Soveltavan liikunnan koulutuksella lisää osaamista liikuntaseuroihin

Kuva: Saku Rikala

Tyyppi: Työntekoon liittyvä käytäntö. Soveltavan liikunnan osaamisen lisääminen.

Kuvaus: Kouvolassa järjestettiin syksyllä 2021 soveltavan liikunnan koulutus, jonka tavoitteena oli kouluttaa lasten ja nuorten parissa toimivia henkilöitä toteuttamaan soveltavaa liikuntaa omassa toimintaympäristössään. Osallistumisoikeutta ei rajattu mitenkään, vaan kiinnostus lasten ja nuorten soveltavaa liikuntaa kohtaan riitti perusteeksi osallistumiselle. 

Prosessi: Koulutuksesta viestittiin kiinnostuneille ensisijaisesti soveltavan liikunnan kehityskumppaneiden (yhteistyöseurojen) kautta, mutta myös muita kanavia pitkin, kuten liikuntapalveluiden nettisivuilla. Osallistujia oli 12, osa yhteistyöseuroista ja osa muualta mm. kaupungin erityiskoulusta, jossa opiskellaan yksilöllisesti toiminta-alueittain pienryhmissä. Kaikilla osallistujilla oli työn tai harrastusten kautta kosketuspintaa toimintarajoitteisiin henkilöihin.

Toimijat tai vastuuhenkilö: Koulutus toteutettiin yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa ja kouluttajana toimi Paralympiakomitean asiantuntija. Koulutuksen kesto oli kokonaisuudessaan 6 tuntia, joista 2 tuntia toteutettiin arki-iltana teoriaosuutena etäyhteydellä verkon välityksellä ja 4 tuntia käytännön harjoittelua omana osuutenaan lauantai-iltapäivänä. Koulutuksen kustannukset maksettiin seuratukirahoituksella ja osallistujille koulutus oli maksuton. 

Tulokset ja arviointi: Koulutuksen järjestämisen lisäksi liikuntapalvelut hankki kaksi välinekassia, jotka sisältävät soveltavan liikunnan järjestämiseen soveltuvaa pienvälineistöä, kuten käden ja jalan kuvia, isoja noppakuutioita, reikäpalloja, kartioita, pieniä pehmeitä palloja ja peliliivejä. Lisäksi hankittiin erillisenä pelinä sisäcurling. Välinekassien sisältöä mietittiin yhdessä Paralympiakomitean kouluttajan kanssa. Valittu välineistö huomioitiin koulutuksessa niin, että koulutus piti sisällään pelejä ja leikkejä, joissa hyödynnettiin liikuntavälinekassien sisältöä. Heti koulutuksen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus lainata näitä kasseja omaan toimintaan. Näin ollen heillä oli paitsi ideat, myös tarvittava välineistö uusiin peleihin ja leikkeihin. Kassit jäävät myös tämän jälkeen lainattaviksi. Laina-ajaksi on sovittu 2‒4 viikkoa.

Osallistujat kokivat koulutuksen tärkeäksi ja eritysesti he arvostivat käytännön ideoita ja työkaluja, joista he kertoivat saaneensa ideoita pitkälle jatkoon liikunnallisen toiminnan järjestämiseksi. Myös liikuntavälinekasseja kehuttiin ja sitä, kuinka niiden sisältö oli huomioitu koulutuksessa. 

Koulutusmalli jää elämään ja seuraavaa koulutusta on suunniteltu keväälle 2022. Tuolloin vastaava koulutus on tarkoitus pitää ulkona, hyödyntäen ulkoa löytyviä ”välineitä”. Liikuntapalveluiden rooli tässä toimintamallissa on toimia tukijana ja mahdollistajana niille tahoille, jotka toimivat toimintarajoitteisten parissa ja järjestävät heille liikunnallista toimintaa. Tavoite on myös rohkaista sellaisia tahoja järjestämään liikunnallista toimintaa, jotka aiemmin eivät ole tarjonneet harrastusmahdollisuuksia toimintarajoitteisille. Jatkossa Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut vastaavat toiminnan kustannuksista. 

Lisätiedot: Johanna Partanen, erityisliikunnanohjaaja, Kouvolan kaupunki

Lisätietoja Kouvolan kaupungin soveltavan liikunnan verkkosivuilta.