Soveltavan liikunnan päivät 2022

Näytteilleasettajat

 

Liikunta & Tiede -lehti on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille: liikkuville ja liikkumattomille. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehden julkaisemisesta vastaa Liikuntatieteellinen Seura ja vuosittain ilmestyy viisi painettua numeroa. Lehden tilaajille ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenille on tarjolla näköislehti verkossa. Tutustu ja tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi!

Tutustu Liikunta & Tiede -lehteen

 

Liikuntahankkeet.fi kokoaa liikunnan hankkeet ja hyvät käytännöt samaan verkkopalveluun. Hankerekisteristä voit sekä hakea tietoa että jättää rekisteriin tiedot liikuntahankkeista tai hyvistä käytännöistä muiden hyödynnettäväksi.

Tutustu liikuntahankkeet.fi-palveluun

 

 


 

Suomen Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. Paralympiakomitea toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnassa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen edellytyksiä edistäen. Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille.

Tutustu Paralympiakomiteaan

 

Vinkkejä hengitysterveyden edistämiseen! Tule tutustumaan uuteen Unilukkarit tuuppaavat vireyttä liikkumiseen -hankkeseen (OKM, 2022-2024), jossa edistetään uniapneariskissä olevien tai uniapneaa sairastavien ammattikuljettajien terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla.

Tutustu Hengitysliittoon


Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen. Malike:

Tutustu Malikeen

 

Vuonna 1920 perustettu Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL ry on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö. Tehtävämme on edistää kuulovammaisten urheilun ja liikunnan tasa-arvoisuutta ja luoda mahdollisuuksia liikkumiseen. Palvelemme kuurojen lisäksi sisäkorvaistutteen käyttäjiä, huonokuuloisia ja kuulevia viittomakielisiä. Toimintamme rakentuu kolmelle eri osa-alueelle; seura-, kilpailu- ja liikuntatoimintaan.

Tutustu SKUL ry:hyn
 

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Kokoamme yhteen 20 kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä, jotka edistävät soveltavaa liikuntaa. Toimintamme tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat. Toimintamme lähtökohdat ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Tutustu Soveli ry:hyn​​​​​

 

Ikiliikkuja on osa valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön ”Liikkuva”-ohjelmakokonaisuutta. Ikiliikkujan kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat, jotka eivät liiku riittävästi terveytensä kannalta.

Tutustu Ikiliikkujaan

 

Ikäinstituutti tekee työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi.

Tutustu Voimaa vanhuuteen -sivustoon

 

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

Tutustu UKK-instituuttiin

 

 

Tervetuloa näytteilleasettajaksi!

Kaikki liikunta- ja terveysalan yritykset ovat tervetulleita näytteilleasettajaksi Soveltavan liikunnan päiville 24.–25.8.2022 Metropolia Myllypuron kampukselle Helsinkiin. Soveltavan liikunnan päivät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tavata kasvokkain liikuntakentän päättäjiä, asiantuntijoita, tutkijoita ja tiedon soveltajia. Tapahtumaan odotetaan reilua 200 osallistujaa.

Näyttelyt ovat esillä koko tapahtuman ajan. Näyttelytilana toimii kampuksen A-rakennuksen pääaula, josta on kulku luentotiloihin ja ruokailuihin.

Näyttelypaikka sisältää pöydän, kaksi tuolia ja sähköliitännän (noin 4 m²). Näytteilleasettaja voi halutessaan luoda myös virtuaalisen näyttelypisteen tapahtuman virtuaaliselle tapahtuma-alustalle.

Näytteilleasettajien hinnasto

Pakettiin kuuluu yhden henkilön osallistuminen seminaariin sisältäen tapahtuman aikaiset ruokailut ja osallistumisen iltatilaisuuteen keskiviikkona 24.8.

Tarjoushinta 360 € (alv. 0 %, yleishyödyllinen yhdistys).

Näyttelymahdollisuudesta kiinnostuneita pyydämme ottamaan yhteyttä tapahtuman tuottajaan:
Vilja Sipilä, p. 010 778 6605 tai vilja.sipila(at)lts.fi.