SOPIVA – Soveltava liikunta toimintastrategioista käytäntöön

Jotta soveltavan liikunnan palveluita voidaan kehittää, tarvitaan kattava tietopohja olemassa olevista palveluista ja niiden käytöstä. Tietopohja auttaa kehittämään poikkihallinnollisuutta vaativan soveltavan liikunnan osaamista ja johtamista kunnissa ja hyvinvointialueilla. 

SOPIVA-hanke selvittää, millaisin taustatiedoin ja toimintamallein toimintarajoitteisten henkilöiden fyysistä toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään kunnissa. Toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan harrastaminen vaatii vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä.

Hanke tuottaa aluehallintovirastojen ja kuntien käyttöön tilannekuvauksen soveltavasta liikunnasta alueella sekä avustaa tiedolla johtamisen työkalun, Soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan, käytössä kunnan liikkumissuunnitelman luomiseksi. Suunnitelman työstäminen kunnissa auttaa keskustelemaan soveltavan liikunnan palveluiden tuottamisesta ja vastuunjaosta. SOPIVA-hanke painottaa tietopohjaa, yhteisten tavoitteiden asettelua sekä vastuunjakoa eri toimijoiden kesken. Toimintamalli mahdollistaa tiedolla johtamisen ja tutkitun tiedon siirtymisen käytännön työhön. 


Hankkeen toimintamalli käytännössä

Hankkeessa tuotamme AVI-alueille alueellisen tarkastelun soveltavan liikunnan nykytilanteesta, josta käy ilmi soveltavan liikunnan potentiaalinen kysyntä, järjestelyt sekä olemassa olevat resurssit kunnittain. Järjestämme yhdessä aluehallintoviraston kanssa koulutustilaisuuden kunnille, jossa esitelemme alueellisen tarkastelun tulokset sekä koulutamme kuntien työntekijöitä Soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan käyttöönotossa. 

Kunta aloittaa itsenäisesti työkirjaa hyödyntäen kehittämistyön ja saa tähän tarvittaessa tukea SOPIVA-hankkeen työntekijöiltä. Hankekauden päättyessä aluehallintoviraston alueen kuntien kehittämissuunnitelmat esitellään yhteisessä päätöstilaisuudessa kuntien sekä hyvinvointialueen edustajille. Alla havainnollistava kuva projektin etenemisestä.

 Hankkeen aikataulu

 

Kevät 2024

Syksy 2024 


Yhteystiedot

Riikka Roitto, hankeasiantuntija, riikka.roitto(at)lts.fi
Timo Ala-Vähälä, tutkija, timo.ala-vahala(at)lts.fi

 

Hankkeen toimintaan osallistuminen ja materiaalit ovat kunnille maksuttomia. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Julkaisut