Liikuntalääketieteen päivät 2024

Luennoitsijat

Outi Linnaranta, psykiatrian erikoislääkäri, psykiatrian dosentti, YET, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Outi LinnarantaOuti Linnaranta koordinoi mielenterveysstrategian 2020–2030 toimeenpanoa THL:lla. Mielenterveysstrategia korostaa mielen hyvinvoinnin tärkeyttä osana laajempaa mielenterveyden käsitettä. Outi Linnarannan vastuualueita ovat erityisesti tiedolla johtaminen ja palvelujärjestelmän kehittäminen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ben Singh, Research Fellow, University of South Australia

Dr. Ben SinghBen Singh, research fellow, University of South Australia; Carol Maher, professor, Medical Research Future Fund Emerging Leader, University of South Australia, and Jacinta Brinsley, postdoctoral research fellow, University of South Australia.
While traditional treatments such as therapy and medication can be effective, our new research highlights the importance of exercise in managing these conditions.Our recent study published in the British Journal of Sports Medicine reviewed more than 1,000 research trials examining the effects of physical activity on depression, anxiety, and psychological distress. It showed exercise is an effective way to treat mental health issues—and can be even more effective than medication or counseling.
@BenSinghPhD
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomi Mäki-Opas, professori, yhteiskuntapolitiikka, Vaikuttavuuden talo, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue

Tomi Mäki-OpasToimin yhteiskuntapolitiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Olen erityisesti kiinnostunut yhteiskuntapolitiikan, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuudesta, erityisesti hyvinvoinnin jakautumisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kysymyksistä. Johdan "Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa" -tutkimusyhteisöä ja "Vaikuttavuuden talo" -verkoston toimintaa sekä kehittämistä. Lisäksi Pohjois-Savon hyvinvointialueella tehtävänäni on edistää hyvinvointipalveluiden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuustutkimusta, vaikuttavuuden mittaamista sekä vaikuttavuustietoon perustuvaa tiedolla johtamista. 
 
 
 
 
 

Markku Ojanen, psykologian emeritusprofessori, tietokirjailija, luennoitsija

Markku OjanenTutkimusaiheita: onnellisuus, syövän psykososiaaliset tekijät, mielenterveys, terveys, liikunta, työhyvinvointi ja positiivinen psykologia. Useita julkaisuja ulkomaisissa ja kotimaisissa tiedelehdissä. Kirjoittanut 40 kirjaa, joista viimeisin Positiivisen psykologian käsikirja. Toiminut Tampereen yliopiston psykologian laitoksen johtajana ja Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan puheenjohtajana. Osallistunut useisiin terveyden ja mielenterveyden kehittämishankkeisiin. Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen mielenterveyspalkinto 2013.
 
 
 
 
 
 
 

Matthew P. Herring, Associate Professor, Physical Activity for Health Research Centre, HRI; University of Limerick, Ireland

Dr Matthew P. HerringDr. Herring is a Lecturer in Sport, Exercise, and Performance Psychology in the Department of Physical Education and Sport Science within the Faculty of Education and Health Sciences, a Fellow of the American College of Sports Medicine, and Director of the Exercise is Medicine Ireland National Centre. He is an internationally-recognized exercise psychologist whose transdisciplinary research program spans physical activity and mental health epidemiology, experimental research into acute and chronic effects of exercise on anxiety and depression among diverse populations, and mechanistic research into plausible psychobiological mechanisms of exercise dose, response, and compliance.  The overarching goals of his research are to understand the mechanisms that link physical activity and exercise to improved mental health; to understand how and in whom exercise is effective; and to identify profiles that best predict response and compliance.  His active research projects include investigations of dose-dependent associations between physical activity and Generalized Anxiety Disorder (GAD) and Depression; plausible mechanisms of acute exercise effects among young adults with analogue GAD; randomized controlled trials of the effects of resistance exercise training in analogue GAD and Pilates training in Multiple Sclerosis; and genetic and non-genetic mechanisms of exercise training effects on anxiety and depressive symptoms.
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaija Appelqvist-Schmidlechner, FT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kaija Appelqvist-SchmidlechnerSosiaalipsykiatrian dosentti Kaija Appelqvist-Schmidlechner toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimuspäällikkönä. Hän on tutkinut liikunnan ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohde on liikunnan merkitys ja mahdollisuudet mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaisa Hartikainen, neurologian erikoislääkäri, dosentti, kansallisen aivoterveysohjelman johtava asiantuntija

Kaisa HartikainenKaisa Hartikainen on neurologi, aivotutkija, luennoitsija ja asiantuntija.  Hän on johtanut yli 10v ajan Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikköä, nykyään tutkimusryhmää PIRHAssa. Hartikaisella on syvällinen asiantuntemus aivojen toiminnasta solutasolta aina mielentoimintojen tasolle. Viime vuosina hän on jalkauttanut affektiivisen ja kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksiaan myös työelämän aivohyvinvointiin ja aivoergonomiaan sekä 2023 päättyneessä Kestävä Aivoterveys- hankkeessa että kansallisen aivoterveysohjelman johtavana asiantuntijana. Hän on tutkinut myös työuupumuksen aivovaikutuksia. Hartikainen pitää neurologin vastaanottoa Tampereella Mehiläisessä. Erityisosaaminen liittyy kognitiiviseen ja käyttäytymisneurologiaan eli aivojen tiedonkäsittelytoimintoihin ja niiden muutoksiin aivosairauksissa ja vammoissa. Hartikainen pyrkii optimoimaan yksilöiden kokonaisvaltaista aivoterveyttä ja edistämään yhteiskunnan aivopääoman rakentamista.
 
 
 
 
 
 
 

Juho Korpi, TtM, ft, erityisasiantuntija Suomen fysioterapeutit

Juho KorpiJuho työskentelee Suomen Fysioterapeuteissa erityisasiantuntijana. Hänen vastuualueenaan ovat mm. terveyspolitiikkaan ja näyttöön perustuvaan työskentelytapaan liittyvät asiat. Juho on erityisen kiinnostunut liikunnallisesta kuntoutuksesta, fysioterapian vaikuttavuudesta ja terveydenhuollon kustannuksista.
 
 
 
 
 
 
 

Marjo Seppänen, FM, väitöskirjatutkija Oulun yliopisto, ODL Liikuntaklinikka

Marjo SeppänenMarjo Seppänen tekee poikkitieteellistä väitöskirjatutkimusta Oulun yliopistossa yhteistyössä maantieteen tutkimusyksikön, väestöterveyden tutkimusyksikön ja ODL Liikuntaklinikan kanssa. Hänen väitöskirjatutkimuksensa aiheena on asuinympäristön, fyysisen aktiivisuuden sekä masennusoireilun väliset yhteydet. Väitöskirjatyön viimeinen osatyö käsittelee erityisesti koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytymisen yhteyttä masennusoireiluun kaupungissa ja maaseudulla. Tutkimuksessaan Seppänen hyödyntää Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neil Cronin, liikuntabiologian professori, dosentti, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Neil CroninNeil Cronin käyttää tekoälymenetelmiä urheilun ja terveyden alan ongelmien ratkaisemiseen. Tämä sisältää lääketieteellisten kuvien analysointi, ihmisten ja eläinten liikkeiden analysointi sekä generatiivisten menetelmien käyttö uusien tietojen syntetisoimiseksi. Liikuntalääketieteen päivien teemasessiossion esityksessään hän keskittyy tekoälyn ja matkapuhelinten yhdistämiseen, jotta ihmisen liikkeestä voidaan saada uutta tietoa ja luoda kansalaistieteen sovelluksia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elina Sillanpää, LitT, apulaisprofessori, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen hyvinvointialue

Elina SillanpääElina Sillanpää työskentelee apulaisprofessorina ja akatemiatutkijana Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän johtaa tutkimusryhmää, jonka kiinnostuksen kohteena on elintapojen vaikutus kansansairauksien ehkäisyyn ja vanhenemiseen huomioiden perinnöllinen vaihtelu. Ryhmä on perehtynyt erityisesti fyysiseen aktiivisuuteen liittyvien ilmiasujen mallintamiseen laskennallisen ja kvantitatiivisen genetiikan menetelmin. Liikuntagenetiikan tutkimus on mahdollista vain isoilla aineistoilla ja kansainvälisessä yhteistyössä. Suomalaisen FinnGen-kohortin lisäksi ryhmä toteuttaa tutkimuksiaan myös muilla eurooppalaisilla biopankkiaineistoilla. Sillanpään johtama ryhmä kehittää ja pilotoi takaisinkutsututkimuksen toimintamallia suomalaisissa biopankeissa Suomen Akatemian FINBB-konsortiolle myöntämällä infrastruktuurirahoituksella.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaisu Martinmäki, LitT, senior researcher, Polar Electro Oy

Kaisu MartinmäkiKaisu Martinmäki työskentelee vanhempana tutkijana Polarin tutkimusyksikössä Polar Research Centerissa. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat uni, kuormittuminen, palautuminen ja fyysisen suorituskyvyn testaaminen. Polar on urheilukellojen, puettavien sensoreiden ja yksilöllisen kuntoilu-, urheilu- ja terveysopastuksen suunnannäyttäjä. Tutkimusyksikössä tehdään innovatiivista kansainvälistä tutkimus- ja kehitystyötä sensoriteknologian, liikuntatieteiden, käyttäytymistieteiden sekä tekoäly- ja datatutkimuksen alalla.

 

 

 

 

 

 

 

Satu Kaski, PsT, urheilupsykologi (sert), kouluttajapsykoterapeutti (senior), UTHA Oy

Satu KaskiSatu Kaski on psykologian tohtori, jolla on vuosikymmenien kokemus taiteen ja urheilun kentiltä niin psyykkisenä valmentajana ja potentiaalin virittäjänä kuin kliinikkonakin. Satulla on erikoispätevyys työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä psykoterapiaan.  Lisäksi hän on tietokirjailija.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riikka Pasanen, PsM, Urheilupsykologi (sert.), LitM ja psyykkinen valmentaja, Psykologipalvelu Focus; Mehiläinen Jyväskylä; UTHA Oy

Riikka PasanenRiikka on sertifioitu urheilupsykologi sekä koulutukseltaan psykologian ja liikuntatieteiden maisteri. Riikka toimii yrittäjänä työskennellen useiden eri lajien urheilijoiden ja joukkueiden psyykkisenä valmentajana sekä urheilupsykologina UTHA:ssa ja Urheilu Mehiläisellä. Näiden lisäksi Riikka toimii hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentajana Hintsa Performancella sekä valmentajana omassa lajissaan, CrossFitissa. Vuonna 2023 julkaistiin Riikan ja Arto Pietikäisen kirja ’Joustava mieli urheilussa’, joka käsittelee psyykkistä valmentautumista psykologisen joustavuuden näkökulmasta.