Liikunta & Tiede 4/2018

Liikunta & Tiede -lehti 4/2018 tarjoaa muun muassa tietoa tasa-arvoisesta ja turvallisesta liikunnasta ja urheilusta sekä tuoretta tutkimustietoa siitä, miten kasvu ja kehitys vaikuttavat lasten liikuntaan, fysiologiaan ja terveyteen. 

Tässä numerossa: 

Liikunta & Tiede -lehden 4/2018 kansi.2 PÄÄKIRJOITUS: Mennään normien mukaan (pdf)
Kari Kalliokoski

4 Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta. Vaihtoehtolajeja harrastavat nuoret pyrkivät kohti yhdenvertaista, yhä useammalle avointa ja moninaisuutta kunnioittavaa liikuntakulttuuria. (pdf)
Anni Rannikko

8 Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – Mistä puhumme kun puhumme vammaisuudesta? Erilaisten rajoitteiden tunnistaminen on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.
Päivi Nurmi-Koikkalainen

13 Tukea tarvitsevat lapset jäävät usein liikuntakäyttäytymistä kartoittavien kyselytutkimusten ulkopuolelle. TUTKA-projektissa kehitetään työvälineitä tulevien vuosien aineistonkeruita varten.
Niko Leppä, Piritta Asunta, Pauli Rintala

16 Liikunta on tärkeää myös syöpään sairastuneille lapsille – Aktivoivilla videopeleillä lisää liikettä sairaalaan? Liikunnan avulla voidaan lievittää hoitojen sivuvaikutuksia ja edistää kuntoutumista.
Lotta Hamari

21 POLTTOPISTE: Vapaaehtoiseksi liikunnan ja urheilun maailmaan – minäkö?
Annukka Alapappila

22 LAPSI, KASVU, KEHITYS JA LIIKUNTA 

22 Kasvu, sukupuolinen kypsyminen ja kehitys sekä niiden merkitys liikuntatieteissä (pdf)
Saija Savinainen, Timo A. Lakka, Dimitris Vlachopoulos, Arja Sääkslahti, Harri Helajärvi, Johanna K. Ihalainen, Taija Finni, Eero A. Haapala.

30 Motoristen taitojen ja lihasvoiman vuorovaikutus lapsuudessa ja nuoruudessa (pdf)
Arto Laukkanen, Laura Joensuu, Arja Sääkslahti, Johanna K. Ihalainen, Pertti Huotari, Eero A. Haapala

35 Lasten ja nuorten kestävyyskunto (pdf)
Niina Lintu, Laura Joensuu, Alan Barker, Kate Sansum, Timo A. Lakka, Pertti Huotari, Eero A. Haapala

44 Fysiologiset vasteet liikuntaan lapsilla ja nuorilla (pdf)
Eero A. Haapala, Johanna Ihalainen

50 Lasten liikkuminen kylmässä ja kuumassa – lämmönsäätelyn erityispiirteitä (pdf)
Tiina M. Ikäheimo, Sirkka Rissanen, Tanja Risikko, Tuija H. Tammelin

57 NÄIN MAAILMALLA: Huippuyliopistossa voi toteuttaa hankkeita, joilla on suuri mahdollisuus epäonnistua (pdf)
Juha-Pekka Kulmala

58 LÄHIKUVASSA: Sari Stenholm: Aktiivisten eläkevuosien koordinaatteja kartoittamassa

61 Älyä liikkujan ranteessa ja taskuissa. Noin kolmannes suomalaisista käyttää jotain liikuntateknologian sovellusta.
Panu Moilanen

65 Liikkumisen taloudellisuus on monen tekijän summa. Liikkumisen taloudellisuuden mittarina käytetään energiankulutusta kuljettua matkaa kohti. Tiedämme, että taloudellisuus paranee harjoittelulla. Mutta ovatko nämä asiat näin selkeitä? (pdf)
Pekka Matomäki

71 Aikuisliikkuja ja urheiluseuratoiminnan vetovoimatekijät. Yhteisöllisyys on urheiluseuratoiminnan vahvuus aikuisliikunnassa. (pdf)
Kati Kauravaara

76 Menestyminen liikunta-alan johtamisurilla vaatii naisilta enemmän ponnistelua. Liikuntajohtajiksi palkatut miehet ovat useammin ex-kilpaurheilijoita, naiset korkeammin koulutettuja. (pdf)
Päivi Aalto-Nevalainen

80 OPISKELIJA OUNASTELEE: Urheilusta intohimo
Saara Laine

81 EMERITA IHMETTELEE: Naisilla oikeus tasa-arvoiseen ja turvalliseen urheiluun ja liikuntaan (pdf)
Presidentti Tarja Halonen

AJASSA

82 Helsingistä Gaboroneen – tasa-arvo etenee urheilussa
Sari Tuunainen

84 ECSS 2018 – Liikuntatiede keihäänkärkenä
Tanja Sjöros

86 Professori Lasse Kannas eläkkeelle

POHDITTUA

87 Liikuntasuositukset pohdintaan – mielellään pohjoismaisena tieteellisenä konsensuksena
Mikael Fogelholm

TUTKITTUA

88 Tutkimusuutiset

95 Väitösuutiset

Tilaa Liikunta & Tiede -lehti itsellesi tai lahjaksi! Voit myös liittyä LTS:n jäseneksi, jolloin saat lehden jäsenetuna.