Soveltava liikunta kunnissa

Laskutavasta riippuen 15–20 prosentilla Suomen väestöstä eli reilulla 800 000 ihmisellä on toimintakyvyn rajoitteita. Osalle heistä on vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja heidän liikuntansa vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Toimintarajoitteiset henkilöt liikkuvat ja harrastavat liikuntaa vähemmän kuin muu väestö, vaikka toimintarajoitteiset hyötyisivät säännöllisestä liikunnan harrastamisesta terveydentilansa ja toimintakykynsä kannalta enemmän kuin muu väestö.

 

Kunnat ovat keskeisessä asemassa suomalaisten liikuttamisessa. Kunnat käyttävät valtioon verrattuna moninkertaisesti resursseja liikuntaan, omistavat valtaosan liikuntapaikoista ja tuottavat liikuntapalveluita. Kunnallisten palveluiden ja tukitoimien merkitys korostuu niille, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikeuksia osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien kannalta olennaisia ovat kuntien tarjoamat soveltavan liikunnan palvelut. Lisäksi erilaiset tukitoimet, esimerkiksi avustaja- ja kuljetuspalvelut ovat haettavissa hyvinvointialueen vammaispalvelusta.

 

Kuntien liikuntatoimilla on jo yli 30 vuoden kokemus soveltavasta liikunnasta. Asukasluvultaan isoimmissa yli 20 000 asukkaan kunnissa toimii usein erityisliikunnanohjaajia, jonka tehtävänä on organisoida, kehittää ja tuottaa soveltavan liikunnan palveluita alueella. Erityisliikunnanohjaajia on noin 100 kunnassa (2016). Pienemmissä kunnissa soveltavan liikunnan palvelut on organisoitu muilla tavoilla, kuten ostopalveluilla tai tuottamalla palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Noin kolmasosassa alle 20 000 asukkaan kunnista liikuntatoimi ei järjestä eikä tuota soveltavan liikunnan palveluita asukkailleen.

 

Soveltavan liikunnan toiminta tavoittaa nykyisin arvioiden mukaan 150 000 kuntalaista. Kunnat järjestävät yhteensä jopa yli 4 500 erityisryhmille suunnattua tai soveltuvaa liikuntaryhmää. Ryhmäliikunnan lisäksi kunnat tukevat myös erityisryhmien omaehtoista liikuntaa tarjoamalla erilaisia alennuksia pääsymaksuista, ilmaispalveluja, lainaamalla liikuntavälineitä sekä tarjoamalla liikuntaneuvontaa ja -tiloja.

 

Tutustu myös:

 

             Nuori nainen harjoittelee kuntosalilla

 

              Kuva: Lauri Jaakkola, VAU ry