Soveltavan liikunnan toimijat ja verkostot

Soveltavaa liikuntaa edistävät Suomessa monet toimijat ja verkostot. Valtakunnan tasolla keskeisiä toimijoita ovat ministeriöt ja eri järjestöt. Paikallistasolla tärkeimpiä toimijoita ovat kunnallinen liikuntatoimi ja soveltavaa liikuntaa toteuttavat yhdistykset sekä seurat.

Liikuntatieteellisellä Seuralla on pitkä historia soveltavan liikunnan puolesta puhujana ja edistäjänä. LTS välittää tietoa ja koordinoi alan tutkimus- ja koulutustoimintaa. LTS on ollut mukana toteuttamassa monia valtakunnallisia soveltavan liikunnan kehittämisprojekteja. Lisäksi LTS toimii alan asiantuntijoista koostuvan Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän koordinaattorina ja on mukana erityisliikunnan kuntien neuvottelukunnassa.


Lue lisää Soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmästä
 

Nainen pyörätuolissa kalastamassa laiturilla

Kuva: Mikkelin seudun Invalidit ry