Lasten ja nuorten liikkuminen ja opetus

Teemasessiossa paneudutaan pitkittäistutkimuksien kautta kehitykseen varhaislapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen. 

Session puheenjohtajana toimii Mikko Huhtiniemi, Kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto.

Mitä pitkittäistutkimukset kertovat lasten ja nuorten motorisista taidoista, pätevyyden kokemuksista, aktiivisuudesta ja toimintakyvystä?