Hyvinvoinnin mittaaminen ja edistäminen

Teemasessio sisältää kolme luentoa, joiden lisäksi aikaa on varattu myös keskustelulle. 

Session puheenjohtajana toimii Timo Rantalainen, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto.

Hyvinvoinnin tutkimus mitä oikeastaan tutkimme?
Katja Kokko, PsT, tutkimusjohtaja, Gerontologian tutkimuskeskus, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Perimän ja elintapojen vuorovaikutus hyvinvoinnin edistämisessä
Elina Sillanpää, LitT, apulaisprofessori, liikuntieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä
Kirsi Pyhältö, FT, professori, kasvatustieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto