Liikuntalääketieteen päivät 2022

Luennoitsijat

Johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associate Professor Alan Barker, University of Exeter

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Ulf Ekelund, Norwegian School of Sport Science (NIH)

Ulf Ekelund obtained his PhD from Karolinska Institutet, Stockholm Sweden 2002 followed by 1 year post doc position at the Medical research Council Epidemiology Unit, University of Cambridge, UK. He was appointed as investigator scientist and group leader at MRC Epidemiology Unit, between 2003 and 2012. He is member of the editorial board for Medicine and Science in Sport and Exercise and Journal of Physical Activity and Health. He is Fellow of the American College of Sports Medicine and serves as international trustee on the executive board for ACSM (2016-19). Ekelund's research focus on the associations between sedentary time, physical activity and non-communicable diseases throughout the lifecourse. Ekelund was named highly cited researcher by Clarivate Analytics (web of Science) in 2018 and has published more than 300 peer-reviewed research papers including articles in JAMA, The Lancet, BMJ, Nature Genetics and PLOS Medicine. His current H-index is 74 (web of Science).

 

 

Tutkija Piritta Asunta, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Piritta on soveltavan liikunnan moniosaaja, joka näkee liikunnan mahdollisuudet inklusiivisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan luomisessa. Piritan erityisosaamista ovat motorisen oppimisen vaikeudet, joita hän on väitöskirjassaan tutkinut. Piritta edustaa Suomea kansainvälisessä motorisen oppimisen vaikeuksien ISR-DCD-työryhmässä. Tällä hetkellä Piritta vastaa Likesillä Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeen sekä TUTKA 2 -kehittämishankkeen koordinoimisesta. Piritta innostuu helposti uusista asioista, ja laajojen verkostojensa ansiosta pöytälaatikossa odottaakin jo vino pino uusia ideoita. Piritalle luonto on tärkeää – luonto antaa energiaa ja rentouttaa mieltä. Piritan voi löytää järveltä, kiipeilemästä perheensä kanssa luonnonkallioilla tai koiran kanssa metsästä samoilemasta.

 


Johtava tutkija Tuija Tammelin, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtaja Arto Pesola, Active Life Lab, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Arto Pesola, LitT, toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Active Life Labin johtajana. Arto on tutkimustyössään kehittänyt päivittäisen lihasaktiivisuuden, paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä ja hyödyntänyt niitä terveyden edistämisen interventioissa lapsilla ja aikuisilla. Lisäksi Arto on soveltanut menetelmiä käytäntöön terveysteknologiayritys Fibion Oy:n kautta

 

 

 

 

Johtava asiantuntija Jonna Heliskoski, Sitra Lab, Sitra

Jonna Heliskoski ( (kuva: Miika Pirinen)Jonna Heliskoskella on yli 20 vuoden kokemus asiakas- ja vaikuttavuuslähtöisestä palvelujen kehittämisestä. Vaikuttavuuslähtöinen yhteiskehittäminen ja sosiaalinen markkinointi ovat hänen erityisosaamisalueitaan. Heliskoski on kysytty kouluttaja ja fasilitoija. Hänen kehittämäänsä tavoitteellisen vaikuttavuuden ekosysteemimallia on hyödennetty jo yli 70 kehittämishankkeessa ja strategiatyössä. Työnsä ohessa Jonna Heliskoski viimeistelee vaikuttavuuden ekosysteemejä käsittelevää väitöskirjaansa Hankenilla

(kuva: Miika Pirinen)

 

 

 

 

 

 

 

Projektipäällikkö Anna-Maiju Leinonen, Oulun yliopisto, ODL Liikuntaklinikka

Työskentelen tällä hetkellä Oulussa ODL Liikuntaklinikalla projektipäällikkönä ja tutkijana SEPAS-hankkeessa, jossa tutkitaan liikkumisen ja paikallaanolon taloudellisia vaikutuksia. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti ja terveystieteiden maisteri hyvinvointitekniikan ollessa pääaineeni. Väitöskirjani valmistui vuonna 2021 aiheesta teknologian hyödyntäminen nuorten miesten fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä ja tähän aiheeseen liittyy myös esitys tämän vuoden Liikuntalääketieteen päivillä.

 

 

 

 

 

 


Tutkija Tim Luoto, Oulun yliopisto

Luoto on väitöstutkijana Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineessa. Hän tutkii erityisesti pelien liikuntaan kannustavia ominaisuuksia, sekä tekijöitä, joihin pelien suostuttelevat ominaisuudet perustuvat, mutta myös niiden hyödyntämistä mm. liikunnallisissa peleissä. Hänellä on useita vertaisarvioituja julkaisuja sekä kansainvälisissä että kotimaisissa foorumeissa.

 

 

 

 

 

 

Yliopistonlehtori Eero Haapala, Jyväskylän yliopisto

Lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala, FT, on lasten ja nuorten liikuntafysiologian tutkija ja hän toimii liikuntalääketieteen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hänen pääasiallinen tutkimusalueensa on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja ravitsemuksen yhteydet kognitioon ja koulumenestykseen. Hän tutkii myös liikunnan ja fyysisen kunnon yhteyksistä valtimotautien riskitekijöihin lapsuudessa alkaen.

 

 

 

 

 

Tutkija Ilona Ruotsalainen, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Ilona Ruotsalainen on väitellyt tohtoriksi Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta vuonna 2020. Väitöskirjatutkimuksessaan hän tutki liikunnan yhteyttä nuorten aivojen rakenteisiin. Tällä hetkellä Ilona toimii tutkijana VTT:lla Health Data Analytics -tiimissä

 

Lastentautien ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Maria Sumia, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Maria Sumia, lastentautien ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Olen työskennellyt monipuolisesti lasten ja nuorten terveydenhuollossa. Parhaillaan työskentelen Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy:n kautta psykiatrialla erikoissairaanhoidossa. Olen osallistunut ADHD Käypä hoito-suosituksen päivitystyöhön ja parhaillaan mukana Autismikirjon Käypä hoito-suositustyöryhmässä. Väitökirjaprojektini käsittelee alaikäisten transsukupuolisuutta.

 

 

 

 

 

Vanhempi tutkija Pauliina Husu, UKK-instituutti

Pauliina Husu toimii vanhempana tutkijana eri väestöryhmien fyysistä käyttäytymistä, kuntoa ja liikkumiskykyä käsittelevissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntija Janne Kulmala, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Janne on työskennellyt Likesillä vuodesta 2009 lähtien, ensin kuntotestaajana ja vuodesta 2010 lähtien tutkimuksen tukena fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen keskittyen. Janne on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri, pääaineena biomekaniikka. Jannea kiinnostaa ihmisen liikkuminen ja kehon monipuolinen kuormittaminen osana tervettä elämää. Luonnollisena osana mittaamiseen liittyen Jannea kiinnostaa myös teknologian hyödyntäminen liikkumisen lisääjänä ja mahdollistajana. Liikkumisen lisäksi Janne nauttii raskaasta rockista, elokuvista ja luonnon rauhasta – ystävien kanssa tai ilman.

 

 

 

 

Professori Jari Parkkari, Jyväskylän yliopisto

Jari Parkkari on liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja professori. Hänellä on pitkä kliininen kokemus nuorten urheilijoiden hoitamisesta. Hän on toiminut useassa lajissa valmentajien kanssa yhteistyössä. Hän on perustanut urheilijoiden terveyttä ja hyvinvointia edistävän Terve urheilija -ohjelman vuonna 2006 (www.terveurheilija.fi). Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana tuottamassa alan tieteellisiä tutkimuksia sekä oppikirjoja

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Mari Leppänen, Tampereen urheilulääkäriasema

Mari Leppänen työskentelee UKK-instituutin alaisuudessa toimivalla Tampereen urheilulääkäriasemalla tutkimus- ja kehittämisjohtajana. Marin päätutkimusalue on liikunnan ja urheilun turvallisuus. Hän on tutkinut urheiluvammojen epidemiologiaa, riskitekijöitä ja ehkäisyä eri kohderyhmillä yli 10 vuoden ajan. Tutkimustyön lisäksi Mari johtaa Terve urheilija -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on viedä tutkimustietoon perustuvaa tietoa urheilijan terveydestä ja vammojen ehkäisystä valmentajille, urheilijoille sekä heidän tukijoukoilleen.