Tutkimusesittelyjä

Keskiviikkona 6.9 klo 15.30-17.00, Agora Auditorio 1

Sessio sisältää uuden tutkimuksen esittelyjä. Session puheenjohtajana toimii Outi Aarresola, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto.

 

Esitysjärjestys:

 1. Susanna Iivonen: Hiekkaleikit ja niiden yhteydet 0–8-vuotiaiden lasten terveyteen ja kehitykseen: systemaattinen katsaus [Tiivistelmä]
 2. Arto Laukkanen: Vanhemman liikunnallisen tuen lapsi-, perhe- ja ympäristötason ennusmerkit: kolmen vuoden pitkittäistutkimus [Tiivistelmä]
 3. Donna Niemistö: Lasten motoriset taidot ja koettu motorinen pätevyys urautuvat jo 5–7-vuotiaina; kolmevuotinen pitkittäistutkimus [Tiivistelmä]
 4. Kati Karinharju: Profiililomakkeen kehittäminen fyysisen aktiivisuuden mittarin valintaan toimintarajoitteisilla nuorilla [Tiivistelmä]
 5. Tiina Savikangas: Monimuotoisen EXECP-liikuntaintervention vaikutukset motoriikkaan, lihasvoimaan ja nivelten liikkuvuuteen lapsilla ja nuorilla, joilla on cp-vamma [Tiivistelmä]
 6. Irinja Lounassalo: Lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamisen muutokset Suomessa kahden sukupolven välillä [Tiivistelmä]
 7. Tuuli Suominen: Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastamisen yhteydet liikemittarilla mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen aikuisuudessa [Tiivistelmä]
 8. Anna Kristiina Kokko & Annu Kaivosaari: Liikuntakasvatuksen ja ympäristökysymysten välinen suhde – ­temaattinen kirjallisuuskatsaus
 9. Susanna Takalo: Taukoliikunta ja toiminnallinen opetus matematiikan tunneilla lukiossa [Tiivistelmä]
 10. Kimmo Koivisto: Mobiilisovelluksella ulkona annetun oppitunnin yhteys kahdeksasluokkalaisten päivittäiseen fyysisen aktiivisuuteen [Tiivistelmä]
 11. Anne Soini: Hyvinvointi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa [Tiivistelmä]