Liikuntalääketieteen päivät 2023

Näytteilleasettajat

 

Menossa mukana:

 

Liikunta & Tiede -lehti on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille: liikkuville ja liikkumattomille. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehden julkaisemisesta vastaa Liikuntatieteellinen Seura ja vuosittain ilmestyy viisi painettua numeroa. Lehden tilaajille ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenille on tarjolla näköislehti verkossa. Tutustu ja tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi!

Tutustu Liikunta & Tiede -lehteen

 

 

Liikuntalääketiede Suomi on kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostama asiantuntijaverkosto, joka tutkii ja edistää urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Lue li­sää Lii­kun­ta­lää­ke­tie­de Suo­mi -asian­tun­ti­ja­ver­kos­tos­ta

 

 

Vald on 2015 perustettu australialainen maailman johtava mittausjärjestelmäkehittäjä. Järjestelmiä voidaan käyttää useilla eri aloilla ammattiurheilusta lääketieteeseen ja kuntoutukseen, niiden tarjotessa täsmällisen käsityksen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston suorituskyvystä. Valdin tiimi koostuu tutkijoista, kliinikoista, suunnittelijoista, kehittäjistä ja insinööreistä. Järjestelmät tarjoavat reaaliaikaista dataa testattavasta henkilöstä, joten niiden soveltuvuus sekä testaukseen että harjoitteluun on korkea. Testi- ja harjoitteludatan avulla saadaan parempaa, tietoon perustuvaa päätöksentekoa kuntoutuksessa ja harjoittelussa.

Lue li­sää VALD:sta

 

Sportcare Ky tarjoaa laadukkaimmat liikuntavammojen hoitoon liittyvät tuotteet nopeasti henkilökohtaisella palvelulla. Lisätietoa tuotteistamme ja palveluista löytyy verkkosivuiltamme.

Lue li­sää Sportca­re Ky:sta

 

 

Kubios Oy tarjoaa ohjelmistotuotteita sydämen sykevälivaihtelun (HRV) analysointiin. Yrityksemme kehittämät ohjelmistotuotteet on suunniteltu vastaamaan vaativiin tieteellisiin tarpeisiin, ohjelmistojen helppokäyttöisyyttä unohtamatta. Kubios HRV ohjelmistoa käytetään noin 1800 yliopistossa, 149 eri maassa, ja sitä on käytetty noin 5900 tieteellisessä artikkelissa. Olemme mukana Liikuntalääketieteen päivillä ke. 29.11. Tervetuloa kuulemaan lisää Kubios HRV ohjelmistoista!

Lue li­sää Kubios Oy:sta

 

 

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

 

Tu­tus­tu UKK-ins­ti­tuu­tin verk­ko­si­vui­hin

Tu­tus­tu Ter­ve kou­lu­lai­nen -verk­ko­si­vus­toon

Tu­tus­tu Smart Mo­ves -verk­ko­si­vus­toon

Tutustu UKK-instituutin Ikä-HYTE-hankkeeseen

 

Terve urheilija -ohjelma vie tutkittua tietoa urheilijan terveydestä, vammojen ehkäisystä ja ravitsemuksesta valmentajille ja urheilijoille, heidän taustajoukoilleen ja kaikille urheilusta kiinnostuneille. Terve urheilija -ohjelmaa koordinoivat Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti. Terve urheilija välittää tietoa terveurheilija.fi-verkkosivujen sekä sosiaalisen median kanavien kautta (@terveurheilija). Kaikki verkkomateriaalimme ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lisäksi ohjelma järjestää urheiluvammojen ehkäisyn valmentajakoulutuksia ympäri Suomen. Tunnistat meidät sloganeista: ”Terve urheilija menestyy!” ja ”Tutkittu tieto valmennuksen tueksi”.

Lue li­sää Ter­ve ur­hei­li­ja -oh­jel­mas­ta

 

 

Liikuntahankkeet.fi kokoaa liikunnan hankkeet ja hyvät käytännöt samaan verkkopalveluun. Löydät hankerekisteristä tietoa käynnissä olevista ja toteutetuista liikunnan kehittämishankkeista. Rekisteriin on myös kerätty tietoa erilaisista liikunnan hyvistä käytännöistä. Lisäksi sivusto tarjoaa mahdollisuuden löytää ja luoda yhteistyöverkostoja kehittämistyön tueksi. Voit sekä hakea tietoa hankerekisteristä että jättää rekisteriin tiedot liikuntahankkeista tai hyvistä käytännöistä muiden hyödynnettäväksi.

Tu­tus­tu Lii­kun­ta­hank­keet-pal­ve­luun