Soveltavan liikunnan symposio webinaarin sponsorit:

Soveltavan liikunnan symposio on toteutettu seuraavien järjestöjen tuella:

 

Cheerleadingliitto

Cheerleadingliitto logo

Suomen Cheerleadingliitto on vuonna 1995 perustettu valtakunnallinen lajiliitto, joka valvoo kaikkien lajin harrastajien ja lajin parissa toimivien etuja. Yhdistyksen tarkoituksena on cheerleadingtoiminnan edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikunta-toiminnan harjoittaminen sekä toimiminen lajin harrastajien valtakunnallisena yhdyselimenä. harrastajien ja lajin parissa toimivien etuja. Yhdistyksen tarkoituksena on cheerleadingtoiminnan edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikunta-toiminnan harjoittaminen sekä toimiminen lajin harrastajien valtakunnallisena yhdyselimenä.
 

Folkhälsan

Folkhälsan logo

Folkhälsan on monipuolinen, moderni, yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan organisaatio joka auttaa, tukee, kouluttaa, tutkii, hoivaa ja on läsnä jokaisessa elämänvaiheessa. Folkhälsan vaikuttaa sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa terveys ja elämänlaatu ovat keskipisteessä.

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Folkhälsan verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.
 

Hengitysliitto

Hengitysliitto logo

Tärkeintä on lähteminen - vähintään kerran päivässä! Hengitysliitto yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kannustaa kaikkia liikkumaan lähtöpistekorttikampanjan avulla. Löydä oma tapasi liikkua - vielä parempi, jos hengästyt!

Tule hakemaan päivitetyt potilasoppaamme.
 

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti logo

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti pärjäävien ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Tavoitteena on ottaa käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä käytäntöjä. Terveysliikuntaa toteutetaan ohjelmakunnissa yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. Tutustu Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan.
 

Kävelyfutis

Kävelyfutis logo

Kävelyfutis on matalan kynnyksen palloilulaji, jossa muutamilla sääntömuutoksilla on saatu loukkaantumisriskiä ja pelaajien välisiä tasoeroja pienemmäksi. Kukunori ry:n kolmivuotinen kävelyfutishanke (2018-2020) on STEA:n rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on luoda sosiaalisen liikunnan edellytykset päihde- ja mielenterveystoipujille. Hanke avustaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita kävelyfutistoiminnan aloittamisessa ja liittämisessä osaksi
organisaation toimintaa.
 

Soveltava liikunta Soveli ry

SoveLi ry logo

SoveLi kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää järjestöä. Olemme soveltavan liikunnan asiantuntija Suomessa.

Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. SoveLi siivittää jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä yhteistyöverkoston.

Tuemme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla hyviä käytäntöjä ja tietoa alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista.
 

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea logo

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. Paralympiakomitea toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnassa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen edellytyksiä edistäen.


Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien edunvalvontajärjestö. Järjestö ajaa jäsentensä ammatillisia, koulutuksellisia ja taloudellisia etuja, edistää jäsenistönsä ammattitietouden ja -taidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä edistää hyvinvointipalvelujen kehitystä.