Liikuntatiedepolitiikka

Torstaina 7.9. klo 14.00–15.30 Ag Beeta

Liikuntatutkimuksen rahoituksessa tapahtuu muutoksia, kun valtionavustukset siirtyvät ensi vuoden alusta Suomen Akatemian hoidettavaksi. Sessiossa kuullaan liikuntatutkimuksen ja sen rahoituksen uusista suuntauksista sekä liikuntatieteilijöiden näkökulma uuteen liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmaan ja tiedepolitiikkaan. Session lopuksi päästään keskustelemaan yhdessä osallistujien kesken liikuntatutkimuksen uudesta rahoitusmallista ja valtionavustuksista sekä näiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Teemasessio sisältää kaksi puheenvuoroa sekä yhteisen keskustelun aiheesta. Session puheenjohtajana toimii Elina Sillanpää, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto.

Puheenvuorot

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma
Samuli Rasila, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sara Illman, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Liikuntatieteilijöiden näkökulma tiedepolitiikkaan
Sarianna Sipilä, FT, dekaani, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Puhujaesittelyt

​​ 

​​Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma
Samuli Rasila, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sara Illman, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Liikuntatutkimuksen valtionavustukset siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Suomen Akatemian hoidettaviksi. Helmikuussa 2023 voimaan astuneen liikuntalain muutoksen myötä avustusten haku, arviointi ja päätöksenteko siirtyvät Akatemialle. Muutoksen myötä avustusprosessi yksinkertaistuu, kun se siirtyy kokonaisuudessaan yhden toimijan tehtäväksi. Ensimmäinen uuden akatemiaohjelman haku päättyy tammikuussa 2024.

Suomen Akatemia käynnistää Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman, jonka tavoitteena on edistää liikuntatieteellisen tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta hyödyntämällä Akatemian tutkimusrahoitus- ja ohjelmapalveluja. Ohjelman tarkoitus on tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen liikuntatutkimukseen.

”Liikuntatutkimus tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja moneen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kansanterveyden parantamiseksi edistämällä fyysisen aktiivisuuden edellytyksiä sekä ehkäisemällä syrjäytymistä ja liikkumattomuutta. Uusi ohjelma pyrkii edistämään kansainvälistä ja kansallista tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä viestintää tämän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi”, korostaa Suomen Akatemian ylijohtaja Riitta Maijala. Akatemiaohjelma luo myös paremmat edellytykset ulkomaisten rahoittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia jatkavat tiivistä yhteistyötä uudessa liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa.  ”Ministeriön kannalta on hienoa saada Suomen Akatemian osaaminen hyödynnettyä liikuntatieteen tutkimuksessa. Uuden ohjelman myötä saamme lisättyä läpinäkyvyyttä liikuntatutkimuksen avustushaussa”, sanoo johtaja Tiina Kivisaari OKM:n nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta. ”Uudessa akatemiaohjelmassa on tärkeää, että eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan toteuttaa avustusprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman teemat määritellään kulloinkin voimassa olevan ministeriön liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan mukaan”, jatkaa Kivisaari.

Jatkossa liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa avataan vuosittain rahoitushaku. Haut toteutetaan osana Akatemian talvihakua. Ensimmäinen haku päättyy tammikuussa 2024. Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hakemukset arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla yhdessä Akatemian muiden hakemusten kanssa. Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hausta järjestetään infotilaisuus syksyllä 2023.