa. Liikuntatieteen päivien kumppanuushuoneessa tutustut pilatekseen ja pääset kokeilemaan sitä käytännössä taukoliikuntahetkessä ja aamupilateksen parissa.

Elä kanssamme hetkessä! 

 

Tutustu Pilatesstudio Hetkeen

 

Tervetuloa sponsoriksi!

Toivotamme kaikki liikunta- ja terveysalan toimijat, niin yritykset kuin järjestötkin, tervetulleiksi esittelemään toimintaansa Liikuntatieteen päivien virtuaalisella kumppanialueella!

Tarjoamme tapahtuman sponsoreille näkyvyyttä ennen tapahtumaa sekä sen aikana. Virtuaalinen tapahtuma-alusta tarjoaa sponsoreille monipuolisesti mahdollisuuksia näkyä ja kommunikoida osallistujien kanssa. Sponsoreiden omat kumppanihuoneet voidaan teemoittaa yrityksen brändin mukaisin värein ja logoin. Lisäksi kumppanihuoneeseen voidaan lisätä chat-toiminto, jossa sponsorin on mahdollista keskustella osallistujien kanssa.

Parhaimmillaan yrityksellä on mahdollisuus tavoittaa reilusti liikuntakentän päättäjiä, asiantuntijoita, tutkijoita, tiedon soveltajia sekä tutkimusuraansa aloittelevia opiskelijoita poistumatta kotikoneelta.

Olemme valmistelleet erilaisia sponsorointipaketteja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia jokaiselle sponsoroinnista kiinnostuneelle! Mikäli olette kiinnostuneita, voimme räätälöidä myös yksilöllisiä ratkaisuja.
 

Tutustu sponsoripaketteihin
 

Lisätietoja:

Vilja Sipilä
liikuntatieteiden erityisasiantuntija
vilja.sipila(at)lts.fi