Soveltavan liikunnan kumppanuushanke

Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hanke on Liikuntatieteellisen Seuran kesällä 2020 käynnistämä valtakunnallinen kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa kehittävä hanke, jonka tavoitteena on vastata kuntien kehittyneeseen tarpeeseen tarjota kaikille avointa liikuntaa. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Erityisryhmiin laskettavien kuntalaisten määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan väestön ikääntyessä sekä tunnistettaessa uusia vähemmistöryhmiä. Kaikille avoin tai soveltava liikunta ei voi jäädä yksin erityisliikunnanohjaajan toteutettavaksi. SLKK -hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina ja tukevat paikallisia toimijoita kaikille avoimen liikunnan järjestämiseksi.

Hankkeessa mukana olevat pilottikunnat luovat uusia yhteistyömalleja kaikille avoimen liikunnan järjestämiseksi paikallisten kehityskumppaneiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset suuntaviivat ja ohjeet kunnille kaikille avoimen ja soveltavan liikunnan järjestämiseksi. Tällä hetkellä tukimuodot ja toimintatavat kuntien sisällä vaihtelevat. 

 

Lisätietoa hankkeesta: hankekoordinaattori Riikka Roitto, riikka.roitto(at)lts.fi, puh. 010 778 6608