Liikuntalääketieteen päivät 2021

Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2021 -kilpailu

Abstraktin jättöohjeet

Kilpailuun voi osallistua 1.1.2021 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntalääketieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailun tulokset esitellään XXVIII Liikuntalääketieteen päivillä Original Sokos Hotel Presidentissä, Helsingissä 1.–2.12.2021.

Kaikki saapuneet abstraktit osallistuvat Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2021 -kilpailuun. Kilpailussa jaetaan useampia palkintoja, joista vähintään yksi palkinto menee nuorelle liikuntalääketieteen tutkijalle. Lisäksi parhaat suulliset esitykset palkitaan erillisillä palkinnoilla.

Nuoreksi tutkijaksi katsotaan henkilö, joka ei ole vielä väitellyt ja on korkeintaan 35-vuotias seminaarin alkaessa. Pyydettäessä kilpailijan tulee esittää henkilöllisyystodistus tai vastaava. Nuoren tutkijan osallistuminen kilpailuun merkitään abstraktilomakkeeseen erikseen.

Suomenkielinen abstrakti tulee jättää keskiviikkoon 22.9.2021 klo 16.00 mennessä tällä sähköisellä lomakkeella.

Kaikki hyväksytyt abstraktit julkaistaan Liikunta & Tiede lehdessä 5/2021 ja Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla.

Abstraktin jättäneiden tulee ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu normaalisti päivien osallistujatietojen mukaisesti. Jos tutkija ei pääse päiville ja abstrakti on jo prosessoitu (arviointi + painaminen lehteen) joudumme veloittamaan 100 euroa.

Kirjoitusohjeet

Varsinaisessa tekstissä esitellään (otsikoiden seuraavasti)

Tekstiosiossa ei saa ilmetä tutkimuksen tekijää, taustayhteisöä tai muita tunnistetietoja.

Abstraktin pituus saa olla enintään 3 500 merkkiä eikä siinä saa olla taulukoita tai kuvioita, sillä vain ASCII-merkit toistuvat sähköisellä lomakkeella. Vinkki: Varmistuaksesi, että teksti sisältää vain ASCII-merkkejä, kopioi teksti johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad). Myös viitteiden ja välilyöntien tulee mahtua 3 500 merkkiin.

Tutkija voi olla ensimmäisenä kirjoittajana vain yhdessä abstraktissa. Muuten osallistumista ei rajoiteta. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

Arvionti

Abstrakteista poistetaan tunnistetiedot ja ne numeroidaan. Liikuntalääketieteen keskusten nimeämistä asiantuntijoista koostuva arviointipaneeli arvioi ja pisteyttää jokaisen abstraktin. Arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Annettujen pisteiden perusteella parhaat tutkimukset pääsevät jatkoon. Tasatilanteissa arviointipaneeli päättää lopullisen järjestyksen.

Eniten pisteitä saaneista abstrakteista pyydetään täydellinen suomen- tai englanninkielinen käsikirjoitus 14.10.2021. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jonne.kamsula(at)lts.fi ja niiden tulee olla perillä 3.11.2021 klo 16.00 mennessä.

Numerotunnistein koodatut käsikirjoitukset lähetetään myöhemmin nimettävälle ulkopuoliselle finaaliraadille, joka arvioi ja pisteyttää jokaisen käsikirjoituksen. Annettujen pisteiden keskiarvo lasketaan ja lisätään abstraktiarvioinnissa saatuihin pisteisiin. Lopullisessa arvioinnissa abstraktin osuus on 25 % ja käsikirjoituksen osuus on 75 %. Korkeimmat yhteispisteet saanut tutkimus on voittaja. Tasatilanteessa finaaliraati päättää lopullisen järjestyksen.

Arviointipaneeli sekä finaaliraadin ulkopuoliset arvioitsijat käyttävät abstraktien ja käsikirjoitusten arvioinnissa yhteisiä kriteereitä. Tasapuolisuutta tieteenalojen kesken korostetaan ja arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

Hyväksymisilmoitus tutkijoille

Tutkijoille ilmoitetaan abstraktien hyväksymisestä päiville sähköpostitse 24.9.2021. Vaikka tutkijan työ olisi hyväksytty esitettäväksi, vaaditaan normaali ilmoittautuminen päiville 11.11.2021 mennessä (LLTP21-tapahtumasivusto tai linda.raivio(at)lts.fi | puh. 010 778 6602).

Suulliset tutkimusesittelyt

Kaikki työt (finalistit pois lukien) esitetään rinnakkaisissa tutkimusesittelysessiossa Liikuntalääketieteen päivillä 1.–2.12.2021. Esitysmateriaalin toivotaan olevan suomenkielistä. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja. Lähetä diasi etukäteen keskiviikkoon 24.11.2021 mennessä Jonne Kamsulalle (jonne.kamsula(at)lts.fi). Esitysaika kullekin tutkimukselle on 4 minuuttia, jonka jälkeen keskustelulle on varattu 2 minuuttia. Ota tämä huomioon valmistellessasi esitystä.

Ohjeita esityksen laatimiselle:

Tee esityksesi PowerPoint- tai vastaavalla ohjelmalla. Nämä ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa. Käytä PowerPoint 2003 tai uudempaa versiota.


Salijako ja esitysjärjestys toimitetaan ennen päiviä. Huom! Kaikki Liikuntalääketieteen päivillä esitettävät suulliset esitykset tullaan kuvamaan. Mikäli et halua, että sinun esityksesi taltioidaan, ilmoita asiasta jonne.kamsula(at)lts.fi.

Yhteenveto aikataulusta

22.9.2021 abstraktien viimeinen jättöpäivä. Abstrakti tulee jättää klo 16.00 mennessä tällä sähköisellä lomakkeella.

24.9.2021 abstraktien hyväksymisilmoitus tutkijoille sähköpostitse

14.10.2021 ilmoitus finalisteille ja finalistikäsikirjoitusten tilaus

3.11.2021 käsikirjoitusten palautus klo 16.00 mennessä, jonne.kamsula(a)lts.fi

11.11.2021 viimeinen ilmoittautumispäivä Liikuntalääketieteen päiville

1.–2.12.2021 rinnakkaiset tutkimusesittelyt Liikuntalääketieteen päivillä

1.12.2021 finalistien esitykset & kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojen jako klo 16.30 alkaen