Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä

Liikuntatieteellinen Seura edistää soveltavaa liikuntaa koordinoimalla valtakunnallisesti alan tutkimusta ja koulutusta. LTS koordinoi soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmää vuosina 2019–2023. Työryhmä toimii yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, ja kestävän kehityksen jaoston kanssa. Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän tehtävät

Työryhmän jäsenet 2019–2023

Työryhmän toimintasuunnitelma 2019–2022


Työryhmän julkaisut

Tutustu työryhmän edelliseen toimikauteen

Lisätietoja

Vilja Prinkey, vilja.prinkey(at)lts.fi