Tutkimuskilpailun esitykset

Torstaina 7.9 klo 9.00-10.45, Ag Alfa

Sessio sisältää tutkimuskilpailun esityksiä. Tutkimuskilpailu on suunnattu perustutkinnon suorittaneille, mutta ei vielä väitelleille tutkijoille. Session puheenjohtajana toimii Karoliina Ketola, erityisasiantuntija, Suomen Olympiakomitea.

 

Esitysjärjestys:

  1. Maria Kasanen: Kolmen vuoden pitkittäistutkimus painoindeksin ja motoristen taitojen yhteydestä varhaislapsuudesta kouluikään [Tiivistelmä]
  2. Nanne-Mari Luukkainen: Organisoidun ja omatoimisen liikunnan yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin 3–11-vuotiailla lapsilla – pitkittäistutkimus [Tiivistelmä]
  3. Elina Meklin: Vanhempien liikunnallinen tuki ja urheiluseuraharrastaminen 7–11-vuotiaiden koetun motorisen pätevyyden ennustajina – kolmevuotinen pitkittäistutkimus [Tiivistelmä]
  4. Tuula Aira: Liikkumista nuoruudessa vähentävillä tyypillisemmin epäedullisten terveystottumusten kasautumista ja keskusteluvaikeuksia isän kanssa [Tiivistelmä]
  5. Hanna-Mari Toivonen: Aloittelevat liikunnanohjaajat oppivat käyttämään edistyneitä ohjausstrategioita vastuuntuntoisuuskoulutuksessa [Tiivistelmä]
  6. Sami Koskelainen: Jalkapallon Suomen miesten A-maajoukkueen televisiointi ja sen muutokset 1980-luvulta nykypäivään eurooppalaisessa viitekehyksessä [Tiivistelmä]
  7. Johanna Kotikangas: Harjoittelutaustan vaikutus hermolihas- ja hormonijärjestelmien akuutteihin vasteisiin erityyppisten voimaharjoituksien aikana [Tiivistelmä]
  8. Matias Kanniainen: Urheilun kynnysarvojen määrittäminen sykevälivaihtelun korrelaatio-ominaisuuksista [Tiivistelmä]
  9. Essi Ahokas: Naishormonien vaikutus yönaikaiseen sykkeeseen ja sykevälivaihteluun [Tiivistelmä]