Tutkimuskilpailun esitykset

Keskiviikkona 6.9 klo 15.30-17.00, Ag Alfa

Sessio sisältää tutkimuskilpailun esityksiä. Tutkimuskilpailu on suunnattu perustutkinnon suorittaneille, mutta ei vielä väitelleille tutkijoille. Session puheenjohtajana toimii Samuli Oja, tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes.

 

Esitysjärjestys:

  1. Emmi Matikainen-Tervola: IMU-sensoreiden validiteetti ikääntyvien kävelyn parametrien arvioimista varten
  2. Essi-Mari Tuomola: Iäkkäiden ihmisten kävelyvaikeudet ja aktiivisuuden paikat [Tiivistelmä]
  3. Olli-Pekka Mattila: Kävelyn kompleksisuus erottelee ikääntyneistä kävelyään mukauttaneet ja kävelyvaikeuksia kokevat [Tiivistelmä]
  4. Onni Hämäläinen: Alhainen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä sarkopenialle: poikkileikkaustutkimus kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä [Tiivistelmä]
  5. Antti Löppönen: Iäkkäiden ihmisten maksimaalinen polven ojennusvoima ja arjen seisomaan nousujen nopeus ennustivat alaraajojen toimintakyvyn heikkenemistä [Tiivistelmä]
  6. Katja Lindeman: Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten elinpiirin ja ulkona liikkumisen autonomian muutokset koronaviruspandemian aikana [Tiivistelmä]
  7. Sanna Pasanen: Aktiivisesti kuljettu työmatka voi ennakoida fyysisen aktiivisuuden säilymistä eläkkeelle siirryttäessä: GPS- ja liikemittaritutkimus [Tiivistelmä]
  8. Suvi Lamberg: Reisi- ja pakaralihasten aktivaatiomallit pitkäaikaisen istumisen ja erilaisten istumisen tauotusmenetelmien aikana [Tiivistelmä]
  9. Riina Tuokko: Nopeasti takaisin työn ja harrastusten pariin: HYPOXI®-pyöräilyn vaikutus polven kuntoutumiseen [Tiivistelmä]
  10. Mikko Vaaramo: Physical activity and sedentary time in relation to healthcare utilization and costs among middle-aged individuals – A Northern Finland Birth Cohort 1966 Study [Tiivistelmä]