Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen viestinnän näkökulmasta

Kuva: Antero Aaltonen

Tyyppi: Työntekoon liittyvä käytäntö. Keino tavoittaa asiakkaita.

Kuvaus: Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kunnan eri palveluiden kesken. Soveltavan liikunnan ohjaaja sekä kunnan muut toimijat (esim. terveydenhoitajat, fysioterapeutit, kuntoutus, sosiaalitoimi), joilla asiakkaina mahdollisia soveltavan liikunnan kohderyhmäläisiä, pitävät palaverin aina uuden toimintakauden alussa. Palavereissa sovitaan yhdessä käytännöllisin palvelupolku sekä ohjaus liikuntapalveluihin muista yksiköistä.

Käyttötarkoitus: Palavereissa on tarkoitus selventää, kenelle kaikille kunnan tarjoamat soveltavan liikunnan palvelut on suunniteltu ja tarkoitettu. Myös alkavan kauden soveltavan liikunnan tarjonta liikuntapalveluiden puolelta käydään läpi, jotta muut toimijat tietävät millaisia ryhmiä on alkamassa. Vastavuoroisesti lisätään tiedonsiirtoa muilta palvelualoilta esimerkiksi asiakkaiden toiveista seuraavan kauden ryhmien suunnitteluun. Tarkoitus on, että kaikki kunnan toimijat, joilla on soveltavan liikunnan kohderyhmään mahdollisesti kuuluvia asiakkaita, osaisivat kertoa liikuntatarjonnasta ja ohjata asiakkaita palvelujen pariin. Tavoitteena on tarjota sellaisia liikuntaryhmiä ja muotoja, joille on aidosti kysyntää kunnassa.

Prosessi: Yhteistyö on jatkuvaa ja se vaatii aktiivisuutta kaikilta osapuolilta. Yhdessä sovitaan palaverit ja osallistutaan niihin aktiivisesti. Ollaan yhteydessä ja kysytään epäselvissä tilanteissa. Toiminta edellyttää kaikilta joustavuutta ja palvelualttiutta myös oman henkilökunnan kesken. On esimerkiksi sovittu, että ryhmiin liittyvissä kysymyksissä voi esimerkiksi soittaa yhteystyöhenkilöille tarpeen mukaan. 

Toimijat tai vastuuhenkilö: Seuraava palaveriaika palveluiden kesken on hyvä sopia aina jo kuluvan palaverin päätteeksi. Muuten se unohtuu tai myöhemmin on vaikea löytää yhteistä aikaa.

Tulokset ja arviointi: Kevään 2021 aikana pidettiin palaverit kaikkien kanssa. Soveltavan liikunnan ohjaaja kertoi soveltavasta liikunnasta yleensä sekä syksyn 2021 tulevasta tarjonnasta. Ohjaaja myös avasi lisää, millaiselle kohderyhmälle toiminnot on lähtökohtaisesti suunniteltu. Vaikka soveltavan liikunnan toiminnan tiedot ovat kaikille nähtävillä kunnan nettisivuilla, oli tarkempi toimintakuvaus suullisesti tarpeen, jotta liikuntamahdollisuuksista osataan viestiä muiden palveluiden asiakkaille. Soveltavan liikunnan ohjaaja sai puolestaan palavereissa tietoa uutta kautta asiakkaiden tarpeista. 

Kysynnän perusteella aloitettiin syksyllä 2021 uusi lasten motoriikkaryhmä ja se täyttyi täyteen. Syksyn 2021 aikana soveltavan liikunnan ohjaaja on jo saanut useamman yhteydenoton muista palveluista, joissa olisi liikuntaryhmästä kiinnostunut asiakas. Vastaavasti asiakkaat ovat ottaneet itse rohkeammin yhteyttä, kun liikuntaryhmiä on ehdotettu esim. terveydenhoitajan tai fysioterapeutin toimesta. 

Yhteistyöhön tulee panostaa, jotta sen jatkuu sujuvasti tulevaisuudessa, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Asiakasnäkökulma on muistettava palveluita uudistettaessa, he tarvitsevat kunnan alueella toimivien tahojen hyvää yhteistyötä jatkossakin. 

Lisätiedot: Marika Lineri, soveltavan liikunnan ohjaaja, hyvinvointikoordinaattori, Naantalin kaupunki

Lisätietoja Naantalin kaupungin soveltava liikunnan verkkosivuilta.