Liikuntaluotsit harjoittelivat luontoympäristön kuvailutulkkausta 

Kuva: Sari Helminen

Tyyppi: Työntekoon liittyvä käytäntö.

Kuvaus: Tampereen kaupungin koordinoimassa liikuntaluotsitoiminnassa on mukana lähes 30 vapaaehtoista liikunta- ja ympäristöluotsia. Luotsit vetävät viikoittain kokoontuvia kävelyryhmiä eri puolilla kaupunkia sekä toimivat kuntoilukavereina kaupungin kuntosaleilla. Lisäksi luotsin voi pyytää kaveriksi kävelylenkille, pyöräretkelle tai vaikkapa uimahalliin vesijuoksua kokeilemaan. Syksyllä 2021 luontoliikunnasta kiinnostuneille liikunta- ja ympäristöluotseille järjestettiin aiheeseen liittyvää koulutusta, jossa yhtenä teemana oli näkövammaisten luotsaaminen metsään. 

Käyttötarkoitus: Tavoitteena oli edistää näkövammaisten tasavertaisia mahdollisuuksia nauttia luonnosta ja sen hyvinvointi vaikutuksista. Koulutuksen avulla liikuntaluotsit saivat kokemuksen näkövammaisten kanssa toimimisesta sekä oppivat käyttämään luonnon kuvailutulkkaukseen tarkoitettuja ohjeita.

Prosessi: Koulutus alkoi Tampereen seudun näkövammaiset ry koordinaattori Saara Ahlrothin luennolla aiheesta ”Kun näkö heikkenee”. Luennolla luotsit oppivat miten eri näkövammat vaikuttavat elämään. He saivat omakohtaisen kokemuksen heikkonäköisyydestä apuvälineiden kanssa ja kuulivat kokemustoimijalta opaskoiran kanssa liikkumisesta. Luontoympäristön kuvailutulkkausta harjoiteltiin Niina Ollankedon johdolla, joka on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt vastaavatko nykyiset yleiset kuvailutulkkausohjeet käyttäjien omia toiveita. 

Luontoliikuntakoulutuksen viimeisenä osiona toteutettiin luotsien vetämä kuvailutulkkausretki Niihaman metsään lokakuussa 2021. Metsäretkelle virittäytyminen aloitettiin liikunnanohjaajan vetämällä Metsämieli-harjoituksella. Metsämieli-harjoitukset ovat tutkittuja luonnon hyvinvointi ja terveysvaikutuksia hyödyntävä menetelmä, jotka sopivat hyvin myös näkövammaisille. Näkövammaan liittyy usein kohonnut lihasjännitys tasapainon heikentymisen ja liikkeiden suoritusnopeuden hidastumisen johdosta. Harjoitukseen voi liittää oman hengityksen tarkkailun sekä luonnon äänien kuuntelun: mitkä äänet kuuluvat läheltä, mitkä kaukaa? Luontopolulla toimittiin pareittain, näkövammainen-luotsi/ohjaaja. Kuvailutulkki kertoo sanoin sen mitä näkövammainen ei voi nähdä. Kuvailla voi laajoja maisemia, kasveja, kiviä, sieniä, taivasta, maata – aivan kaikkea luonnossa. Eri vuodenajat tuovat vaihtelua luonnon ääniin, tuoksuihin ja väreihin. 

Toimijat ja vastuuhenkilöt: Vapaaehtoisia liikuntaluotseja koordinoi ja kouluttaa Tampereen kaupungin liikuntapalvelut. Kuvailutulkkauskoulutuksen sisällöstä vastasivat Tampereen seudun näkövammaiset ry sekä luontoympäristön kuvailutulkkausta tutkinut Niina Ollanketo. 

Tulokset ja arviointi: Luontopolku oli maastoltaan monipuolinen sisältäen kapeaa, juurakkoista polkua sekä pitkospuita. Kapeilla juurakkoisilla poluilla vaaditaan tasapaino kykyä ja koordinaatiota. Pitkospuilla kävely taas lisää rohkeutta. Pehmeä ja epätasainen alusta on nivelystävällinen liikkua. Metsässä kävellessä vauhti pysyy yleensä sellaisena, että pystyy puhumaan puuskuttamatta. Näkövammaisilla kävelysauvojen käyttö tuo turvallisuutta ja helpottaa liikkumista. Tasaisella hiekkatiellä sauvojen käyttö tehostaa kävelyä, samalla parannetaan myös kestävyyskuntoa. 

Lisätiedot: Sari Helminen, liikunnanohjaaja, Tampereen kaupunki

Tutustu pro gradu -tutkielmaan: Ollanketo Niina (2021) Mitä kuulijat toivovat kuvailutulkkaukselta? Luonnonympäristöjen kuvailutulkkaus näkövammaisten vastaanottajien näkökulmasta.

Lisätietoja Tampereen kaupungin soveltavan liikunnan verkkosivuilta.