Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä

Liikuntatieteellinen Seura edistää soveltavaa liikuntaa koordinoimalla valtakunnallisesti alan tutkimusta ja koulutusta. LTS on koordinoinut Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmää vuodesta 2016 alkaen. Vuodesta 2024 lähtien työryhmä toimii nimellä Soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistyöryhmä. Työryhmä toimii yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston ennakointi-, tulevaisuus- ja yhdenvertaisuusjaosto (ent.yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, ja kestävän kehityksen) jaoston kanssa. Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistyöryhmän tehtävät

Työryhmän jäsenet 2024–2027


Työryhmän julkaisuja

Tutustu työryhmän edelliseen toimikauteen

Lisätietoja

Vilja Prinkey, vilja.prinkey(at)lts.fi