Liikuntalääketieteen päivät 2020

VUODEN LIIKUNTALÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS 2020 -KILPAILU

Osallistu virtuaaliseen vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2020 -kilpailuun!

Abstraktin jättöohjeet

Kilpailuun voi osallistua 1.1.2020 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntalääketieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailun tulokset esitellään virtuaalisessiossa (webinaarissa) ja tutkimusesittelytallenteina torstaina 3.12.2020.

Kaikki saapuneet abstraktit osallistuvat Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2020 -kilpailuun. Kilpailussa jaetaan useampia palkintoja, joista vähintään yksi palkinto menee nuorelle liikuntalääketieteen tutkijalle. Lisäksi parhaat virtuaaliesitykset palkitaan erillisillä palkinnoilla.
 
Nuoreksi tutkijaksi katsotaan henkilö, joka ei ole vielä väitellyt ja on korkeintaan 35-vuotias seminaarin alkaessa. Pyydettäessä kilpailijan tulee esittää henkilöllisyystodistus tai vastaava. Nuoren tutkijan osallistuminen kilpailuun merkitään abstraktilomakkeeseen erikseen.
 
HUOM! Abstraktien jättöaikaa on pidennetty. Suomenkielinen abstrakti tulee jättää torstaihin 1.10.2020 klo 16.00 mennessä tällä sähköisellä lomakkeella.

Kaikki hyväksytyt abstraktit julkaistaan Liikunta & Tiede lehdessä 5/2020 ja Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla.

Tutkimuskilpailuun ja webinaareihin osallistuminen on maksutonta. Viimeinen ilmoittautumispäivä webinaareihin on keskiviikko 26.11.2020.

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä

 

Kirjoitusohjeet

Varsinaisessa tekstissä esitellään tutkimuksen tausta, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tekstiosiossa ei saa ilmetä tutkimuksen tekijää, taustayhteisöä tai muita tunnistetietoja.

Abstraktin pituus saa olla enintään 3 500 merkkiä eikä siinä saa olla taulukoita tai kuvioita, sillä vain ASCII-merkit toistuvat sähköisellä lomakkeella. Vinkki: Varmistuaksesi, että teksti sisältää vain ASCII-merkkejä, kopioi teksti johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad). Myös viitteiden ja välilyöntien tulee mahtua 3 500 merkkiin.

Tutkija voi olla ensimmäisenä kirjoittajana vain yhdessä abstraktissa. Muuten osallistumista ei rajoiteta. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

Arvionti

Abstrakteista poistetaan tunnistetiedot ja ne numeroidaan. Liikuntalääketieteen keskusten nimeämistä asiantuntijoista koostuva arviointipaneeli arvioi ja pisteyttää jokaisen abstraktin. Arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Annettujen pisteiden perusteella parhaat tutkimukset pääsevät jatkoon. Tasatilanteissa arviointipaneeli päättää lopullisen järjestyksen.

Eniten pisteitä saaneista abstrakteista pyydetään täydellinen suomen- tai englanninkielinen käsikirjoitus 21.10.2020. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jonne.kamsula(at)lts.fi ja niiden tulee olla perillä 4.11.2020 klo 16.00 mennessä.

Numerotunnistein koodatut käsikirjoitukset lähetetään myöhemmin nimettävälle ulkopuoliselle finaaliraadille, joka arvioi ja pisteyttää jokaisen käsikirjoituksen. Annettujen pisteiden keskiarvo lasketaan ja lisätään abstraktiarvioinnissa saatuihin pisteisiin. Lopullisessa arvioinnissa abstraktin osuus on 25 % ja käsikirjoituksen osuus on 75 %. Korkeimmat yhteispisteet saanut tutkimus on voittaja. Tasatilanteessa finaaliraati päättää lopullisen järjestyksen.

Arviointipaneeli sekä finaaliraadin ulkopuoliset arvioitsijat käyttävät abstraktien ja käsikirjoitusten arvioinnissa yhteisiä kriteereitä. Tasapuolisuutta tieteenalojen kesken korostetaan ja arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

Hyväksymisilmoitus tutkijoille

Tutkijoille ilmoitetaan abstraktien hyväksymisestä sähköpostitse 2.10.2020.

Suulliset virtuaalitutkimusesittelyt

Kaikki työt (finalistit pois lukien) esitetään virtuaalisesti tutkimusesittelytallenteina torstaina 3.12.2020. Esitysmateriaalin toivotaan olevan suomenkielistä. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja. Lähetä diasi etukäteen keskiviikkoon 25.11.2020 mennessä Jonne Kamsulalle (jonne.kamsula(at)lts.fi). Esitysaika kullekin tutkimukselle on 10 minuuttia, jonka jälkeen keskustelulle on varattu 5-10 minuuttia. Ota tämä huomioon valmistellessasi esitystä.

Ohjeita esityksen laatimiselle:
Tee esityksesi PowerPoint- tai vastaavalla ohjelmalla. Nämä ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa. Käytä PowerPoint 2003 tai uudempaa versiota.

Esitysten tallennuksista ja tallennusaikataulusta tiedotamme tarkemmin lähiviikkoina. Huom! Kaikki tutkimuskilpailuun osallistuvat työt esitetään etäyhteydella, tallennetaan ja julkaistaan LTS:n verkkosivuilla. Tallenteiden käyttöikä on viisi vuotta. Mikäli et halua, että sinun esityksesi taltioidaan, ota yhteyttä asiasta jonne.kamsula(at)lts.fi.

Yhteenveto aikataulusta

 

Lisätietoja:
Jonne Kamsula
Liikuntatieteellinen Seura ry                  
puh. 010 778 6606, jonne.kamsula(at)lts.fi