Soveltavan liikunnan työryhmä kokoaa seurat yhteen

Kuva: Shutterstock

Tyyppi: Uusi työntekoon liittyvä käytäntö.

Kuvaus: Soveltavan liikunnan työryhmään on kutsuttu paikalliset seurat mukaan kehittämään soveltavan liikunnan tarjontaa alueella. Samalla pyritään lisäämään seurojen ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä sekä seurojen keskinäistä yhteistyötä. Työryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja tapaamisissa on aina tiedotusosuus soveltavaan liikuntaan liittyen. Lisäksi on aikaa yhteiselle suunnittelulle, kuten miten lisätä soveltavan liikunnan mahdollisuuksia ja millaiselle yhteistyölle on tarvetta. Työryhmän tavoitteena on tukea seuroja soveltavan liikunnan järjestämisessä ja lisätä eri toimijoiden tietoisuutta toistensa tekemästä työstä.

Käyttötarkoitus: Työryhmä perustettiin yhteistyön edistämistä varten sekä seurojen tukemiseen soveltavan liikunnan järjestämisessä. Työryhmän tavoitteena on lisätä soveltavan liikunnan mahdollisuuksia kunnassa. Työryhmään tarvitaan soveltavasta liikunnasta kiinnostuneita seurojen toimihenkilöitä, vaihtuvan soveltavan liikunnan teeman mukainen puhuja sekä tilat (ja kahvitarjoilut) tapaamiseen.

Prosessi: Työryhmää liikuntatoimessa suunniteltiin erityisliikunnanohjaajan ja hänen lähiesihenkilönsä kesken. Ideoita haettiin muiden kuntien toteuttamista työryhmistä. Työryhmää suunniteltaessa mietittiin, ketä ryhmään kutsutaan, miten usein se kokoontuu ja millainen on tapaamisten sisältö. Erityisliikunnanohjaaja lähetti työryhmän perustamisesta sähköpostilla kutsun paikallisille seuroille. Seurat ilmoittautuivat ennakkoon tapaamiseen. Tapaamista varten liikuntatoimi varasi tilat ja kahvitarjoilut sekä suunnitteli tapaamisen sisällön. Ensimmäisellä kerralla erityisliikunnanohjaaja kertoi soveltavan liikunnan tilanteesta kunnassa ja kunnan tukimuodoista seuroille. Tapaamiseen varattiin aikaa myös yhteiseen keskusteluun ja suunnitelmien tekemiseen. 

Toimijat tai vastuuhenkilö: 
Työryhmän suunnittelu: erityisliikunnanohjaaja ja hänen lähiesihenkilönsä
Tilojen ja tarjoilujen varaaminen, soveltavan liikunnan infon valmistelu: erityisliikunnanohjaaja
Tapaamisen muistion kirjaaminen: ohjatun liikunnan palvelupäällikkö
Tapaamiseen ilmoittautuminen ja aktiivinen osallistuminen: seurojen toimihenkilöt
Tapaamisen pohjalta tehtyjen suunnitelmien toteuttaminen: liikuntatoimi ja seurat yhteistyössä

Tulokset ja arviointi: Ensimmäiseen tapaamiseen osallistui vain 5 eri seuran henkilöitä, joka oli vähemmän kuin odotuksissa oli. Tapaaminen oli kuitenkin kaikin puolin onnistunut ja hyviä suunnitelmia saatiin aikaiseksi. Jatkossa infoamme työryhmästä seuratapaamisissa ja yritämme saada lisää osallistujia.

Lisätiedot: Jenni Lehti, erityisliikunnanohjaaja, Lappeenrannan kaupunki

Lisätietoja Lappeenrannan kaupungin soveltavan liikunnan verkkosivuilta.