Kuntotestauspäivät 2024

Info

Milloin

Missä

Jyväskylän yliopisto

Kuntotestauspäivät 2024

Kuntotestauspäivät pidettiin 18.–19.4.2024 Jyväskylän yliopistossa. Pääaiheena oli tavoitteellisten kilpakuntoilijoiden ja urheilijoiden kestävyysominaisuuksien testaaminen. Lisäksi Kuntotestauspäivien jälkeen järjestettiin 20.4. kaikille avoin ja maksuton valmennuksen ekstrapäivä, jonka aiheena oli näyttöön perustuva kestävyysvalmennus.

Kiitos kaikille osallistujille! Nähdään seuraavilla Kuntotestauspäivillä!

Tapahtuman ohjelman löydät täältä.

 

Seminaaripaikat

Kuntotestauspäivät 18-19.4. - Liikunta-rakennus, luentosali L304, Jyväskylän yliopisto, Keskussairaalantie 4, 40600 Jyväskylä

Valmennuksen ekstrapäivä 20.4.- Agora-rakennus, auditorio 1, Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä

 

Kuntotestauspäivät - miksi ja kenelle?

 

Kuntotestauspäivät ovat kuntotestauksen tärkein vuosittainen koulutus- ja verkostotapahtuma Suomessa. Päivät on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1990. Päivillä välitetään tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, keskustellaan kuntotestauksen laadusta sekä alaa koskevista yhteisistä linjoista. Päivät ovat keskeinen osa Liikuntatieteellisen Seuran liikunnan tiedeviestintätehtävää, jonka tarkoituksena on jalkauttaa tutkimustietoa liikunnan ja terveydenhuollon toimijoiden sekä päättäjien käyttöön, välittää kentän tutkimustarpeita suoraan tutkijoille ja lisätä vuorovaikutusta liikunta- ja terveystutkimuksessa. Päivien osallistujat (arviolta n. 150–200) ovat kuntotestauksen ammattilaisia, valmentajia, fysioterapeutteja, ja muita liikunta-alan terveydenhuollon ammattilaisia sekä näiden alojen päättäjiä, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Päivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa LTS:n Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä

 

Lisätietoja

Jonne Kamsula (ohjelma, mediayhteistyö), p. 050 310 5434 / 010 778 6606, jonne.kamsula(at)lts.fi.
Linda Raivio (ilmoittautuminen), p. 010 778 6602, linda.raivio(at)lts.fi.
 

Tapahtuman järjestivät

Tapahtuman järjestivät Liikuntatieteellinen Seura (LTS) ja LTS:n Kuntotestauksen asiantuntijaryhmä.

Lisäksi yhteistyössä mukana

Lii­kun­ta­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta, Jy­väs­ky­län yli­opis­to

Huip­pu-ur­hei­lun ins­ti­tuut­ti, KIHU