Soveltavan liikunnan symposio webinaarin sponsorit:

Soveltavan liikunnan symposio on toteutettu seuraavien järjestöjen tuella:

Hengitysliitto

Hengitysliitto logo 
 

 

Tärkeintä on lähteminen - vähintään kerran päivässä! Hengitysliitto yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kannustaa kaikkia liikkumaan lähtöpistekorttikampanjan avulla. Löydä oma tapasi liikkua - vielä parempi, jos hengästyt! Tutustu päivitettyihin potilasoppaisiin Hengitysliiton sivuilla.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti logo

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti pärjäävien ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Tavoitteena on ottaa käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä käytäntöjä. Terveysliikuntaa toteutetaan ohjelmakunnissa yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. Tutustu Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan.

Ikäinstituutti julkaisee omia selvityksiä ja tutkimuksia Tiitu-uutiskirjeessä, joita julkaistaan vuodessa 1-4. Tavoitteena on myös linkittää uutiskirjeen yhteyteen hyviä toimintamalleja, joiden avulla tutkimusta voi viedä käytännön toteutukseen. Lue uusin TiiTu -uutiskirje.

 

Soveltava liikunta Soveli ry

SoveLi ry logo

SoveLi kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää järjestöä. Olemme soveltavan liikunnan asiantuntija Suomessa.

Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. SoveLi siivittää jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä yhteistyöverkoston.Tuemme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla hyviä käytäntöjä ja tietoa alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista.

SoveLi on uudistanut koulutuspalvelujaan! Koulutukset on uudistettu sekä sisällöllisesti, että laajuudeltaan. Tarkoituksena on tarjota kattava ja käytännönläheinen koulutuspaketti soveltavasta liikunnasta, jonka avulla lisätään tietotaitoa kohdata erilaisia liikkujia. Koulutuspalveluihin kuuluvat muun muassa luennot sekä räätälöity koulutus. Käy tutustumassa koulutustarjontaan!
 

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea logo

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. Paralympiakomitea toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnassa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen edellytyksiä edistäen.

Paralympiakomitea on käynnistänyt Avoimet ovet -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on tarjota urheiluseuroille eväitä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä vuonna 2023 suomalaisissa urheiluseuroissa olisi kaksinkertainen määrä toimintarajoitteisia liikkujia nykyhetkeen verrattuna. Lue lisää hankkeesta!


Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien edunvalvontajärjestö. Järjestö ajaa jäsentensä ammatillisia, koulutuksellisia ja taloudellisia etuja, edistää jäsenistönsä ammattitietouden ja -taidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä edistää hyvinvointipalvelujen kehitystä.