Etäjumpilla lisää liikettä toimintakeskusten arkeen

Kuva: Heli Koivuranta


Tyyppi: Uusi soveltavan liikunnan tuote. Etäjumpilla tavoitetaan useita toimintakeskuksien asiakkaita liikkumaan säännöllisesti.

Kuvaus: Etäyhteydellä järjestetty tuolijumppa toimintakeskuksien asiakkaille. Tuolijumppa siirtyi järjestettäväksi Teamsiin pandemian takia. Tuttujen ryhmien kanssa etäyhteyteen siirtyminen oli luontaista ja helppoa. Ryhmiä on päätetty jatkaa etäyhteyden kautta, vaikka kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet. 

Käyttötarkoitus: Työtoiminnassa, päivätoiminnassa ja kuntoutustoiminnassa olevat aikuiset tavoitetaan toimintakeskuksien kautta tehokkaasti. Liikkujien ei tarvitse huolehtia tilojen esteettömyydestä, avustajista tai kuljetuspalveluista erikseen liikuntatiloihin. Toimintakeskuksissa työskentelevien ohjaajien kautta tavoitetaan kuntalaisia, jotka oletettavasti liikkuvat terveyden kannalta liian vähän. Ohjatut liikuntatuokiot lisäävät osallistujien hyvinvointia toimintakeskuksien toiminnassa. 

Prosessi: Liikunnanohjaaja sopii toimintakeskusten työntekijöiden kanssa yhteisesti sopivan ajankohdan etäliikuntatuokiolle. Toimintakeskuksen työntekijöiden vastuulla on huolehtia osallistujat sopivaan tilaan, varata tilaan liikuntatuokiota varten tarvittavat välineet sekä tarvittava esitystila liikuntatuokion heijastamiseksi. Liikunnanohjaaja ei näe ryhmiä etäyhteydellä, ainoastaan ryhmät näkevät ohjaajan. Liikunnanohjaaja tarvitsee etäjumpan videointia varten sopivan työtilan ja työvälineet. 

Toimijat tai vastuuhenkilö: Erityisliikunnanohjaaja/liikunnanohjaaja vastuussa toiminnan sisällöstä ja ryhmien ohjaamisesta, toimintakeskuksien henkilökunta tiedottaa ryhmistä asiakkaita, huolehtii liikuntatilan varauksen sekä etäyhteyttä varten tarvittavat työvälineet. 

Tulokset ja arviointi: Osallistujia on ollut mukana neljästä eri yksiköstä, joissa jokaisessa on 10‒15 liikkujaa. Yhden työtunnin aikana on tavoitettu etäliikuntaryhmiin jopa 50 liikkujaa, mikä ei olisi mahdollista lähiohjauksessa, sillä tilat eivät sovellu näin ison ryhmän liikuttamiseen kerrallaan. Ohjaaja on käyttänyt hajallaan sijaitsevien toimintakeskuksien ryhmien ohjaamiseen aikaisemmin 2,5 tuntia (sisältäen matkat), joten työaika on tehostunut. Ohjaajan arvion mukaan aikaisemmin lähiohjauksessa olleet ryhmät ovat olleet aktiivisesti etäjumpissa mukana (tuttu ohjaaja, joka tuntee ryhmän ja pystyy etäyhteyden välityksellä luomaan positiivisen ilmapiirin vitsien ja keskustelun kautta tunnille). Uusia ryhmiä on ollut vaikea houkutella mukaan ja etäohjauksen aloittaminen uuden ryhmän kanssa ei sitouta uusia osallistujia samalla tavalla liikuntaan kuin lähiohjaus.
Etäjumppien ohjaaminen kiertävästi eri toimintakeskuksista käsin yhdistellen lähiohjausta ja etäohjausta kauden aikana voisi motivoida liikkujia sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntyessä. Etäjumpan videoinnissa tulisi tällöin huomioida liikkujien yksityisyys ja kuvata tilassa muille etänä liikkuville pelkästään liikunnanohjaajaa. 

Lisätiedot: Miia Ranta-Korpela, Kiimingin ja Ylikiimingin alueen erityisliikunnanohjaaja, Oulun kaupunki

Lisätietoja Oulun kaupungin soveltava liikunnan verkkosivuilta.