Soveltavan liikunnan kumppanuushanke

Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hanke oli Liikuntatieteellisen Seuran valtakunnallinen kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa kehittävä hanke, joka vastasi kuntien tarpeeseen tarjota kaikille avointa liikuntaa. Hanke toteutettiin vuosina 2020–2023 ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Erityisryhmiin laskettavien kuntalaisten määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan väestön ikääntyessä sekä monipuolistuessa. Kaikille avoin tai soveltava liikunta ei voi jäädä vain erityisliikunnanohjaajan toteutettavaksi. SLKK-hankkeen tavoitteena oli, että tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina ja tukevat paikallisia toimijoita kaikille avoimen liikunnan järjestämiseksi.

Hankkeessa mukana olleet pilottikunnat loivat uusia yhteistyömalleja kaikille avoimen liikunnan järjestämiseksi paikallisten kehityskumppaneiden kanssa. Hanke loi yhteiset suuntaviivat ja ohjeet kunnille kaikille avoimen liikunnan järjestämiseksi. Kehittämistyö jatkuu kunnissa hankkeen loppumisen jälkeenkin. 

 

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Hankekuntien tuottama materiaali