Liikuntatieteellinen Seura 90 vuotta

Vuonna 2023 juhlimme 90-vuotisjuhlia, sillä seuramme perustettiin 18.2.1933. Lisäksi Liikunta & Tiede -lehti täyttää 60 vuotta. Lehden kannessa luki aluksi Stadion. Nykyisen nimensä lehti sai vuonna 1981. Juhlavuosi näkyy kaikissa tilaisuuksissamme ja Liikunta & Tieteen sivuilla.

Liikuntatieteellisen Seuran toimiston väki kokoontuneena juhlaillallisen alkupalapöydän viereen. Kuva: Juha Laitalainen.

Liikuntatieteellisen Seuran juhlavuosi huipentui Liikuntatieteen päivillä

Keskiviikkona 6.9.2023 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennukseen kokoontui parisatapäinen joukko liikuntatieteiden ystäviä juhlistamaan 90-vuotiasta Liikuntatieteellistä Seuraa. Samalla juhlittiin myös 60-vuotiasta Liikunta & Tiede -lehteä.

Tilaisuudessa esiteltiin Liikuntatieteellisen Seuran uudet kunniajäsenet:

Emeritus, ”Mr. Erityisliikunta” Kari Koivumäki piti iltajuhlassa kunniajäsenten kiitospuheenvuoron.

Iltajuhlaan osallistuneet kunniajäsenet. Kuva: Juha Laitalainen.

LTS:n juhlapuheenvuoron piti seuran kunniapuheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston kunniatohtori Lauri Tarasti. Puheessaan Tarasti muisteli LTS:n historiaa sen perustamiskokouksesta 18.2.1933 tähän päivään. Hän esitti myös vankan näkemyksen LTS:n roolista tänään:

”Arvoisat kuulijat!

Liikuntatieteellinen Seura on 90 vuotensa aikana vakiinnuttanut paikkansa liikunnan toimintakentässä. Se tarjoaa tiedonvälityksessään tilaa erilaisille mielipiteille ja arvioi kriittisesti tutkimuksen pohjalta liikunnan ja myös urheilun ongelmia – ja varsinkin nyt, kun meillä on vain yksi urheilun ja liikunnan yhteinen keskusjärjestö. Seuran tulee edelleen tarjota opetus- ja kulttuuriministeriölle sen tarvitsemaa tietoa ja tutkimusta liikunnasta.

Seuran kannattaa tarjota apuaan hallitusohjelmassa tarkoitetulle Suomi liikkeelle -ohjelman ministerityöryhmälle. Kun hallitusohjelmassa on nimenomaan lausuttu, että ohjelman toimeenpanoon osoitetaan päätoiminen sihteeristö ja sen viestintään varataan resursseja, on syytä todeta, että Liikuntatieteellinen Seura harjoittaa johtavana yksikkönä liikunnan tiedeviestintää.

Ohjelman 16 kohdasta useat vaativat selvitystoimia, joita suorittamaan Liikuntatieteellinen Seura hyvin sopisi. Suosittelen tällaista yhteistyötä.

Liikkumattomuuden torjunta tarvitsee kaikkia liikunnan tahoja.”

Lauri Tarasti pitämässä puhetta. Kuva: Juha Laitalainen.

Iltajuhlassa Jyväskylän kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg.

Ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä pohti puheenvuorossaan ajankohtaisia tutkimustarpeita, joita ovat hänen mukaansa muun muassa liikunnan eettiset kysymykset, liikunnan talouden tarkastelu kansantalouden menetelmin, tiedolla johtamisen problematiikka, urheiluseuratoiminnan tila 2020-luvulla, liikunnan ja ilmastonmuutoksen suhde ja kansainvälisen urheilujärjestelmän kriisitilanne.

Liikunnan ja yhteiskunnan välinen suhde on Rannon mukaan tiivistymässä. Tutkimuksessa onkin hänen mielestään kyettävä nostamaan esiin liikuntaan vaikuttavat kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja kansainväliset ilmiöt entistä paremmin.

Ranto korosti, että tutkijoiden on voitava tarkastella aiheitaan ja kohteitaan kriittisesti ilman häirintää ja maalittamista. Hän totesi Liikuntatieteellistä Seuraa tarvittavan tulevaisuudessakin muun muassa tutkimustiedon välittäjänä ja liikuntatutkimuksen edistäjänä.

Esko Ranto puhumassa iltajuhlassa. Kuva: Juha Laitalainen.

Valokuvaaja Juha Laitalainen ikuisti juhlaillan tunnelmat. Lisää valokuvia löydät tästä Laitalaisen kokoamasta pdf-esityksestä.

Kaikki juhlavuoden tapahtumat

Tutustu seuramme historiaan

Tietoa seuran historiasta löydät verkkosivujemme historiaosuudessa sekä Liikunta & Tieteessä vuoden 2023 aikana julkaistavassa juttusarjasta:

Myös liikuntatieteellisessä tiedekunnassa juhlittiin: liikunnanopettajakoulutus 60 vuotta

Lue Toni Piispasen teksti "Miten saavutettavaa liikunta on?", joka perustuu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 60-vuotisjuhlassa 26.10.2023 pitämään juhlapuheeseen.