Milloin

30.05.2023-30.05.2023

Missä

Webinaari

Kuntien soveltavan liikunnan työkirjan julkistaminen

Tervetuloa mukaan seuraamaan kuntien soveltavan liikunnan työkirjan julkistamistilaisuutta verkossa 30.5. klo 9–11. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (LSAVI) toteutti vuosien 2021–2022 aikana projektin soveltavan liikunnan palvelujen kehittämiseksi Lounais-Suomen alueen kunnissa osana LSAVI:n liikuntatoimen vuosien 2021–2024 strategiaa. Tavoitteena on liikuntapalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun vahvistaminen liikuntapalveluissa. Kehittämisprojekti perustui soveltavan liikunnan palvelujen nykytilan selvittämiseen Lounais-Suomen alueen kunnissa ja nykytilasta johdettuihin kehittämisehdotuksiin.

Osana kehittämisprojektia Liikuntatieteellinen Seura laati soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan, jonka avulla kunnan liikuntatoimi voi suunnitella soveltavan liikunnan palvelujen järjestämisen esimerkiksi kunnanvaltuustojen vaalikauden mittaisiksi jaksoiksi.

Tilaisuudessa esitellään työkirjan käyttöä liikuntapalveluiden suunnittelussa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat palvelujen potentiaalisen kysynnän ja tarjolla olevien palvelujen nykytilanteen kartoitus, vastuiden jako eri toimijoiden kesken, resurssitarpeiden arviointi ja eri osapuolten sitouttaminen yhteistyöhön.

Ohjelma

  • Tilaisuuden avaus, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  • Alustus: syrjintä, yhdenvertaisuus ja liikkuminen, Juhani Kortteinen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteeri
  • Taustaselvitys soveltavan liikunnan tilanteesta Lounais-Suomen kunnissa, Timo Ala-Vähälä, Liikuntatieteellinen Seura
  • Kuntien käyttäjäkokemukset, Paimio ja Turku
  • Soveltavan liikunnan työkirja, Riikka Roitto, Liikuntatieteellinen Seura

Ilmoittautuminen on päättynyt.