Erityisliikunnanohjaajat

Paikallistason soveltavan liikunnan toiminta nojaa Suomessa kuntien erityisliikunnanohjaaja-järjestelmään. Järjestelmä on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Vajaassa kolmanneksessa Suomen kunnista (noin 100) työskentelee päätoiminen erityisliikunnanohjaaja. Näissä kunnissa asuu noin 80 % väestöstä. Erityisliikunnanohjaajan tehtävänä on soveltavan liikunnan organisoiminen ja koordinointi alueella, alan asiantuntijana toimiminen sekä yhteistyön tekeminen kunnan muiden toimi-alojen ja paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa soveltavan liikunnan kehittämiseksi. Yhteensä kunnissa työskentelee arviolta noin 150 päätoimista erityisliikunnanohjaajaa.

Selvitysten mukaan erityisliikunnanohjaajalla on merkittävä vaikutus alueen soveltavan liikunnan palveluiden laajuuteen ja laatuun. Ohjaajan omaavissa kunnissa soveltavan liikunnan toiminta on systemaattisempaa ja keskittyy alan koulutuksen saaneiden toimijoiden vastuulle. Palveluiden tarjonta on monipuolisempaa ja laajempaa kuin kunnissa, joissa ei ole päätoimista ohjaajaa.

Erityisliikunnanohjaajat muodostavat erityisliikunnanohjaajien kansallisen verkoston, joka kokoontuu yhteen vähintään joka toinen vuosi Erityisliikunnan ohjaajien työseminaariin. Viimeisin Erityisliikunnanohjaajien työseminaari järjestettiin Liikuntamaan ja Apuväline 2017 – messujen yhteydessä. LTS järjestää erityisliikunnanohjaajille suunnattuja työseminaareja ja koulutuksia vuosittain.

 

Erityisliikunnanohjausjärjestelmän kehittyminen Suomessa


Liikunta & Tiede -lehden artikkeli erityisliikunnanohjaajajärjestelmästä