Puettavien mittalaitteiden käyttäminen päivittäisen aktiivisuuden arviointiin: FINETAP-rinnakkaissessio 

Torstai 2.12.2021 klo 13–14.30

Puheenjohtaja: Timo Rantalainen 

13.00 Accelerometer-based 24-h physical activity evaluation
Professor Sebastien F. M. Chastin, School of Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK

13.30 Exercise Isn’t Everything: How to spend the other 23 hours of day for better cardiometabolic health?
Vahid Farrahi , Postdoctoral Researcher, Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, Faculty of Medicine, University of Oulu

13.45 Oppitunteja aktiivisten liikkujien itse keräämän datan hyödyntämisestä
Jussi Peltonen, LitT, vanhempi tutkija, Polar Electro Oy

14.00 Nuorten urheilijoiden kuormittuminen harjoitus- ja vapaapäivinä
Henri Vähä-Ypyä, laboratorioinsinööri, tutkija, UKK instituutti

14.15 Päivittäinen toiminta lihasaktivisuudella arvioituna
Arto Pesola, LitT, Johtaja, Active Life Lab

Puhujat

Sebastien Chastin: Accelerometer-based 24-h physical activity evaluation [englanniksi, 30 min] 

Synopsis: Not available. 

Vahid Farrahi , Postdoctoral Researcher, Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology, Faculty of Medicine, University of Oulu: Exercise Isn’t Everything: How to spend the other 23 hours of day for better cardiometabolic health? [englanniksi, 15 min] 

Synopsis: During a 24-hour day, adults spend their time in sleep, sedentary time (sitting or lying), and physical activities. It is already well-established that the proper amount of sleep for adults is 7-9 hours per night. Current recommendations for physical activity encourage adults to engage in at least 150-300 moderate-to-vigorous physical activity per week. However, adults also spend much of their time during a 24-hour cycle in sedentary activities including sitting and lying, which is recommended to be minimized for better cardiometabolic health – but how and how much? 

Jussi Peltonen, LitT, Senior researcher, Polar Electro Oy: Oppitunteja aktiivisten liikkujien itse keräämän datan hyödyntämisestä [suomeksi, 15 min] 

Synopsis: Aktiiviset liikkujat keräävät vuosittain valtavan määrän dataa, jonka tarjoamista mahdollisuuksista terveydenhuollon ja valmentautumisen apuna on saatu vasta pintaraapaisu. Tässä esityksessä kerron kuinka puettavan teknologian ja mallinnuksen avulla voidaan laatia juoksijalle tarkkoja kisa-aikaennusteita ja määrittää kynnysnopeuksia harjoittelua varten. Lisäksi näytän miten suuraineistojen avulla voidaan testata valmennusopin teorioita.Henri Vähä-Ypyä: Nuorten urhelijoiden kuormittuminen harjoitus- ja vapaapäivinä 

Henri Vähä-Ypyä, laboratorioinsinööri, tutkija, UKK instituutti: Nuorten urheilijoiden kuormittuminen harjoitus- ja vapaapäivinä [suomeksi, 15 min] 

Synopsis: Ei saatavissa. 

Arto Pesola, LitT, Johtaja, Active Life Lab: Päivittäinen toiminta lihasaktivisuudella arvioituna [suomeksi, 15 min] 

Synopsis: Fyysinen aktiivisuus kattaa vain murto-osan päivästä myös niillä, ketkä harrastavat liikuntaa. Toisaalta tämä aktiivisuus voi kertyä hyvin erilaisilla tavoilla. Lihasten aktiivisuuden mittaaminen EMG-teknologialla koko päivän ajalta antaa uutta tietoa erilaisten aktivaatiomallien merkityksestä terveyden ja myös suorituskyvyn kannalta.