Kuntotestauspäivät 2024

Näytteilleasettajat

 

 

 

 

Fysioline Oy on tamperelainen vuonna 1991 perustettu yksityisomisteinen hyvinvoinnin edelläkävijäyritys. Olemme erikoistuneet kuntosali- ja kuntoiluvälineiden, kuntoutusvälineiden ja -robotiikan, diagnostiikka- ja testausvälineiden sekä kylmähoitotuotteiden ja lääkkeiden maahantuontiin, vientiin, valmistukseen ja kauppaan sekä koulutukseen ja huoltoon.

Fysiolinen pääkonttori sekä tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Tampereella. Lisäksi yrityksellämme on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa sekä Saksassa.

Lue li­sää Fy­sio­li­ne Oy:sta
 
 
 
 

 

 

 

Kehonkoostumusmittalaitteet ammattikäyttöön. InBodylla saat monipuolisen kuvan kehon tilasta. Luotettava kehonkoostumusmittaus antaa käsityksen kehon hyvinvoinnista ja taustalla vaikuttavista elintavoista.

Lue lisää InBody Suomi / Tervetec Oy:sta

 

 

Suomen Valmentajat

vie eteenpäin hyvää valmennusta ja valmentajuutta Suomessa, lajista riippumatta ja urheilun kaikilla tasoilla
lisää valmentajien osaamista sekä omilla että yhteistyössä järjestetyillä koulutuksilla
edistää valmentajien arvostusta osana urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja vaikuttavuutta
lisää valmentajien yhteisöllisyyttä järjestämällä valmentajille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa
Suomen Valmentajat rakentaa Meidän urheilua!
 
Lue li­sää Suomen Valmentajista
 
 
 
 
 

Sport Innovation Hub Jyväskylä -hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa uuteen teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää urheilun, liikunnan ja kuntoilun TKI-toimintaa. Sport Innovation Hub Jyväskylä pyrkii vahvistamaan tutkimus- ja koulutuslaitosten, pk-yritysten ja käytännön urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä ja luomaan alustan innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen syntymiselle.

KIHUn erityistavoitteena hankkeessa on, perustehtävänsä mukaisesti, luoda uusia mahdollisuuksia tavoitteellisen urheilun kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Konkreettiset investoinnit sijoittuvat voimakkaasti lähivuosina uudistuvalle Hippoksen alueella.

Lue li­sää hankkeesta
 
 
 
 

 

Liikunta & Tiede -lehti on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille: liikkuville ja liikkumattomille. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa liikunnan eri osa-alueilta, liikunnan tutkimuksesta ja liikuntapolitiikasta. Lehden julkaisemisesta vastaa Liikuntatieteellinen Seura ja vuosittain ilmestyy viisi painettua numeroa. Lehden tilaajille ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenille on tarjolla näköislehti verkossa. Tutustu ja tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi!

Tutustu Liikunta & Tiede -lehteen

 

 

Kuntotestauspäivät - miksi ja kenelle?

Kuntotestauspäivät ovat kuntotestauksen tärkein vuosittainen koulutus- ja verkostotapahtuma Suomessa. Päivät on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1990. Päivillä välitetään tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, keskustellaan kuntotestauksen laadusta sekä alaa koskevista yhteisistä linjoista. Päivät ovat keskeinen osa Liikuntatieteellisen Seuran liikunnan tiedeviestintätehtävää, jonka tarkoituksena on jalkauttaa tutkimustietoa liikunnan ja terveydenhuollon toimijoiden sekä päättäjien käyttöön, välittää kentän tutkimustarpeita suoraan tutkijoille ja lisätä vuorovaikutusta liikunta- ja terveystutkimuksessa. Päivien osallistujat (arviolta n. 150–200) ovat kuntotestauksen ammattilaisia, valmentajia, fysioterapeutteja, ja muita liikunta-alan terveydenhuollon ammattilaisia sekä näiden alojen päättäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Päivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa LTS:n Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä. 

 

Lisätietoja:

Jonne Kamsula (tapahtuman tuottaja, ohjelma, kumppanien näyttely)
p. 050 310 5434 / 010 778 6606
jonne.kamsula(a)lts.fi
 
Linda Raivio (ilmoittautuminen)
p. 010 778 6602
linda.raivio(a)lts.fi