Liikunta & Tiede 5/2018

Liikunta & Tiede 5/2018 on Liikuntalääketieteen päivien 14.–15.11.2018 teemanumero: tarjolla on muutamia ennakkoartikkeleita ja tutkimusesitysten abstraktit. Lisäksi lehdestä löytyy asiaa mm. urheilun eettisten ongelmien tutkimisesta, lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä sekä tuoreita tutkimusuutisia.

Tässä numerossa:

Liikunta & Tiede -lehden 5/2018 kansi.2 PÄÄKIRJOITUS: Let's Move! (pdf)
Kari Kalliokoski

4 Urheilulukiolainen ja uupuminen: Kaksoisura edellyttää vaatimusten ja voimavarojen tasapainoa. Taidonhallintaan ja henkilökohtaiseen kehitykseen liittyvät oppimistavoitteet suojaavat nuoria riittämättömyyden tunteilta.
Matilda Sorkkila

8 Liikehallintaa kannattaa aina kehittää. Urheiluvammojen kaikkia riskitekijöitä ei vielä tunneta. Urheilijan kannattaa siksi keskittyä siihen, mihin hän voi vaikuttaa. Liikehallinta on tällainen tekijä. (pdf)
Anu Räisänen

13 NÄIN MAAILMALLA: Urheilututkimusta tutkijan vai lajin lähtökohdista? (pdf)
Aki Salo

14 POLTTOPISTE Ilmastonmuutos etenee – miten käy liikkujan?
Mikael Fogelholm

15 Terveyden juurilla – liikunta on tärkeää keskosina syntyneille. Ennenaikaisen syntymän ja sikiökautisten tekijöiden tiedetään vaikuttavan lapsen terveyteen myöhemmin elämässä. Elämän varhaisvaiheen tekijöillä näyttää olevan yhteys myös myöhempään fyysiseen aktiivisuuteen.
Marjaana Tikanmäki

20 Lasten ja nuorten liikuntalääketiede: Tavoitteena terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja kuntoutus (pdf)
Eero A. Haapala, Lotta Hamari, Bert Bond, Tim Takken, Dimitris Vlachopoulos, Johanna K. Ihalainen

27 Paikallaanolo täyttää suomalaisten päivän. Suomalaiset aikuiset ovat paikallaan vajaat yhdeksän tuntia päivässä eli yli puolet valveillaoloajastaan. Vähän liikkuvilla nuorilla suuri osa arkipäivän liikkumisesta kertyy koulupäivän aikana.
Pauliina Husu, Harri Sievänen, Kari Tokola, Jaana Suni, Henri Vähä-Ypyä, Ari Mänttäri, Tommi Vasankari

32 XXVI LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PÄIVÄT

32 Vähäinen liikunta vaikuttaa tärkeimpiin elintapasairauksiin. WHO:n mukaan fyysinen inaktiivisuus on neljänneksi tärkein kuolleisuuteen vaikuttava tekijä, heti verenpainetaudin, tupakoinnin ja korkean verensokerin jälkeen. Paikallaanolon on havaittu lisääntyneen merkittävästi korkean elintason maissa. (pdf)
Peter T. Katzmarzyk. Käännös: Tanja Sjöros

38 Liikkumattomuus käy kalliiksi. Vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta aiheutuneet terveydenhuollon suorat kustannukset arvioitiin viime vuonna noin 600 miljoonaksi euroksi. Se on 2,9 prosenttia Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. (pdf)
Päivi Kolu

41 Vauhtia elinvuosiin liikunnalla – entä lisää elinvuosia?
Liikunnan monia terveyshyötyjä kannattaa käyttää peruseena mieluummin kuin mahdollista vaikutusta eliniän pituuteen, kun liikuntaa markkinoidaan terveyshyödyillä. (pdf)
Urho Kujala

46 Liikunta tuottaa terveyttä – Vanhempien harjoittelu vaikuttaa myös lasten aineenvaihduntaan. Säännöllinen liikunta saattaa katkaista tulevien sukupolvien metabolisiin sairauksiin johtavan noidankehän. (pdf)
Ana B. Alves-Wagner, Kristin I Stanford, Jia Zheng, Michael F. Hirshman, Laurie J. Goodyear. Käännös: Heikki Kainulainen

51 TUTKIJA LÄHIKUVASSA: Jari Laukkanen: Sydämen asialla

53 Korruptio, kilpailumanipulaatio, huliganismi: Urheilun eettisten ongelmien tutkimus laajenee nopeasti 
Jarmo Mäkinen

59 Lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö – monta tapaa ja tulkintaa. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, mutta järjestöjen työtä olisi silti pystyttävä arvioimaan.
Kaarle Kurki

AJASSA

63 Sanottua soveltavan liikunnan päivillä

64 Professori Mikael Fogelholmille tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

65 EMERITUS IHMETTELEE: Tasa-arvoako? (pdf)
Pertti Pousi

67 OPISKELIJA OUNASTELEE: Yhdenvertaisen liikunta- ja urheilukulttuurin jäljillä
Vilja Sipilä

LUETTUA

68 Kongressipaketti hiihtourheilun menneistä talvista
Jouko Kokkonen

TUTKITTUA

69 Tutkimusuutiset

76 Väitösuutiset

78 XXVI LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PÄIVIEN TIIVISTELMÄT (pdf)
 

Tilaa Liikunta & Tiede -lehti itsellesi tai lahjaksi! Voit myös liittyä LTS:n jäseneksi, jolloin saat lehden jäsenetuna.