Liikuntalääketieteen päivät 2024

Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2024 -kilpailu

Liikuntalääketieteellinen tutkimuskilpailu

Osallistumisohjeet

Kilpailuun voi osallistua 1.1.2024 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntalääketieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailun tulokset esitellään Liikuntalääketieteen päivillä 27.–28.11.2024, Hotel Haaga Central Parkissa Helsingissä.

Kaikki palautetut tutkimusabstraktit osallistuvat Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2024 -kilpailuun. Kilpailussa jaetaan useampia palkintoja, joista vähintään yksi palkinto menee nuorelle liikuntalääketieteen tutkijalle.

Nuoreksi tutkijaksi katsotaan henkilö, joka ei ole vielä väitellyt ja on korkeintaan 35-vuotias seminaarin alkaessa. Pyydettäessä kilpailijan tulee esittää henkilöllisyystodistus tai vastaava. Nuoren tutkijan osallistuminen kilpailuun merkitään abstraktilomakkeeseen erikseen.

Suomenkielinen abstrakti tulee jättää Webropol-lomakkeella viimeistään maanantaina 11.9.2024 klo 16.00 mennessä.

Linkki abstraktilomakkeeseen >>

Kaikki hyväksytyt abstraktit julkaistaan Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla. Abstraktin palauttaneiden tulee ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu normaalisti tapahtuman osallistujatietojen mukaisesti. Jos tutkija ei pääse tapahtumaan ja abstrakti on jo prosessoitu (arviointi + painaminen lehteen), veloitamme 100 euroa.

Kirjoitusohjeet

Varsinaisessa tekstissä esitellään tutkimuksen tausta, menetelmät, päätulokset ja johtopäätökset (otsikoiden seuraavasti):

Tekstiosiossa ei saa ilmetä tutkimuksen tekijää, taustayhteisöä tai muita tunnistetietoja.

Abstraktin pituus saa olla enintään 3 500 merkkiä eikä siinä saa olla taulukoita tai kuvioita, sillä vain ASCII-merkit toistuvat sähköisellä lomakkeella. Vinkki: Varmistuaksesi, että teksti sisältää vain ASCII-merkkejä, kopioi teksti johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad). Myös viitteiden ja välilyöntien tulee mahtua 3 500 merkkiin.

Tutkija voi olla ensimmäisenä kirjoittajana vain yhdessä abstraktissa. Muuten osallistumista ei rajoiteta. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

Arviointi

Abstrakteista poistetaan tunnistetiedot ja ne numeroidaan. Liikuntalääketieteen keskusten nimeämistä asiantuntijoista koostuva arviointipaneeli arvioi ja pisteyttää jokaisen abstraktin. Arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Annettujen pisteiden perusteella parhaat tutkimukset pääsevät jatkoon. Tasatilanteissa arviointipaneeli päättää lopullisen järjestyksen.

Eniten pisteitä saaneista abstrakteista pyydetään täydellinen suomen- tai englanninkielinen käsikirjoitus 3.10.2024. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jonne.kamsula(at)lts.fi ja niiden tulee olla perillä 7.11.2024 klo 16.00 mennessä.

Numerotunnistein koodatut käsikirjoitukset lähetetään myöhemmin nimettävälle ulkopuoliselle finaaliraadille, joka arvioi ja pisteyttää jokaisen käsikirjoituksen. Annettujen pisteiden keskiarvo lasketaan ja lisätään abstraktiarvioinnissa saatuihin pisteisiin. Lopullisessa arvioinnissa abstraktin osuus on 25 % ja käsikirjoituksen osuus on 75 %. Korkeimmat yhteispisteet saanut tutkimus on voittaja. Tasatilanteessa finaaliraati päättää lopullisen järjestyksen.

Arviointipaneeli sekä finaaliraadin ulkopuoliset arvioitsijat käyttävät abstraktien ja käsikirjoitusten arvioinnissa yhteisiä kriteereitä. Tasapuolisuutta tieteenalojen kesken korostetaan ja arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

Hyväksymisilmoitus tutkijoille

Tutkijoille ilmoitetaan abstraktien hyväksymisestä tapahtumaan sähköpostitse 13.9.2024. Vaikka tutkijan työ olisi hyväksytty esitettäväksi, vaaditaan normaali ilmoittautuminen päiville 1.11.2024 mennessä (LLTP24-tapahtumasivusto tai linda.raivio(at)lts.fi, p. 010 778 6602).

Suulliset tutkimusesittelyt

Kaikki työt (finalistit pois lukien) esitetään tutkimusesittelysessiossa paikan päällä tapahtumassa. Finalistit esittävät työnsä erillisessä finaalisessiossa paikan päällä tapahtumassa. Esitysten valmistelusta lähetämme tutkijoille erilliset ohjeet.

Esitysaika kullekin tutkimukselle on 4 minuuttia, jonka jälkeen keskustelulle on varattu aikaa 2 minuuttia. Otathan tämän huomioon valmistellessasi esitystäsi/tallennettasi.

Esitysmateriaalin toivotaan olevan suomenkielistä. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

Ohjeita esityksen laatimiseen

Tee esityksesi PowerPointilla tai vastaavalla ohjelmalla. Nämä ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa.

Esitysmuoto, aikataulut ja esitysjärjestys toimitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa erillisellä sähköpostilla. Huom! Tänä vuonna tutkimusesittelyt tullaan kuvamaan ja/tai tallentamaan ainoastaan pääsalin (iso auditorio) osalta. Mikäli et halua, että sinun esityksesi kuvataan/tallennetaan, ilmoita asiasta jonne.kamsula(at)lts.fi.

Aikataulu

 

Lisätietoja

Jonne Kamsula    
p. 010 778 6606, 050 310 5423
jonne.kamsula(at)lts.fi