Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä tuo soveltavan liikunnan ammattilaiset yhteen

Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) hallitus päätti 2016 perustaa soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän. Idea soveltavan liikunnan työryhmän perustamisesta lähti liikkeelle valtion liikuntaneuvoston (VLN) uudistettua jaostojen tehtäväkuvia. Toukokuussa 2015 alkaneella hallituskaudella VLN muutti erityisliikunnan jaoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostoksi laajentaen merkittävästi sen toimialaa. VLN ehdotti LTS:lle työryhmän perustamista, jonka tehtäväkenttään kuuluvat soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutusasiat.

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän ensimmäinen toimikausi oli 2016–2019. Työryhmä toimii yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus ja tasa-arvojaoston kanssa. Ajatuksena oli, että yhteistyö valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus ja tasa-arvojaoston kanssa auttaisi tehostamaan tiedonkulkua kentältä valtionhallintoon soveltavan liikunnan alueella.

Työryhmä koostui yhteensä kahdestatoista soveltavan liikunnan asiantuntijasta. Jäsenet edustivat laajasti soveltavan liikunnan toimikenttää. Puheenjohtajana toimikaudella 2016–2019 toimi suunnittelija Toni Piispanen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Liikuntatieteellisen Seuran edustajana ja sihteerinä 2018 syksyyn asti toimi Saku Rikala. Rikalan jäädessä toimialavapaalle, sijaiseksi tuli Vilja Sipilä.

Työryhmän jäsenet:

•    Tutkija Piritta Asunta, Liikunnan ja kansanterveyden edistämiskeskus LIKES
•    liikunnanopettaja, soveltavan liikunnan asiantuntija Erwin Borremans, Ammattiopisto Live
•    Erikoistutkija Kaisu Mononen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU
•    Suunnittelija Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, työryhmän puheenjohtaja
•    Johtaja Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
•    Liikunnanopettaja, soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Remahl, Liikuntakeskus Pajulahti
•    Professori Pauli Rintala, Jyväskylän yliopisto
•    Tutkimuspäällikkö Aija Saari, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
•    Liikuntatieteen erityisasiantuntija Vilja Sipilä, Liikuntatieteellinen Seura ry, työryhmän sihteeri (syksy 2018)
•    Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti
•    Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry
•    Fysioterapeutti Sanna Weurlander, Validia kuntoutus

Koulutus- ja tutkimustyöryhmän yleisiksi tehtäväksi asetettiin soveltavan liikunnan tutkimuksen edistäminen, tiedon kokoaminen ja levittäminen sekä alan tutkijoiden ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen. Konkreettisemmiksi tehtäviksi määriteltiin soveltavan liikunnan tutkimusverkoston käynnistäminen soveltavan liikunnan päivien 2018 ohjelman laatiminen ja soveltavan liikunnan päivien suositusten seuranta. Tehtävät kirjattiin ylös toimintasuunnitelmaan (liite 1).

Ensimmäinen toimintakausi oli työntäyteinen ja koulutusryhmä ehti olla monessa projektissa mukana. Toimintasuunnitelmaan kirjattujen tehtävien lisäksi työryhmä toimi asiantuntijaelimenä useassa tutkimuksessa ja hankkeessa, osallistui liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan valmisteluun antamalla lausunnon koskien soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimista, avasi ensimmäiset englannin kieliset suomalaisen soveltavan liikunnan sivut FINAPA.fi ja auttoi Jyväskylän yliopistoa hakemaan järjestämisvuoroa vuoden 2021 International Symposium of Adapted Physical Activity (ISAPA) tapahtumalle. Voit lukea tarkemman kuvauksen työryhmän toiminnasta toimintakertomuksesta (liite 2).

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimus työryhmän ensimmäinen toimintakausi päättyi keväällä 2019. Sekä työryhmän jäsenet että LTS:n hallitus olivat yhtä mieltä siitä, että työryhmä toteutti sille määriteltyjä tehtäviä onnistuneesti ja työryhmän toimintaa olisi hyvä jatkaa. Myös yhteistyön jatkamista VLN:n kanssa pidettiin tärkeänä. Uusi työryhmä aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmän 2019–2022 kokoonpanoon pääset tutustumaan täältä.

Liitteet:
•    Liite 1. Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä toimintasuunnitelma 2016–2019
•    Liite 2. Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä toimintakertomus 2016–2019