Teemasessio: Kohti yhdenvertaisuutta

Keskiviikko klo.14.00-15.30, 2.Lava

Teemasessiossa pureudutaan eriarvoisuuden tekijöihin useiden eri vähemmistöryhmien näkökulmasta ja miten se näyttäytyy liikunnan kentällä. Onko ongelma ratkaistavissa? Panelissa puhujat hakevat ratkaisuja siihen, mitä voisimme tehdä, että tilanne olisi parempi ja yhdenvertaisuus lisääntyisi liikunnan kentällä.

Puhujat:
Puheenjohtaja: