Liikuntalääketieteen webinaari – Liikuttaako Covid-19?

Luennoitsijat

COVID-19 nuorilla aikuisilla

TYKS:in infektiovastuualueen ylilääkäri ja infektiosairauksien professori Jarmo Oksi, Turun yliopisto

Jarmo Oksi käsittelee puheenvuorossaan aluksi COVIDin epidemiologiaa ja taudinkuvaa sekä molempien kohdalla mahdollisia eroavaisuuksia nuorten ja vanhempien/ikäihmisten välillä. Luvassa on myös tietoa rokotteiden teho-odotuksista ja strategioista sekä alustavia ajatuksia niin kutsutusta long COVIDista.

Turun yliopisto
oksi(a)utu.fi

 

 

Fyysisen kunnon yhteydet COVID-19 -sairastumiseen ja sairastumisen vaikutukset fyysiseen kuntoon

Fysioterapian ja kuntoutuksen apulaisprofessori Arto Hautala, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Arto Hautalalla on yli 20 vuoden kokemus sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan tutkimisesta ja sen yhteydestä liikuntaan niin terveillä tutkittavilla kuin sydänpotilailla. Hän on ollut mukana asiantuntijana, kouluttajana ja tutkijana lukuisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hautala on liikunnan käypähoitosuosituksen asiantuntija ja sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus –suositustyöryhmän puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja. Tällä hetkellä hän työskentelee fysioterapian ja kuntoutuksen apulaisprofessorina Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa sekä vanhempana tutkijana Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian sydäntoimenpiteiden tutkimusryhmässä.

Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta
arto.j.hautala(a)jyu.fi

 

Aktiiviliikkuja ja infektiot

Ylilääkäri, LT Maarit Valtonen, Huippu-urheiluyksikkö, Suomen Olympiakomitea ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus