Vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden aikataulu ja kirjoitusohjeet

Liikunta & Tiede -lehti julkaisee vertaisarvioituja suomalaisia tutkimusartikkeleita tutkimusartikkeliliitteessä ja verkkosivuilla.

Käsikirjoituksia otetaan arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa: 31.3.2024 ja 30.9.2024 mennessä. Määräajoista myöhästyneet artikkelit siirtyvät automaattisesti seuraavan arviointierään. Käsikirjoitukset tulee toimittaa edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä sähköisesti Liikunta & Tiede -lehden toimitukseen: tutkimusartikkelit(at)lts.fi.

 

Tutkimusartikkeleiden kirjoitusohjeet (pdf)

 

Liikunta & Tiede -lehden vertaisarviointiprosessin kuvaus

 

Kunkin käsikirjoituksen arvioi vähintään kaksi kyseisen tieteenalan kotimaista ansioitunutta tutkijaa. Julkaisemisesta päättää lehden toimitusryhmä asiantuntijalausuntojen perusteella. Toimitustyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutustu myös Tutkimuseettisen neuvokunnan ohjeisiin sekä kansainväliseen Vancouver-ohjeistoon.

Liikunta & Tiede -lehti on monitieteinen ja julkaisee alkuperäisraportteja suomeksi. Tutkijoille ja tutkijakoulutettaville lehti tarjoaa mahdollisuuden raportoida tutkimustuloksia alan kotimaisessa tieteellisessä julkaisussa. Lehti toimii myös välineenä tutkijakoulutuksessa ja soveltuu väitöskirjan osajulkaisujen julkaisemiseen.

Kuvituskuvassa henkilö kirjoittaa kynällä tekstiä paperille.