Viittomakielellä ohjattujen liikuntaryhmien tarjonnan kasvattaminen

Kuva: Antero Aaltonen

Tyyppi: Uusi soveltavan liikunnan tuote. Vuonna 2018 syksyllä aloitettujen viittomakielisten liikuntaryhmien tarjonnan laajentaminen.

Kuvaus: Viittomakielellä ohjatut liikuntaryhmät Jyväskylässä: 

Näiden lisäksi on ollut tarjolla lasten uimakoulua sekä kuntosalikurssia. Näihin ei ole tullut toistaiseksi riittävästi osallistujia pandemian aikana. 

Käyttötarkoitus: Viittomakieliset eivät niinkään koe olevansa soveltavan liikunnan kohderyhmää, vaan kokevat vahvasti kuuluvansa erilliseen kielelliseen kulttuuriin. Kuitenkin viittomakielisten liikuntaryhmien ohjaaminen vaatii erityisjärjestelyitä ja osaamista liikunnanohjaajalta. Pelkästään tulkin välityksellä ohjattu liikuntaryhmä tuo haasteita siinä, että viittomakielinen ei tiedä kumpaa katsoo ‒ ohjaajaa vai tulkkia. Tästä syystä on parasta, jos ohjaaja on viittomakielentaitoinen ja pystyy sekä ohjaamaan, että viittomaan yhtä aikaa.

Prosessi: Ryhmien perustaminen lähti liikkeelle, kun Suomen Kuurojen Urheiluliiton (SKUL) liikuntakoordinaattori otti yhteyttä liikuntapalveluihin. Hänen kanssaan lähdettiin suunnittelemaan potentiaalisia kohderyhmiä, jotka voisivat tarvita ryhmäliikuntaa. SKUL:n lisäksi suunnitteluun ja yhteistyöhön kutsuttiin Jyväskylän Kuurojen Urheiluseuran Jalon edustaja. Valtakunnallinen ja paikallinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan järjestää kysyntään vastaavaa toimintaa. Tiedotus paikallisesti ryhmistä meni Jalon kautta sen jäsenille, Jyväskylän Kuurojen yhdistykselle sekä valtion erityiskoulu Valteriin. Näiden tiedotuskanavien lisäksi ryhmät ovat näkyvillä liikuntapalveluiden nettisivuilla, esitteissä ja somessa. Liikuntapalveluiden nettisivuille on tarkoitus vielä tehdä video, missä kerrotaan viittomakielellä ryhmistä ja niihin ilmoittautumisesta.

Toimijat tai vastuuhenkilö: Jyväskylän Jalon ja SKUL:in kautta on saatu ohjaajat ryhmiin sekä huolehdittu ryhmistä tiedottamisesta. Liikuntapalvelut varaa toiminnalle tilat ja maksaa ohjaajalle ohjauskorvauksen.

Tulokset ja arviointi: Ensimmäisenä vuonna (2018) oli tosi hyvin ryhmissä mukana ryhmäläisiä ja tuli paljon positiivista palautetta. Vaikka liikuntapalveluilla on ollut jo vuosia yksi vesijumppa viikossa viittomakielisille, niin tarvetta on myös muulle liikunnalle. Korona on vaikuttanut ryhmien toimintaan ja jostain syystä viittomakieliset henkilöt ovat olleet osallistumaan ohjattuun toimintaan pandemian aikana. Syksyllä 2021 oli tarkoitus aloittaa kaikki viittomakieliset ryhmät normaalisti, mutta ilmoittautuneita ryhmiin ei tullut ollenkaan. Tammikuussa 2022 yritetään vielä käynnistää ryhmät, jos tulee riittävästi osallistujia. 

Lisätiedot: Heli Sohkanen, vastaava liikunnanohjaaja (soveltava liikunta), Jyväskylän kaupunki

Tutustu Jyväskylän kaupungin viittomakielisiin liikuntaryhmiin.
Tutustu Suomen Kuurojen Urheiluliiton julkaisuun: Opas kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen.